Pomiń menu

Zespół

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Republika Czeska | www.cjv.muni.cz

Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Masaryka (CJV MU) jest jednostką ogólnouczelnianą, która za pośrednictwem swoich oddziałów na poszczególnych wydziałach zapewnia naukę języków obcych dla studentów kierunków niefilologicznych. Organizuje kursy języków obcych na potrzeby akademickie i zawodowe po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku. Uczy także języka czeskiego dla obcokrajowców oraz udziela wsparcia w innych dziedzinach, na przykład prowadzi kurs akademickiego pisania prac dla doktorantów, kursy soft skills w językach obcych itp. Zespół nauczycieli ma bardzo dobre przygotowanie zawodowe i zaplecze metodyczne, doświadczenie w nauczaniu języków, włącznie z prowadzeniem kursów online i tworzeniem interaktywnych materiałów. W Uniwersytecie Masaryka w Brnie studiuje ok. 40 000 studentów a Centrum Kształcenia Językowego w każdym semestrze prowadzi zajęcia dla ok. 10 000 studentów. Dzięki wiedzy i umiejętnościom uzyskanym w poprzednich projektach eksperci z Centrum Kształcenia Językowego rozwinęli i unowocześnili ponad 100 kursów oraz stworzyli różnego rodzaju materiały stanowiące wsparcie samodzielnej nauki. Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Masaryka w Brnie zatrudnia 91 lektorów stałych oraz 19 lektorów dochodzących.

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Słowacja | www.ikso.net

Edukácia@Internet (E@I) jest międzynarodową organizacją młodzieżową, która uczestnicząc w projektach edukacyjnych wspiera współpracę i komunikację międzynarodową na całym świecie, międzykulturową naukę i posługiwanie się językami oraz technologiami internetowymi. W ramach wspólnych projektów koncentruje się na edukacji międzykulturowej, językach i wykorzystaniu IT, rozwoju stron internetowych, wydawaniu książek, CD / DVD, produkcji materiałów szkoleniowych i organizowaniu seminariów. Stałych pracowników E@I wspiera grupa 493 wolontariuszy (dane z 25 stycznia 2012). Projektem E@I, który okazał się największym sukcesem jest lernu! (www.lernu.net) - uruchomiony w 2002 roku portal do nauki esperanto. Ma on obecnie ponad 130 000 zarejestrowanych użytkowników i jest dostępny w 37 wariantach językowych. Rozwój podobnego narzędzia do nauki języka słowackiego w formie e-learningu (www.slovake.eu) został sfinansowany z programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) w latach 2009–2011 i obecnie posiada 6000 zarejestrowanych użytkowników. Obecnie trwają prace nad trzecim portalem internetowym - www.deutsch.info, jego uruchomienie miało miejsce w maju 2013.

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlin, Niemcy | www.studiogaus.com

Studio GAUS, posiadające swoją siedzibę w Niemczech, jest pracownią działającą w dziedzinie nowych mediów. Firma aktywnie współpracuje z doświadczonymi projektantami i programistami z całego świata. W każdym projekcie zatrudnia się ekspertów, umiejących najlepiej odpowiedzieć na wyzwania pojawiające się w danym projekcie. Studio posiada bogate doświadczenie w dziedzinie projektowania i tworzenia skomplikowanych, wielojęzycznych stron internetowych o dużej ilości użytkowników, optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO) oraz we współpracy z różnymi organizacjami i przedsiębiorstwami na poziomie międzynarodowym. W ostatnich latach koncentruje się przede wszystkim na projektach edukacyjnych. Studio GAUS brało udział w wielu projektach językowych online i stworzyło kilka stron internetowych wykorzystujących CALL, kilka portali szkoleniowych itp. Zarządza lernu!, od początku do końca zaprogramowało www.slovake.eu włącznie z designem, systemem zarządzania treścią, systemem administracyjnym i tłumaczeniowym, programowaniem słowników, ćwiczeń itd. Programuje także www.deutsch.info oraz nowe strony internetowe służące do promowania języków.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Praga, Republika Czeska | www.auccj.cz

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Czeskiego Jako Obcego (AUČCJ) jest profesjonalną organizacją nauczycieli języka czeskiego jako obcego w szkołach wszystkich stopni i typów oraz w pozaszkolnych placówkach oświatowych w Republice Czeskiej. Obecnie skupia 324 aktywnych członków - nauczycieli języka czeskiego jako obcego z Republiki Czeskiej i z zagranicy. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie badań i wymiana doświadczeń w dziedzinie nauczania języka czeskiego jako obcego, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia metod i praktyk dydaktycznych. Zadaniem Stowarzyszenia jest również rozwój różnych form dokształcania nauczycieli języka czeskiego jako obcego, umożliwienie członkom Stowarzyszenia korzystania z podręczników i innych materiałów oraz udzielanie im wsparcia metodycznego. Stowarzyszenie nauczycieli języka czeskiego jako obcego już od 10 lat organizuje spotkania metodologiczne, dni studyjne, seminaria oraz konferencje nauczycieli czeskiego jako obcego.

Fachhochschule Burgenland GmbH

Fachhochschule Burgenland GmbH

Eisenstadt, Austria | www.fh-burgenland.at

Fachhochschule Burgenland to szkoła wyższa z siedzibą w Eisenstadt we wschodniej części Austrii. Jej głównymi dziedzinami nauki są: ekonomia, technologie informacyjne i zarządzanie, opieka zdrowotna oraz zarządzanie środowiskiem. Kierunki ekonomiczne swoją uwagę koncentrują na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także na terenie Republiki Czeskiej. Duża część studentów podczas studiów pracuje, zatem udział w projekcie CZKey będzie dla nich szczególnie korzystny, ponieważ umożliwi im głębszy wgląd w specjalistyczne słownictwo i wykorzystanie języka specjalistycznego w praktyce zawodowej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, Polska | www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski jest jednym z największych uniwersytetów w Polsce. Dla ok. 40 000 studentów dziennych i zaocznych studiujących na 12 wydziałach oferuje 45 kierunków studiów oraz niemal 130 specjalności, wiele spośród nich to specjalności unikatowe w skali kraju. Studia slawistyczne, prowadzone przez Instytut Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie Śląskim, zostały otwarte w 1974 roku. W ramach kierunku filologia słowiańska dostępne są obecnie specjalności oferujące naukę wszystkich języków zachodnio- i południowosłowiańskich i zapewniające wszechstronne wykształcenie w zakresie przekładoznawstwa, literaturoznawstwa i lingwistyki. W ramach studiów obok nauki języków słowiańskich prowadzone są także przedmioty ogólne i teoretyczne, które gwarantują zdobycie przez studentów rozległej wiedzy filologicznej i humanistycznej.

W górę