Sari peste meniu

Grammar

Pronumele

Pronumele personale

Pronumele personale au la toate cazurile înafară de nominativ trei moduri de formare:

  • formele scurte, care nu se pot utiliza după prepoziție
  • formele după prepoziție
  • formele accentuate, care se utilizează la începutul și la sfârșitul propoziției

Declinarea formelor scurte ale pronumelor personale

cazul formele pronumelor
singular plural
1. nominativ ty on, ono ona my vy oni
2. genitiv ho nás vás jich
3. dativ mi/mně ti mu nám vám jim
4. acuzativ ho ji nás vás je
6. locativ mně tobě něm nás vás nich
7. instrumental mnou tebou jím námi vámi jimi

Mai mult/multe despre diferența dintre adresarea formală (cu ajutorul pronumelui personal vy, a se adresa cu dvs.) și adresarea informală (cu ajutorul pronumelui ty, a tutui), găsiți dvs. aici.

Declinarea formelor după prepoziție și a formelor accentuate ale pronumelor personale

cazul tipul pronumelor formele pronumelor
singular plural
1. nominativ ty on, ono ona my vy oni
2. genitiv formele după prepoziție tebe něho/něj nás vás nich
formele accentuate tebe jeho nás vás jich
3. dativ formele după prepoziție mně tobě němu nám vám nim
formele accentuate mně tobě němu nám vám nim
4. acuzativ formele după prepoziție tebe něho/něj ni nás vás
formele accentuate tebe jeho/jej ji nás vás je
6. locativ formele după prepoziție mně tobě něm nás vás nich
7. instrumental formele după prepoziție mnou tebou ním námi vámi nimi
formele accentuate mnou tebou jím námi vámi jimi

Pronumele reflexiv se

Acest pronume se folosește când subiectul și complementul direct sunt identice. Nu are nicio formă în nominativ și se folosește pentru toate persoanele la singular și plural.

Declinarea pronumelui reflexiv se

1. nominativ -
2. genitiv sebe
3. dativ sobě, si
4. acuzativ sebe, se
5. vocativ -
6. locativ sobě
7. instrumental sebou

Exemple: Mluví jenom o sobě. Co si vezmeš večer na sebe? Koupím si kávu s sebou, nemám čas sedět v kavárně.

Formele scurte se și si sunt de asemenea parte componentă ale verbelor reflexive: Posaď se. Sedni si. Učím se česky. Ráno se oblékám. Oblékám si kalhoty a tričko.

Pronumele interogative

Declinarea pronumelor interogative kdo, co

1. nominativ kdo co
2. genitiv koho čeho
3. dativ komu čemu
4. acuzativ koho co
5. vocativ - -
6. locativ kom čem
7. instrumental kým čím

Tineți cont că la întrebare prepoziția stă înaintea pronumelui interogativ, de exemplu: Na koho čekáš? O kom mluvíš? S kým jdeš do kina?

Pronumele nehotărâte

Pronumele nehotărâte sunt de cele mai multe ori derivate de la pronumele interogative: kdo → někdo, co → něco, který → některý, čí → něčí, jaký → nějaký. La pronumele interogative adăugăm diferite prefixe ně-, lec-, leda-, kde-, málo- u.a.) și particula (-si, -koli u.a.), precum někdo, kdosi, čísi, jakýsi, leckdo, ledaco, kdokoli, málokdo, kdekdo. Tot pronume nehotărâte sunt și pronumele každý, všechen (všichni), týž și sám, samý.

Declinarea pronumelor nehotărâte někdo, něco

Pronumele nehotărâte někdo, něco se declină asemănător cu pronumele interogative kdo, co :

1. nominativ někdo něco
2. genitiv někoho něčeho
3. dativ někomu něčemu
4. acuzativ někoho něco
5. vocativ někdo něco
6. locativ o někom o něčem
7. instrumental někým něčím

Declinarea pronumelor nehotărâte některý, nějaký und něčí

Pronumele nehotărâte některý și nějaký se declină ca adjectivul nový. Pronumele něčí se declină ca adjectivul moderní.

singular plural
1. nominativ Ma
Mi
F
N
některý, něčí, nějaký
některý, něčí, nějaký
některá, něčí, nějaká
některé, něčí, nějaké
někteří, něčí, nějací
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některá, něčí, nějaká
2. genitiv Ma
Mi
F
N
některého, něčího, nějakého
některého, něčího, nějakého
některé, něčí, nějaké
některého, něčího, nějakého
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
3. dativ Ma
Mi
F
N
některému, něčímu, nějakému
některému, něčímu, nějakému
některé, něčí, nějaké
některému, něčímu, nějakému
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
4. acuzativ Ma
Mi
F
N
některého, něčího, nějakého
některý, něčí, nějaký
některou, něčí, nějakou
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některá, něčí, nějaká
5. vocativ Ma
F
některý, něčí, nějaký
některá, něčí, nějaká
některé, nějaké
některé, nějaké
6. locativ Ma
Mi
F
N
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některé, (o) něčí, (o) nějaké
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
7. instrumental Ma
Mi
F
N
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některou, něčí, nějakou
některým, něčím, nějakým
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými

Pronumele všechno, všichni, všechny, všechna și každý

Pronumele všechno (forma de singular nominativ) sta în propoziție mereu independent:

Formele de plural všichni, všechny, všechna se leagă de substantiv la plural:

Declinarea pronumelui všechno

1. nominativ všechno
2. genitiv všeho
3. dativ všemu
4. acuzativ všechno
5. vocativ všechno
6. locativ (o) všem
7. instrumental vším

Declinarea pronumelor všichni, všechny, všechna

Ma Mi F N
1. nominativ všichni všechny všechny všechna
2. genitiv všech
3. dativ všem
4. acuzativ všechny všechny všechna
5. vocativ všechny všechny všechna
6. locativ (o) všech
7. instrumental všemi

Declinarea pronumelui každý

Pronumele každý cere substantiv la singular: každý student, každý stůl, každá studentka, každé dítě. Se declină ca un adjectiv dur nový. Formele pluralului se folosesc doar la Pluraliatantum (každé Vánoce, o každých Vánocích, před každými narozeninami).

Ma Mi F N
1. nominativ každý každá každé
2. genitiv každého každé každého
3. dativ každému každé každému
4. acuzativ každého každý každou každé
5. vocativ každý každá každé
6. locativ (o) každém (o) každé (o) každém
7. instrumental každým každou každým

Pronumele negative

Pronumele negative sunt derivate de cele mai multe ori de la pronumele interogative:
kdo → nikdo, co → nic, čí → ničí

Pronumele který și jaký au un omolog negativ neregulat: žádný.

Declinarea pronumelor negative nikdo, nic

Pronumele negative nikdo, nic se declină asemănător cu/ca pronumele interogative kdo, co:

1. nominativ nikdo nic
2. genitiv nikoho ničeho
3. dativ nikomu ničemu
4. acuzativ nikoho nic
5. vocativ nikdo nic
6. locativ o nikom o ničem
7. instrumental nikým ničím

Declinarea pronumelor negative ničí și žádný

Declinarea pronumelui ničí
singular plural
1. nominativ Ma
Mi
F
N
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
2. genitiv Ma
Mi
F
N
ničího
ničího
ničí
ničího
ničích
ničích
ničích
ničích
3. dativ Ma
Mi
F
N
ničímu
ničímu
ničí
ničímu
ničím
ničím
ničím
ničím
4. acuzativ Ma
Mi
F
N
ničího
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
5. vocativ Ma
F
ničí
ničí
ničí
ničí
6. locativ Ma
Mi
F
N
(o) ničím
(o) ničím
(o) ničí
(o) ničím
(o) ničích
(o) ničích
(o) ničích
(o) ničích
7. instrumental Ma
Mi
F
N
ničím
ničím
ničí
ničím
ničími
ničími
ničími
ničími
Declinarea pronumelui žádný
singular plural
1. nominativ Ma
Mi
F
N
žádný
žádný
žádná
žádné
žádní
žádné
žádné
žádná
2. genitiv Ma
Mi
F
N
žádného
žádného
žádné
žádného
žádných
žádných
žádných
žádných
3. dativ Ma
Mi
F
N
žádnému
žádnému
žádné
žádnému
žádným
žádným
žádným
žádným
4. acuzativ Ma
Mi
F
N
žádného
žádný
žádnou
žádné
žádné
žádné
žádné
žádná
5. vocativ Ma
F
žádný
žádná
žádné
žádné
6. locativ Ma
Mi
F
N
(o) žádném
(o) žádném
(o) žádné
(o) žádném
(o) žádných
(o) žádných
(o) žádných
(o) žádných
7. instrumental Ma
Mi
F
N
žádným
žádným
žádnou
žádným
žádnými
žádnými
žádnými
žádnými

Pronumele negativ cere în propoziție forma negativă a verbului:
Nikdo dneska nehraje fotbal.
Nic mě teď nebolí.
Neznám tady žádného lékaře.

În propoziția cehă pot fi și mai multe cuvinte negative (pronume, adverbe, verbe), sensul propoziției rămâne negativ:
Nikdo nic neví.
Nikdo se nikdy o nic nezajímal.

Pronumele demonstrative

Pronumele demonstrative ten, ta, to și declinarea lor - ceha standard/literară (ceha colocvială/familială)

genul acest, aceasta, acest
singular plural
1. nominativ Ma
Mi
F
N
ten
ten
ta
to
ti (ty)
ty
ty
ta (ty)
2. genitiv Ma
Mi
F
N
toho
toho
té (tý)
toho
těch
těch
těch
těch
3. dativ Ma
Mi
F
N
tomu
tomu
té (tý)
tomu
těm
těm
těm
těm
4. acuzativ Ma
Mi
F
N
toho
ten
tu
to
ty
ty
ty
ta (ty)
5. vocativ Ma
F
-
-
-
-
6. locativ Ma
Mi
F
N
tom
tom
té (tý)
tom
těch
těch
těch
těch
7. instrumental Ma
Mi
F
N
tím
tím
tou
tím
těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)

La fel ca ten, ta, to declinăm și pronumele tento, tato, toto și tenhle, tahle, tohle.

Pronumele posesive

Declinarea pronumelui posesiv můj, moje - ceha standard/literară (ceha colocvială/familiară)

genul al meu, a mea
singular plural
1. nominativ Ma
Mi
F
N
můj
můj
moje/má
moje/mé (mý)
moji/mí (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/má (mý)
2. genitiv Ma
Mi
F
N
mého (mýho)
mého (mýho)
mojí/mé (mý)
mého (mýho)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
3. dativ Ma
Mi
F
N
mému (mýmu)
mému (mýmu)
mojí/mé (mý)
mému (mýmu)
mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)
4. acuzativ Ma
Mi
F
N
mého (mýho)
můj
moji/mou
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/má (mý)
5. vocativ Ma
F
můj
moje/má
moji/mí (mý)
moje/mé (mý)
6. locativ Ma
Mi
F
N
mém (mým)
mém (mým)
mojí/mé (mý)
mém (mým)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
7. instrumental Ma
Mi
F
N
mým
mým
mojí/mou
mým
mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)

Atenție: Pronumele posesiv nu depinde de genul persoanei, care vorbește, ci de genul substantivului la care se referă. Comparați:
O femeie spune: To je můj bratr. To je moje sestra. To je moje auto.
Un bărbat spune: To je můj bratr. To je moje sestra. To je moje auto.

Declinarea tuturor pronumelor posesive

Asemănător ca můj, moje declinăm la cele mai multe forme și pronumele tvůj, svůj, náš a váš. La formele tv-, sv-, naš-, vaš- adăugăm terminațiile fără m- (de exemplu m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). Pronumele můj, tvůj, svůj au la formlee de neutru și feminin și forme de carte scurte (de exemplu má, mé, tvá, tvé, svá, své, pe care le declinăm ca nový. Pronumele její îl declinăm camoderní. Pronumele posesiv jeho, jejich nu-l declinăm.

Declinarea pronumelor posesive la singular

Ma Mi F N
1. nominativ můj má/moje mé/moje
2. genitiv mého mé/ mojí mého
3. dativ mému mé/mojí mému
4. acuzativ mého můj mou/moji mé/moje
5. vocativ můj má/moje mé/moje
6. locativ (o) mém (o) mé/mojí (o) mém
7. instrumental mým mou/mojí mým
Ma Mi F N
1. nominativ tvůj tvá/tvoje tvé/tvoje
2. genitiv tvého tvé/tvojí tvého
3. dativ tvému tvé/tvojí tvému
4. acuzativ tvého tvůj tvou/tvoji tvé/tvoje
5. vocativ tvůj tvá/tvoje tvé/tvoje
6. locativ (o) tvém (o) tvé/tvojí (o) tvém
7. instrumental tvým tvou/tvojí tvým
Ma Mi F N
1. nominativ její její její
2. genitiv jejího její jejího
3. dativ jejímu její jejímu
4. acuzativ jejího její její její
5. vocativ její její její
6. locativ (o) jejím (o) její (o) jejím
7. instrumental jejím její jejím
Ma Mi F N
1. nominativ náš, váš naše, vaše naše, vaše
2. genitiv našeho, vašeho naší, vaší našeho, vašeho
3. dativ našemu, vašemu naší, vaší našemu, vašemu
4. acuzativ našeho, vašeho náš, váš naši, vaši naše, vaše
5. vocativ náš, váš naše, vaše naše, vaše
6. locativ (o) našem, vašem (o) naší, vaší (o) našem, vašem
7. instrumental naším, vaším naší, vaší naším, vaším

Pronumele posesive de persoana a III-a singular care se referă la o persoană de gen masculin sau neutru (jeho) și pronumele posesiv de persoana a III-a plural (ejich) sunt nedeclinabile. Doar pronumele posesiv de persoana a III-a singular (její), care se referă la o persoana de gen feminin, se declină.

Declinarea pronumelui posesiv la plural

Ma Mi F N
1. nominativ mí/moji mé/moje mé/moje má/moje
2. genitiv mých
3. dativ mým
4. acuzativ mé/moje mé/moje má/moje
5. vocativ mí/moji mé/moje mé/moje má/moje
6. locativ (o) mých
7. instrumental mými
Ma Mi F N
1. nominativ tví/tvoji tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
2. genitiv tvých
3. dativ tvým
4. acuzativ tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
5. vocativ tví/tvoji tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
6. locativ (o) tvých
7. instrumental (o) tvých
Ma Mi F N
1. nominativ její její její
2. genitiv jejích
3. dativ jejím
4. acuzativ její
5. vocativ její
6. locativ (o) jejích
7. instrumental jejími
Ma Mi F N
1. nominativ naši, vaši naše, vaše naše, vaše naše, vaše
2. genitiv našich, vašich
3. dativ našim, vašim
4. acuzativ naše, vaše naše, vaše naše, vaše
5. vocativ naši, vaši naše, vaše naše, vaše naše, vaše
6. locativ (o) našich, vašich
7. instrumental našimi, vašimi

Pronumele svůj

Pronumele svůj se folosește în locul pronumelor můj, tvůj, jeho, její, jejich, când lucrul sau persoana însușite aparțin persoanei exprimate prin subiect in propoziție:
Napsal jsem si svoje nové telefonní číslo do diáře. (já + moje → svoje)
Pacient si může přinést do nemocnice svůj mobil. (on + jeho → svůj)

singular plural
1. nominativ Ma
Mi
F
N
svůj
svůj
svoje
svoje
svoji
svoje
svoje
svoje
2. genitiv Ma
Mi
F
N
svého
svého
svojí
svého
svých
svých
svých
svých
3. dativ Ma
Mi
F
N
svému
svému
svojí
svému
svým
svým
svým
svým
4. acuzativ Ma
Mi
F
N
svého
svůj
svoji
svoje
svoje
svoje
svoje
svoje
5. vocativ Ma
F
svůj
svoje
svoji
svoje
6. locativ Ma
Mi
F
N
(o) svém
(o) svém
(o) svojí
(o) svém
(o) svých
(o) svých
(o) svých
(o) svých
7. instrumental Ma
Mi
F
N
svým
svým
svojí
svým
svými
svými
svými
svými

Pronumele relative

Ele leagă propozițiile in ordine la fel precum conjuncțiile și adverbele relative. De pronumele relative aparțin și pronumele kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Propozițiile secundare , pe care le legăm cu pronumele relative și adverbele relative, le numim propoziții relative Lékař, který operuje srdce, se nazývá kardiochirurg. Navštívil místo, kde se narodil.) Mai mult/e despre propozițiile relative găsiți aici.

Pronumele který se declină după adjectivul nový (který - nový, kterého - nového, s kterými - s novými).

singular plural
Ma Mi F N Ma Mi F N
1. nominativ který který která které kteří které které která
2. genitiv kterého které kterého kterých
3. dativ kterému které kterému kterým
4. acuzativ kterého který kterou které které které která
6. locativ kterém které kterém kterých
7. instrumental kterým kterou kterým kterými

Pronumele jenž are același sens/aceeași semnificație ca pronumele který. Ca unic pronume relativ nu este concomitent un pronume interogativ. Este mai puțin des folosit/utilizat, cu precădere în texte de specialitate sau de artă, care conțin o cantitate mare de propoziții atributive (mai ales din motivul de a nu repeta permanent formele pronumelui který)

singular plural
Ma Mi F N Ma Mi F N
1. nominativ jenž jenž jež jež již jež jež jež
2. genitiv jehož jíž jehož jichž
3. dativ jemuž jíž jemuž jimž
4. acuzativ jehož, jejž jejž již jež jež
6. locativ (o) němž (o) níž (o) němž nichž
7. instrumental jímž jíž jímž jimiž

După prepoziții se introduce la începutul pronumelui jenž litera n-: pro niž, vedle nichž.

Spre sus: