Sari peste meniu

Grammar

Expresii de specialitate gramaticale utilizate

Expresii de specialitate latine/cehe Traducerea
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
Adjectivul
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce Adverbul
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
Aspectul
imperfectiv
perfectiv
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
Timpul
Viitorul
Prezentul
Preteritul
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
Declinarea
a declina
imperativ/rozkazovací způsob Imperativ
infinitiv Infinitivul
interjekce/citoslovce Interjecția
kondicionál/podmiňovací způsob Conjunctivul
konjugace/časování, konjugovat/časovat Conjugarea, a conjuga
konjunkce/spojka Conjugarea
konsonant/souhláska Consoana
numerálie/číslovka
základní
řadová
Numeralul
cardinal
ordinal
objekt/předmět
přímý
nepřímý
obiect
direct
indirect
pád cazul
plurál/množné číslo pluralul
prepozice/předložka prepoziția
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
pronumele
personal
posesiv
interogativ
nehotărât
negativ
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
genul
masculin însuflețit
masculin neînsuflețit
feminin
neutru
samohláska vocala
singulár/jednotné číslo Singularul
subjekt/podmět Subiectul
substantivum/podstatné jméno Sunbstantivul
verbum/sloveso Verbul
Spre sus: