Sari peste meniu

Grammar

Cazurile

Nominativ (primul caz). Folosirea nominativului

Nominativul este forma de bază a substantivului. În propoziție se exprimă prin nominativ

 • Subiectul, de exemplu Student je ve škole.
 • Parte al propoziției care se se acordă cu subiectul, de exemplu Otec je manažer.

Nominativ singular

Aici găsiți Dvs:

Reguli simplificate pentru nominativ plural

Aici găsiți Dvs:

Nominativ plural

Aici găsiți Dvs:

Genitivul ( al doilea caz). Folosirea/întrebuințarea genitivului

Genitivul se folosește:

 • pentru/ la exprimarea posesiei ( = că aparține ceva cuiva) sau a paternității
 • la exprimarea sensului partitiv
  • după cuvintele, care exprimă o parte, măsura sau greutatea (trochu, kousek, čtvrt, půl,...)
  • după cuvintele care exprimă cantitatea (trochu, moc, hodně, málo, dost, míň, víc, většina...)
  • după numeralele 5 și mai mult (numai genitiv plural)
 • după unele verbe și verbe cu prepoziții
  bát se, mít strach z, ptát se/zeptat se, účastnit se/zúčastnit se, všímat si/všimnout si
 • după aceste prepoziții
  bez, během, blízko, do, kolem, kromě, místo, od/ode, podle, u, uprostřed, vedle, z/ze
 • în data (Je dvacátého května.)

Tineți cont de utilizarea genitivului în textul de specialitate:
Provedeme vyšetření jater a plic.
Anamnéza u onkologických a hematologických onemocnění.
V rodinné anamnéze se ptáme na výskyt krevních nebo nádorových onemocnění u rodičů a sourozenců.
Pohledem si všímáme dýchacích exkurzí.
Projevy peritoneálního dráždění jsou přítomny i v případech peritonitidy jiného původu.
V praxi je důležité odlišit od šelestů organického původu tzv. benigní šelesty.
Vyšetření krevního obrazu se provádí z obvodové krve.

Genitiv singular

Aici găsiți Dvs:

Genitiv plural

Aici găsiți Dvs:

Dativul ( al treilea caz). Folosirea dativului

Dativul se folosește:

 • după unele verbe la exprimarea complementului indirect
  dávat/dát, doporučovat/doporučit, krást/ukrást, kupovat/koupit, posílat/poslat, psát/napsat, půjčovat/půjčit, říkat/říct, telefonovat/zatelefonovat, volat/zavolat, vyřizovat/vyřídit, vysvětlovat/vysvětlit
 • după unele verbe și adjective la exprimarea complementului indirect
  být podobný, děkovat/poděkovat, pomáhat/pomoct, rozumět/porozumět
 • după aceste prepoziții
  díky, k/ke kvůli, naproti, proti
 • În construcțiile cu complement direct cu verbe
  být ... let; být dobře, špatně; být teplo, zima; hodit se; chutnat; chybět; líbit se; slušet; vadit

Țineți cont de folosirea dativului în textul de specialitate:
Ke kvalifikaci dušnosti jsou používána různá kritéria.
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Na základě nejrůznějších vyšetření lékař dospěje k definitivní diagnóze.
Současná kardiologie má k dispozici velké množství vyšetřovacích metod.
Kardiochirurg se věnuje operačnímu řešení nemocí srdce a velkých cév.
K přenosu infekce může dojít i při běžných onemocněních dýchacích cest.
Pacient není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu soběstačný.

Dativ singular

Aici găsiți Dvs:

Dativ plural

Aici găsiți Dvs:

Acuzativ ( al patrulea caz), Folosirea acuzativului

Acuzativul se folosește:

 • după unele verbe la exprimarea complementului direct
  dávat si/dát si, mít, chtít, mít rád, hledat, jíst/sníst, kupovat/koupit, pít/vypít, potřebovat, používat/použít, studovat, vidět/uvidět, pamatovat (si)/zapamatovat (si), zapomínat/zapomenout
 • după unele verbe cu prepoziții na, o și za la exprimarea complementului direct
  být zvyklý na, čekat/počkat na, dívat se/podívat se na, mít chuť na, těšit se na, zapomínat/zapomenout na, zlobit se/rozzlobit se na, bát se o P, prosit/poprosit o, starat se/postarat se o, zajímat se o, žádat/požádat o, děkovat/poděkovat za, utrácet/utratit za
 • după aceste prepoziții
  mezi, na, nad, pod, pro, před, v/ve, za
  Prepozițiile na și v/ve{/i se utilizează/folosesc și cu locativul.
  Prepozițiile nad, pod, před, za și mezi se folosesc și cu instrumentalul.
 • în construcții cu complemente directe cu verbe
  bavit, bolet, těšit, zajímat
 • la exprimarea timpului (každou středu, příští sobotu, minulý týden...)

Țineți cont de utilizarea acuzativului în text de specialitate:
Lékař přebíral veškerou odpovědnost za léčbu.
Patologické rezistence vyžadují bližší charakteristiku.
Moderní zobrazovací metody se opírají o stále dokonalejší zobrazovací techniky.
Biopsie lze rozdělit na cílené a slepé.
Na základě symptomů popsaných pacientem může lékař stanovit symptomatickou diagnózu.
V osobní anamnéze se ptáme na dětská onemocnění.
U žen se zajímáme o gynekologické obtíže.
Laboratorní biochemická vyšetření umožňují vyloučit nebo potvrdit diagnostickou úvahu.
Nemocný přes náležité vysvětlení odmítá potřebnou péči.
Endoskopie patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody.

Acuzativ singular

Aici găsiți Dvs:

Reguli simplificate pentru acuzativ plural

Aici găsiți Dvs:

Acuzativ plural

Aici găsiți Dvs:

Vocativ (al cincilea caz). Folosirea acuzativului

Vocativul se folosește la adresare.
Adam – Adame! Eva – Evo!

Numele de familie in vocativ

Noi folosim numele de familieîn legătură cu expresiile pan, paní sau slečna.
pan Novák – pane Nováku! (în limbajul colocvial/familiar pane Novák! )
paní Nováková – paní Nováková!
slečna Nováková – slečno Nováková!

Alte adresări în vocativ

Pentru adresarea către persoane necunoscute folosim expresii:
pan – pane!
paní – paní!
slečna – slečno!

Adresare mai puțin formală, politicoasă: mladá paní – mladá paní!

Titlu la vocativ

Titlul îl folosim mereu cu cuvintele pan sau paní.
pan doktor – pane doktore!
pan profesor – pane profesore!
pan inženýr – pane inženýre!
paní doktorka – paní doktorko!
paní profesorka – paní profesorko!
paní inženýrka – paní inženýrko!

Vocativ singular

Aici găsiți Dvs:

Vocativ plural

Aici găsiți Dvs:

Locativ (al șaselea caz). Folosirea locativului

Locativul se folosește mereu cu o prepoziție. El se folosește/întrebuințează:

 • după unele verbe cu prepoziții o und na
  bavit se/pobavit se o, číst (si)/přečíst (si) o, mluvit o, myslet si/pomyslet si, povídat (si)/popovídat (si) o, psát o/napsat o, říkat/říct o, slyšet o, vyprávět o, záležet na
 • după prepoziții
  na, v/ve, po, při, o

Prepozițiile na și v/ve se folosesc și cu acuzativul.

Țineți cont de utilizarea vocativului în text de specialitate:
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Intenzita diastolického šelestu je závislá na dýchání.
Intenzita bolesti závisí na individuálně rozdílném prahu vnímání bolestivých podnětů.
V rodinné anamnéze u chorob ledvin pátráme po dně a jiných metabolických onemocněních.
Speciální část knihy pojednává o zvláštnostech anamnézy v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství.

Locativ singular

Aici găsiți Dvs:

Regulile simplificate pentru locativ singular

Aici găsiți Dvs:

Locativ plural

Aici găsiți Dvs:

Instrumentalul ( al șaptelea caz). Folosirea instrumentalului

Instrumentalul se folosește:

 • la exprimarea instrumentului: Myju si rufe mýdlem.
 • la exprimarea mișcării/deplasării cu un mijloc de transport: Do USA létáme letadlem.
 • la exprimarea mișcării/deplasării printre anumită localitate: Musíme projít parkem.
 • la exprimarea mișcărilor corpului: Kvadruplegik nemůže hýbat rukama ani nohama.
 • la exprimarea timpului: Projekt musíme odevzdat začátkem/koncem příštího týdne.
 • după unele verbe și adjective: zabývat se, trpět, být známý, projevovat se, být (mai ales/in special in text de specialitate)
  în expresie být + profesie se poate folosi și verbul být + Nominativ: Byla jsem učitelka.. Această expresie este mai puțin formală.
  být spokojený s, být známý
 • după unele verbe și adjective cu prepoziție s/se
  chodit s, mít svatbu s, rozcházet se/rozejít se s, rozvádět se/rozvést se s, seznamovat se/seznámit se s, scházet se/sejít se s, souhlasit s
 • după prepoziții mezi, nad, pod, před, s/se, za

Prepozițiile i}nad, pod, před, za și mezi se folosesc/intrebuințează și cu acuzativul.

Țineți cont/seamă de utilizarea instrumentalului în text de specialitate:
Pohmatem doplňujeme vizuální nálezy.
Nemocného je nutné vybavit propouštěcí zprávou.
Změny mohou být podkladem pro další léčbu.
Aortální stenóza je chlopenní vadou. Roztroušená skleróza je chorobou, která postihuje muže i ženy.
Nemoc se projevuje dušností.
Pacientka trpí častými migrénami.
Stenózu řešíme chirurgicky náhradou aortální chlopně protézou.
Pacient nesouhlasí s navrhovanou léčbou.
Zvracení vzniká podrážděním centra pro zvracení v prodloužené míše.

Instrumental singular

Aici găsiți Dvs:

Instrumental plural

Aici găsiți Dvs:

Decllinare neregulată la plural

Unele substantive au la plural forme neregulate:

 • Cuvinte monosilabice modifică rădăcina- -ů- in -o-: dům → domy, stůl → stoly
 • Terminația în -ec, -ek, -en dispare de obicei la alte cazuri -e-: dárek → dárky, den → dny, týden → týdny, loket → lokty, nehet → nehty, cizinec → cizinci, palec → palce, bratranec → bratranci
 • Unele substantive independente au o modificare a rădăcinii: přítel → přátele, ruka → ruce, kuře → kuřata, rajče → rajčata, varle → varlata
 • Substantivul člověk are la plural forma lidi
 • Unele substantive nu modifică nu mai rădăcina, ci și genul. dítě (N)děti (F), oko (N)oči (F), ucho (N)uši (F)

Organele perechi ale corpului omenesc (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) au la plural așa numita declinare duală (mai mult/e despre declinarea părților corpului găsiți Sie aici).

Spre sus: