Sari peste meniu

Grammar

Adverbele

Adverbele precizează verbele și adjectivele. Le putem clasifica după sens în aceste grupuri:

  • adverbe de loc: kde, nikde, někde, kam, někam, nikam, kudy, odkud, vpravo, doprava, zprava, tady, tam, sem, …
  • adverbe de timp: kdy, někdy, nikdy, odkdy, dokdy, teď, dneska, zítra, včera, minule, naposledy, příště, ráno, večer, …
  • adverbe de mod: jak, špatně, dobře, pomalu, …
  • adverbe de măsură: velmi, hodně, moc, příliš, kolik, málo, trochu, dost, …
  • adverbe de cauză: proč, úmyslně, náhodou, …

Formarea adverbelor

Diferențiem/deosebim adverbele după modul de formare în proprii și derivate.

De adverbele proprii aparțin de exemplu kde, kdy, odkud. Adverbele derivate sunt de cele mai multe ori formate de la adjective, apoi de la alte tipuri de cuvinte, de multe ori compuse:

Derivarea de la adjective:

adjectiv sufix adverb
rychlý
nový
jemný
řídký
dobrý
špatný
zlý
-e (-ě) rychle
nově
jemně
řídce
dobře
špatně
zle
častý
hluboký
daleký
blízký
mnohý
malý
dlouhý
-o často
hluboko
daleko
blízko
mnoho
málo
dlouho
český
dětský
-y česky
dětsky
pomalý -u pomalu
brzký brzy, brzo

Unele adverbe formate pornind de la alte părți de vorbire sunt, de exemplu, kolem, zima, honem, úhrnem.

Unele dintre adverbe formate porninf de la compuși sunt, de exemplu, dokola, dohromady, pohromadě, poprvé, předloni, provždy.

Comparația adverbelor

Adverbele le putem compara - exprimăm astfel/așa o măsură mai mare sau mai mică a însușirii. Comparativul (a II-a treaptă) se formează cu ajutorul sufixelor -ejší, -ější. Superlativul ( a III-a treaptă) se formează de la comparativ cu ajutorul prefixului nej-

pozitiv comparativ (-eji, -ěji) superlativ (nej-)
rychle rychleji nejrychleji
lehce lehčeji nejlehčeji
pomalu pomaleji nejpomaleji
jemně jemněji nejjemněji

Unele adverbe alcătuiesc comparativul neregulat:

pozitiv comparativ superlativ (nej-)
mnoho/hodně více, víc nejvíce, nejvíc
málo méně, míň nejméně, nejmíň
dobře lépe, líp nejlépe, nejlíp
špatně, zle hůře, hůř nejhůře, nejhůř
daleko dále, dál nejdále, nejdál
blízko blíže, blíž nejblíže, nejblíž
dlouho déle nejdéle
brzy, brzo dříve, dřív nejdříve, nejdřív

La comparație folosim diferite expresii de comparativ:

pozitiv jako Je rychlý jako blesk.
comparativ než Petr je rychlejší než Pavel.
superlativ ze všech Eva je nejchytřejší ze všech.

În expresiile comparative se folosesc pronumele co și to la instrumental: Čím dříve, tím lépe.

Expresiile superlative folosesc pronumele co la nominativul și superlativul adverbului co nejrychleji.

Adverbele de direcție/mișcare și de loc

direcția locul
De unde? Încotro? Unde?
odtud sem tady
odtamtud tam tam
shora nahoru nahoře
zdola dolů dole
zprava doprava/napravo vpravo/napravo
zleva doleva/nalevo vlevo/nalevo
zprostředka doprostřed uprostřed
zepředu dopředu vpředu
zezadu dozadu vzadu
odjinud jinam jinde
z domova domů doma
Spre sus: