Sari peste meniu

Grammar

Adjective

După terminații la nominativ diferențiem/deosebim două tipuri de adjective:

  • Adjective, car se termină în (-ý Adjective).
    În gramatica cehă se numesc adjective dure, pentru că în cehă/limba cehă y se numește „y dur“. Aceste adjective sunt influențate la nominativ singular de genul substantivului , la care se referă. De exemplu: nový student/obchod, nová škola, nové kino.
  • Adjective, care se termină în (-í Adjective).
    În gramatică cehă se numesc adjective moi, pentru că i este numit în limba cehă „ i moale“. Aceste adjective sunt influențate la nominativ singular nu numai de genul substantivului, la care se referă. De exemplu: moderní student/obchod, moderní škola, moderní kino.

Declinarea adjectivelor

Declinarea adjectivelor la singular - Limba cehă standard/literară ( limba cehă colocvială/familiară)

Exemplul context Genul -ý Adjective (adjective dure) -í Adjective (adjective moi)
1. nominativ
Aceasta este...
Ma
Mi
F
N
nový (novej)
nový (novej)
nová
nové (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
2. genitiv
Plec din /în/de la...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nového (novýho)
nové (nový)
nového (novýho)
moderního
moderního
moderní
moderního
3. dativ
Merg la...
Ma
Mi
F
N
novému (novýmu)
novému (novýmu)
nové (nový)
novému (novýmu)
modernímu
modernímu
moderní
modernímu
4. acuzativ
Caut...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nový (novej)
novou
nové (nový)
moderního
moderní
moderní
moderní
5. vocativ
Strig...
Ma
F
nový (novej)
nová
moderní
moderní
6. locativ
Vorbesc despre...Sunt în/la...
Ma
Mi
F
N
novém (novým)
novém (novým)
nové (nový)
novém (novým)
moderním
moderním
moderní
moderním
7. instrumental
Vorbesc cu...Sunt de...muțumit
Ma
Mi
F
N
novým
novým
novou
novým
moderním
moderním
moderní
moderním

Declinarea adjectivelor la plural - ceha literară (ceha colocvială/familiară)

Exemplul context Genul -ý Adjective (adjective dure) -í Adjective (adjective moi)
1. nominativ
Aceasta este...
Ma
Mi
F
N
noví (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
2. genitiv
Plec din /în/de la...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
3. dativ
Merg la...
Ma
Mi
F
N
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
moderním
moderním
moderním
moderním
4. acuzativ
Caut...
Ma
Mi
F
N
nové (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
5. vocativ
Strig...
Ma
F
noví (nový)
nové (nový)
moderní
moderní
6. locativ
Vorbesc despre...Sunt în/la...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
7. instrumental
Vorbesc cu...Sunt de...muțumit
Ma
Mi
F
N
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)

Comparația adjectivelor

Comparația regulată

Dacă se compară lucruri, situații sau oameni, folosim comparative sau superlative ale adjectivelor. Comparativul se formează cu ajutorul sufixelor -ejší / -ější, -ší oder -čí. Superlativul se formează cu ajutorul prefixelor nej-, care se adaugă la comparativ.1

1. positiv 2. comparativ (-ejší/-ější, -ší, -čí) 3. superlativ (nej- + -ejší/-ější, -ší, -čí)
elegantní elegantnější nejelegantnější
levný levnější nejlevnější
moderní modernější nejmodernější
výrazný výraznější nejvýraznější
zajímavý zajímavější nejzajímavější
světlý světlejší nejsvětlejší
krátký kratší nejkratší
tmavý tmavší nejtmavší
drahý dražší2 nejdražší2
hezký hezčí2 nejhezčí2

1 Sufixul -ejší/-ější se adaugă de obicei la adjectivele trisilabice sau mai lungi, la care urmează -ější după d, t, n, m, p, b, v și f (de exemplu moderní – modernější). Sufixul -ší are adesea adjective, care se termină în -tý{/i (de exemplu tlustý – tlustší).
2 Înainte de sufix se ajunge la palatalizare (=înmuiere) unor sunete (de exemplu drahý – dražší).

Comparația neregulată

1. positiv 2. comparativ 3. superlativ
dobrý P lepší nejlepší
špatný P horší nejhorší
velký P větší největší
malý P menší nejmenší
vysoký P vyšší nevyšší
dlouhý P delší nejdelší

Adjectiv scurt rád

singular plural
masculin insuflețit/animat rád rádi [ráďi]*
masculin neînsuflețit/inanimat rád rády*
feminin ráda rády*
neutru rádo ráda*

* Unele manuale folosesc la plural la nivelul A1 și A2 pentru simplificare numai forma rádi.

Adjectiv scurt rád - adresare formală

Pane, máte rád kávu?
Paní, máte ráda kávu?
Máte rádi kávu?

Utilizarea adjectivului scurt rád

Adjectivul scurt rád se folosește în trei construcții:

  • být rád, de exemplu: Jsem rád, že jsem doma.
  • mít rád + substantiv, de exemplu: Mám rád kávu.
  • rád + activiate, de exemplu: Rád plavu.

Atenție la modificarea lungimii la negații. rád x nerad, ráda x nerada, rádi x neradi...

Comparația adjectivului scurt rád

Formele de bază 2. comparativ 3. superlativ
rád, ráda, rádi radši, raději nejradši, neraději

Formele radši și nejradši se folosesc adesea în limbajul colocvial/familiar.

Adjectivele posesive

Adjectivele posesive răspund la întrebarea čí1? Ele se folosesc numai pentru ființe, persoane sau animale și au la nominativ singular aceste terminații:

Numele masculin insuflețit/animat feminin neutru Pluralul (simplificat)
Adam Adamův tatínek
P
Adamova maminka
P
Adamovo auto
P
Adamovi2 kamarádi
P
Eva Evin tatínek
P
Evina maminka
P
Evino auto
P
Evini2 kamarádi
P

Țineți cont, că terminațiile adjectivelor posesive la nominativ singular au terminații majoritare tipice:
Consoana pentru masculine Adamův, Evin), -a pentru feminine (Adamova, Evina) și -o pentru neutre (Adamovo, Evino).

La unele feminine și substantive feminine se ajunge la palatalizarea sunetelor, de exemplu: maminka > maminčin, Lenka > Lenčin, Petra > Petřin.

1 Notă: Că ceva aparține cuiva (=relație posesivă), se exprimă în cehă mai puțin adesea cu ajutorul/prin genitiv, de exemplu tatínek Adama, maminka Evy. Această folosire/utilizare a genitivului se numește genitivul posesiv.

2 În limba cehă literară scrisă sau vorbită se folosesc la nominativ plural terminații care deosebesc/diferențiază genul: Adamovi studenti, Adamovy obchody, Adamovy školy, Adamova kina, Evini studenti, Eviny obchody, Eviny školy, Evina kina.

Declinarea adjectivului posesiv

Adjectivele posesive se declină la fel ca toate adjectivele.

Declnarea adjectivelor posesive la singular
M F N
1. nominativ Adamův, Evin (student, obchod) Adamova, Evina (škola) Adamovo, Evino (auto)
2. genitiv Adamova, Evina (studenta, obchodu) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
3. dativ Adamovu, Evinu (studentovi, obchodu) Adamově, Evině (škole) Adamovu, Evinu (autu)
4. acuzativ Ma: Adamova, Evina (studenta)
Mi: Adamův, Evin (obchod)
Adamovu, Evinu (školu) Adamovo, Evino (auto)
5. vocativ Adamův, Evin (studente) Adamova, Evina (školo) Adamovo, Evino (auto)
6. locativ (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (studentovi, obchodu) (o) Adamově, Evině (škole) (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (autu)
7. instrumental Adamovým, Eviným (studentem, obchodem) Adamovou, Evinou (školou) Adamovým, Eviným (autem)
Declinarea adjectivelor posesive la plural
Ma Mi F N
1. nominativ Adamovi, Evini (studenti) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
2. genitiv Adamových, Eviných (studentů, obchodů, škol, aut)
3. dativ Adamovým, Eviným (studentům, obchodům, školám, autům)
4. acuzativ Adamovy, Eviny (studenty) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
5. vocativ Adamovi, Evini (kamarádi) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auto)
6. locativ (o) Adamových, Eviných (studentech, obchodech, školách, autech)
7. instrumental Adamovými, Evinými (studenty, obchody, školami, auty)

Adjective verbale

Adjectivele verbale pasive se formează de la participiul preterit pasiv(Participiu Perfect Pasiv) , asta înseamnă de la forma -n- oder -t-- prin adăugarea sufixului -ý, -á, -é. Adjectivele pasive le alcătuim/formăm de la imperfect și verbe perfective.
zlepšen → zlepšen, zlepšen-á, zlepšen
vyroben → vyroben, vyroben, vyroben
vypit → vypit, vypit, vypit
použit → použit, použit, použit

Atenție: án → psaný, dáván → dáva

Adjectivele verbale se formează de la a III-a persoană plural prin sufixul -cí. Noi le alcătuim numai de la verbele imperfective.
studovat, studují → studující-cí
ležet → leží-cí
psát → píší-cí
číst → čtou-cí
pít → pijí-cí

Adjectivele de scop se formează de la unele verbe imperfective de la formele -l- ale verbelor (care se termină cu o vocală scurtă) prin adăugarea sufixului -cí . Ele au sensul de scop (ele exprimă însușirea obiectului ca instrument sau mijloc ale anumitor activități).
balit → balil → balicí (papír, do kterého se balí = balicí papír)
psát → psal → psací (potřeby pro psaní = psací potřeby)
opakovat → opakoval → opakovací (cvičení pro opakování = opakovací cvičení)

Adjectivul verbal are mereu același caz, numărul și genul ca și substantivul căruia îi aparține:
Lékaři mluvili o zhoršeném stavu pacienta. (Lékaři mluvili o stavu pacienta, který se zhoršil.)
Na oddělení byl přijat pacient se stoupající teplotou. (Na oddělení byl přijat pacient s teplotou, která stoupala.)

Spre sus: