Sari peste meniu

Grammar

Vocativ singular (al cincilea caz singular) - ceha scrisă

Ma - maskulinum animatum
Mi - maskulinum inanimatum
F - feminin
N - neutru
forme asemănătoare ale pronumelor și adjectivelor
Caz1 Pronume2 Adjective3 Substantive4
Model context kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý Adjective (adjective dure)
Nominativul singular se termină în {ý}
-í Adjective (adjective moi)
Nominativul sg. se termină în {í}
Grupa I de declinare
Nominativul singular se termină în konsonant/konsonant fără diacritic*, -a, -o
Grupa a II-a de declinare**
Nominativul Sg. se termină în consoană cu diacritic, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
Grupa al III-lea de declinare
Nominativul sg. se termină în -a, -st,
5. vocativ
Volám:
- - můj
moje/má
nový
nová
moderní
moderní
studente! Adame!/Marku!
studentko! Evo!
muži! Tomáši!
kolegyně! Marie!
kolego!
Carmen!
Atenție:
  1. Vocativul îl putem forma de la toate substantivele, dar de regulă, îl folosim numai la persoane sau la nume de animale.
  2. Masculine insuflețite, care se termină în -h, -ch, -k și -g, au la vocativ sg. terminația -u (Marek – Marku!).
  3. Unele substantive au la formele declinate modoficări în rădăcină (pes – pse! Marek – Marku!).
  4. Unele nume masculine, care se termină în -y sau -i/-í, se declină ca un adjectiv moderní (Jiří – Jiří!, Johnny – Jonny!). Numele feminine, care se termină în -y, -i, -o sau într-o consoană, nu se declină (Ivy – Ivy!, Maiako – Maiako!, Carmen – Carmen!).

* Unele masculine insuflețite (adesea nume proprii) și in mod excepțional și masculine neinsuflețite se termină în -l, -s, -z, -x (de exemplu aparține král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) grupei a II-a de declinare și declinăm ca modelul muž/počítač.

** Unele substantive masculine se termină în -tel, -c (de ex. hotel, kostel, tác) și țin de prima grupă de declinare. Unele substantive feminine, care se termină într-o consoană, aparțin grupei a III-a de declinare (foarte des cu terminația -ost, -st, vezi modelul místnost). Dar: unele substantive feminine(z.B. věc, řeč) le declinăm precum místnost și altele (z.B. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) oscilează între modelelekancelář și místnost.

*** Un grup de substantive neutre, care se termină în -e/-ě, care denumesc anumite animale (zvíře, prase, kuře...) și mâncăruri (rajče), are o declinare specială, de exemplu la vocativ singular kuře. Unele masculine însuflețite care se termină în e2} (de ex. soudce), le declinăm în afară de vocativ sg. precum modelul muž, de ex la vocativ sg. soudce!.

Vi se pare prea complicat tabelul cu modelele? Rețineți propozițiile exemplu pentru adjective și substantive la vocativ singular (declinarea I și II):
Volám: Adame!/Marku! Tomáši!
Volám: Evo! Marie!

Tabelul cuprinzător al tuturor cazurilor la singular cu alte explicații îl găsiți aici.

Spre sus: