Sari peste meniu

Grammar

Declinarea pronumelor, adjectivelor și substantivelor la singular - limba cehă standard (limba cehă colocvială/familiară)

Ma - maskulinum animatum
Mi - maskulinum inanimatum
F - feminin
N - neutru
forme asemănătoare ale pronumelor și adjectivelor
Caz1 Pronume2 Adjective3 Substantive4
Model context kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý Adjective (adjective dure)
Nominativul singular se termină în {ý}
-í Adjective (adjective moi)
Nominativul sg. se termină în {í}
Grupa I de declinare
Nominativul singular se termină în konsonant/konsonant fără diacritic*, -a, -o
Grupa a II-a de declinare**
Nominativul Sg. se termină în consoană cu diacritic, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
Grupa al III-lea de declinare
Nominativul sg. se termină în -a, -st,
1. nominativ
To je...
kdo
co
ten
ten
ta
to
můj
můj
moje/má
moje/mé (mý)
nový (novej)
nový (novej)
nová
nové (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
student
obchod
škola
kino
muž
počítač
restaurace, kancelář
parkoviště
kolega
-
místnost
nádraží
2. genitiv
Jdu z/do/od...
koho?
čeho?
toho
toho
té (tý)
toho
mého (mýho)
mého (mýho)
mojí/mé (mý)
mého (mýho)
nového (novýho)
nového (novýho)
nové (nový)
nového (novýho)
moderního
moderního
moderní
moderního
studenta
obchodu, lesa
školy
kina
muže
počítače
restaurace, kanceláře
parkoviště
kolegy
-
místnosti
nádraží
3. dativ
Jdu k...
komu?
čemu?
tomu
tomu
té (tý)
tomu
mému (mýmu)
mému (mýmu)
mojí/mé (mý)
mému (mýmu)
novému (novýmu)
novému (novýmu)
nové (nový)
novému (novýmu)
modernímu
modernímu
moderní
modernímu
studentu/studentovi
obchodu
škole
kinu
muži/mužovi
počítači
restauraci, kanceláři
parkovišti
kolegovi
-
místnosti
nádraží
4. acuzativ
Hledám...
koho?
co?
toho
ten
tu
to
mého (mýho)
můj
moji/mou
moje/mé (mý)
nového (novýho)
nový (novej)
novou
nové (nový)
moderního
moderní
moderní
moderní
studenta
obchod
školu
kino
muže
počítač
restauraci, kancelář
parkoviště
kolegu
-
místnost
nádraží
5. vocativ
Volám:
- - můj
moje/má
nový (novej)
nová
moderní
moderní
studente! Adame!/Marku!
studentko! Evo!
muži! Tomáši!
kolegyně! Marie!
kolego!
Carmen!
6. locativ
Mluvím o...
Jsem v/na...
kom?
čem?
tom
tom
té (tý)
tom
mém (mým)
mém (mým)
mojí/mé (mý)
mém (mým)
novém (novým)
novém (novým)
nové (nový)
novém (novým)
moderním
moderním
moderní
moderním
studentu/studentovi
obchodu/obchodě
škole
kinu/kině
muži/mužovi
počítači
restauraci, kanceláři
parkovišti
kolegovi
-
místnosti
nádraží
7. instrumental
Mluvím s...
Jsem spokojený s
kým?
čím?
tím
tím
tou
tím
mým
mým
mojí/mou
mým
novým
novým
novou
novým
moderním
moderním
moderní
moderním
studentem
obchodem
školou
kinem
mužem
počítačem
restaurací, kanceláří
parkovištěm
kolegou
-
místností
nádražím

1 Pád. Rețineți că noi folosim în terminologia cehă pentru nominativ denumirea primul caz, pentru genitiv, al doilea caz, pentru dativ, al treilea caz samd.

2 Interogativní pronominakdo, co. Declinarea pronumelor kdo, co (așa numitele întrebări de caz) le învățați pe de rost. Vă ajută să formați întrebarea la pronumele posesive și demonstrative masculine și neutre și să declinați adjective la singular

Demonstrativní pronomina ten, ta, to. La fel și ten, ta, to declinăm tento, tato, toto și tenhle, tahle, tohle.

Pronumele posesive můj, moje. Asemănător cu můj, moje declinăm și tvůj, náš, váš (de ex. m-ého = tv-ého, naš-eho, vaš-eho usw.). Pronumele můj, tvůj, svůj au la feminin și netru și forme de carte scurte(de ex. má, mé, tvá, tvé), pe care noi le declinăm ca nový. Pronumelejejí le declinăm ca moderní. Pronumele jeho, jejich nu le declinăm. Pronumele svůj, svoje, pe care le declinăm ca můj, moje, se folosește în limba cehă scrisă/standard/literară, ordonăm persoanei, care este subiectul în propoziție. Comparați: Hledám mého (= nu limba literară)/svého (= limba literară/scrisă) studenta.

3 Adjective. Nominativul sg. al adjectivelor pot avea terminația în (-ý adjective, adjective dure) sau în (-í adjective, adjective moi). Declinarea acestor adjective este diferită.

4 Substantiva. Substantivele le împărțim in trei grupe de declinare după terminațiile lor la nominativ singular. La a doua grupă de declinare rețineți terminațiile identice pentru toate cele 5 modele în cadrul genitivului, dativului și vocativului singular (adesea -e sau -i).

Atenție: La formele declinate ale unor substantive se ajunge la modificări ale sunetelor : de ex. -ů → -o (dům → z domu), mobil -e- (den → ve dne) și pentru înmuiere -h → -z (Praha → v Praze), -k → -c (banka → k bance), r → ř (Petr → Petře!)

* Unele masculine insuflețite (adesea nume proprii) și in mod excepțional și masculine neinsuflețite se termină în -l, -s, -z, -x (de exemplu aparține král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) grupei a II-a de declinare și declinăm ca modelul muž/počítač.

** Unele substantive masculine se termină în -tel, -c (de ex. hotel, kostel, tác) și țin de prima grupă de declinare. Unele substantive feminine, care se termină într-o consoană, aparțin grupei a III-a de declinare (foarte des cu terminația -ost, -st, vezi modelul místnost). Dar: unele substantive feminine(z.B. věc, řeč) le declinăm precum místnost și altele (z.B. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) oscilează între modelelekancelář și místnost.

*** Un grup mic al substantivelor neutre, care se termină în -e/-ě, care denumesc unele animale (zvíře, prase, kuře... și mâncăruri (rajče), are o declinare speciale. La singular: {Sg}. Nu numeroase masculine însuflețite, care se termină în -e (de ex. soudce), declinâm (în afară de Vocativ Sg., der soudce!) ca modul muž.

Spre sus: