Sari peste meniu

Grammar

Prepozițiile

Prepozițiile cu sens local: direcție/mișcare x loc

Direcția Locul
De unde? Încotro? Unde?
ze + G
ze školy
do + G
do školy
v/ve + L
ve škole
z + G
z koncertu
na + A
na koncert
na + L
na koncertě
od + G
od školy, od doktora
k/ke + D
ke škole, k doktorovi
u + G
u školy, u doktora
-
nad, pod, před,
za, mezi + A
nad, pod, před,
za, mezi + I
-
po + L

Prepozițiile z – do – v le folosim de obiceiîn legătură cu un spațiu închis sau limitat, de exemplu , continente, cele mai multe țări, orașe și magazine.

Prepozițiile z – na – na le folosim de obicei în legătură cu un spațiu deschis sau nelimitat sau cu o suprafață, dar și pentru manifestări și activiăți, unele instituții publice, insule și peninsule.

Prepozițiile od – k – u le folosim de obicei când exprimăm o direcție dintr-un oarecare loc la altul (od – k), sau când suntrm într-un anumit/oarecare loc (u). În mod logicfolosim apoi aceste perepoziții și cu persoane - vezi exemple în tabel.

Prepozițiile nad, pod, před, za und mezi se folosesc:

  • cu acuzativul după verbele, care exprimă direcția deplasării/mișcării, de exemplu Dám lampu nad stůl.
  • sau cu instrumentalul după verbele care exprimă locul, de exemplu Lampa je nad stolem.

Prepozițiile po exprimă concomitent locul și mișcare la acest loc Chodím po náměstí. Cestuju po Evropě.

Prepozițiile cu sens temporal

v/ve (+ acuzativ): v pondělí, ve středu, v neděli Lekce začíná v osm hodin.
Sejdeme se ve dvě hodiny.
v/ve (+ locativ): v lednu, v červenci, v létě, v zimě, ve dne, v noci Václav Havel se narodil v roce 1936.
na (+ acuzativ): Pojedu do Alp na dva týdny. = Zůstanu tam dva týdny.
(Dar: Jel jsem do Mnichova tři hodiny. = Cesta do Mnichova trvala tři hodiny.)
na (+ locativ): Na jaře kvetou tulipány a narcisy.
za (+ acuzativ): Vlak odjíždí za pět minut.
Antibiotikum musíte brát dvakrát za den.
od - do (+ genitiv): Mám čas od dvou do pěti.
Studuje od rána do večera.
kolem/okolo (+ genitiv): Přijdu kolem jedné hodiny.
před (+ Instrumental) – při (+ Locativ) – po (+ Locativ): Léky bereme před jídlem nebo po jídle.
Otec zemřel před třemi roky na leukémii.
Při jídle raději nemluvíme.
Po dvou hodinách práce potřebujeme pauzu.
o (+ locativ): o půlnoci, o víkendu, o Vánocích, o Velikonocích, o prázdninách
o (+ acuzativ): Přišel o pět minut později.
Bratr je o dva roky starší než já.

Rezumat al prepozițiilor și structurilor cu cazuri

Fiecare prepoziție cehă cere un anumit caz (sau cazuri). Când o legătură este posibilă cu mai multe cazuri, atunci cazurile separate diferențiază mai multe sensuri/semnificații: na stole (locativ, loc) X na stůl (acuzativ, direcție).

prepozițiile cu genitivul:
bez bez = fără bez dětí, beze mě, bez komplikací fără copii, fără mine, fără complicații
do do = în/după/până la do školy, do svalu, do šesti hodin la școală, la mușchi, până la ora 6
kromě kromě = cu excepția všichni kromě tebe toți cu excepția ta
od od = de/din/de la jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda plec de la școală, de la ora cinci, cartea de la prieten
u u = la Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace. Am stat la școală. Noi suntem la bunica. Am fost la operație.
z, ze z, ze = din/de la/la Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy. Vin de la școală. Casa e din hârtie. Eu sunt din Praga.
za za = în timp/în spate/pentru/la za války, za minulého děkana În timpul războiului, la ultimul decan
Prepozițiile cu dativul:
k k = la/până la Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel. Mergi la gară, Vino la mine! La febră s-a adăugat și tusea.
proti proti = împotrivă/contra/vizavi/ Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce. El/ea stă vizavi de mine. Ne vaccinăm contra/împotriva gripei.
naproti naproti = vizavi bydlím naproti bance eu locuiesc vizavi de bancă
kvůli kvůli = din cauza Nebyl ve škole kvůli chřipce. Eu nu am fost la școală din cauza gripei.
vůči vůči = vizavi/față de Tento virus je odolný vůči antibiotikům. Acest virus este rezistent la/față de antibiotice.
Prepozițiile cu acuzativul:
na na = la/pe/spre/la položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci a pune pe masă, a merge la poștă, a merge la masa de prânz, a merge la operație
nad nad = deasupra Pověsila obraz nad stůl. Ea a agățat tabloul deasupra mesei.
pod pod = sub 'Položil tašku pod stůl. El a pus geanta sub masă.
před před = în fața Postavil se před televizi. El s-a pus in fața televizorului.
za za = în spate/în timpul/la/despre/în/la Schoval se za skříň. Udělám to za týden. El s-a ascuns in spatele dulapului. O fac într-o săptămână.
o o = despre O co jde? Zajímá se o chemii. Despre ce e vorba? El se interesează de/pentru chimie.
pro pro = pentru lék pro pacienta, šel pro kávu medicamentul pentru pacient; El a mers să-și ia cafea.
mezi mezi = între/printre Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás. El s-a așezat între tine și mine. Eu am venit între/printre voi.
přes přes = despre/în ciuda/prin Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den. Eu traversez strada. Merg peste pod. Merg prin pădure. El doarme în timpul zilei.
mimo mimo = pe lângă porod mimo nemocnici, je mimo nebezpečí Nașterea înafara spitalului. El este înafara pericolului
Prepozițiile cu locativul:
o o = despre/la Mluvil o něm. Byl tady o víkendu. El a vorbit despre el. El a fost aici în weekend.
při při = la/la/în timpul Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu. El a colaborat la operație. El lucrează în timpul studiului.
na na = la/pe/spre/in /contra Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii. Lampa stă pe masă. El lucrează la cardiologie.
po po = după/ăe lângă/la/pe/din Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii. Pacientul este după operație. Voi lua prânzul după clasa mea de anatomie.
v, ve v, ve = la/în v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně. în ianuarie; în anul 1994; El este la școală. El locuiește la Brno.
prepozițiile cu instrumentalul:
nad nad = deasupra/peste Obraz visí nad stolem. Tabloul e agățat sub masă.
pod pod = sub Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy. Rucsacul este sub masă. Pacientul este sub sedative/calmante.
před před = în fața Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety. El stătea în fața casei. Am stat înainte de prelegere. El a murit acum cinci ani.
s s = cu Bydlí s přítelem. Co je s tebou? El locuiește cu un prieten. Ce este cu tine?
za za = în spate/peste/în jurul/la/la/la Hraje si za domem. El se joacă în spatele casei.
mezi mezi = între Volal mi mezi vyšetřením a operací. El m-a sunat între examinare și operație.
Spre sus: