Sari peste meniu

Grammar

Scrierea literelor mari/majusculelor

Scrierea multor cuvinte și îmbinări de cuvinte/sintagmelor s-a realizat printr- tradiție de mulți ani ( de ex. se scriu cu litere mari locuitorii țării: Čech, Moravan, Francouz, Ostravan, cu litere mici denumirile aparținătorilor partidelor politice: lidovec, občanský demokrat). Este necesar să fim conștienți că fiecare limbă are principii pentru scrierea literelor mari, de aceea nu te poți orienta la traducerile textelor străine după foram limbii origiinare, ci după regulile valabile pentru limba cehă (Englisch European Union, Tschechisch Evropská unie; Englisch European Economic Community, Tschechisch Evropské hospodářské společenství).

Scrierea literelor mari aparține celor mai dificile domenii ale ortografiei, căci nu există doar un principiu al ortografiei după cum se scriu numele proprii: altfel se scriu denumirile străzilor/piețelor/cheiurilor/șoselelor de centură/podurilor/parcurilor (ulice/náměstí/nábřeží/třída/sady Míru) și din nou, altfel denumirile așezărilor (Sídliště Míru - aici este vorba despre denumirea care ține de de nominalizările părților orașului, pentru care sunt valabile alte reguli.

La luarea deciziei, dacă la un cuvânt dat sau o sintagmă se scrie cu literă mare sau mică, nu putem renunța în cehă, din păcate la cunoștințele de specialitate. La denumirile unui singur cuvânt trebui să știm, de exemplu, dacă se vorbește despre evrei ( tot așa/ la fel despre creștini sau despre aparținătorii unei alte credințe/orientări religioase, sau, dacă despre evrei (la fel ca despre germani, cehi sau aparținătorii altei națiuni). Cât timp nu este vorba despre denumiri ale mai multor cuvinte, este necesar să știm dacă este vorba despre o denumire oficială sau nu, de exemplu Ostravská univerzita (este vorba despre o denumire oficială ) x brněnská univerzita (denumirea oficială este Masarykova univerzita); ceea ce denumește legătura dată Černý most = numele propriu al podului, Černý most = numele propriu al părții orașului, care a apărut în imprejurimile/zona Podului Negru, și care a fost denumit după acesta; dacă adjectivul este o parte componentă a numelui geografic, de exemplu Severní Amerika, sau nu, de exemplu severní Evropa.

Literele mari pot fi alese în limba cehă și ca expresie a aprecierii/stimei ( de exemplu Vy, Váš în corespondență, Bůh în textele religioase). Pentru limba cehă, spre deosebire de engleză, nu este caracteristic să se scrie la începutul expresiilor cu litere mari, pe care am dori să le accentuăm. În acest caz alegem un alt tip de scriere.

Unele nume proprii devin la utilizare in sens figurat un apelativ/Appelativum (nume generic), de exemplu to byla havaj, ten je učiněný harpagon.

În numele cu mai multe cuvinte litera mare se scrie de regulă numai la primul cuvânt: Orlické hory, Severní ledový oceán, Blízký východ, Spojené státy americké, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické, Komerční banka, Listina základních práv a svobod, Prodaná nevěsta. Pentru scrierea de litere mari la alte cuvinte (toate sau doar unele) ale numelor cu mai multe cuvinte trebuie să existe un motiv, de ex. Julské Alpy, Severní Amerika, Nové Město, Kostelec u Křížků, Divadlo Komedie.

Nu poate exista nicio listă oficială de nume proprii. La numele la care modul de scriere este dependent de cunoștințele de specialitate, ne putem baza numia pe enciclopedii, dicționare geografice și alte manuale geografice.

Reguli sinoptice/în sumar pentru scrierea literelor mari:

 1. Numele cu un singur cuvântîl scriem cu literă mare de inceput.
  Evropa, Afrika, Petr, Marie, Brno, Praha, Norsko
 2. Numele proprii din mai multe cuvinte le scriem de regulă cu literă mare la inceputul primului cuvânt:
  Středozemní moře, Suezský průplav, Liga mistrů, Lidové noviny, Pravidla českého pravopisu
 3. Dacă un nume propriu este parte componentă a unui nume cu mai multe cuvinte, îl scriem cu o literă mare.
  Vysoké Tatry, Univerzita Palackého
 4. La numele proprii cu mai multe cuvinte ale zonelor/regiunilor populate scriem mare în afară de prepoziții toate literele :
  Nové Město na Moravě, Hradec Králové, Kutná Hora
 5. Dacă inaintea unui nume cu mai multe cuvinte este un substantiv comun, îl scriem cu literă mică:
  Nové Město na Moravě, Hradec Králové, Kutná Hora
 6. Dacă numele propriu începe cu o prepoziție, scriem prepoziția și numele în spate cu litere mari:
  sídliště Stodůlky, třída Kapitána Jaroše, kino Dukla
Spre sus: