Sari peste meniu

Grammar

pronunția

Literele. Alfabetul și n.umele/denumirile sunetelor

Literele
Literele alfabetului latin a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Litere cehești: consoanele č ď ch ň ř š ť ž
Litere cehești: vocalele á éě í ó úů ý
Alfabetul și denumirile sunetelor
aa
ádlouhé a
bbe
cce
čče
dde
ď
ee
édlouhé e
ěe s háčkem
fef
gge
hha
chcha
ikrátké měkké i
ídlouhé měkké i
jje
kka
lel
mem
nen
ň
oo
ódlouhé o
ppe
qkve
rer
ř
ses
š
tte
ť
uu
údlouhé u
ůu s kroužkem
vve
wdvojité ve
xiks
yypsilon, tvrdé i
ýdlouhé tvrdé i
zzet
žžet

În cazul unei neînțelegeri numele sau prenumele de regulă nu se silabisesc după sunete separate, ci se repetă așa cum se scriu, silabă cu cilabă. În unele cazuri este necesară totuși o explicație mai precisă. În acest caz oamenii sunt atenționați asupra acestui fapt cu ajutorul denumirii sunetelor separate.

Semne diacritice

Semnele diacritice folosite în cehă se numesc:ˇ háček, ´ čárka, o kroužek

Sunete

Vocale

Vocalele le împărțim în scurte a, e, i, y, o, u și lungi á, é, í, ý, ó, ú/ů. Vocalele lungi sunt aproape cu 1,75 mai lungi decât omologii lor scurți. În limba cehă există de asemenea trei diftongi: ou, au, eu.

Vocalele i și y (sau í și ý) se pronunță la fel.

Vocalele ú și ů se pronunță identic. Forma lor scrisă reflectă numai diferențele/deosebirile, care existau între ele în trecut.

În unele cuvinte apar în limba cehă grupele vocale ie, ia, ii, io, iu. Noi citim după cum urmează: ia [ija] – fialový, ie [ije] – Itálie, ii [iji] – v Anglii, io [ijo] – rádio, iu [iju] – v rádiu.

Consoanele

Consoanele cehești le împărțim în dure (h, ch, k, r, g, d, t, n), moi (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) și neutrale (b, f, l, m, p, s, v, z).

Litera ch, care reprezintă un sunet, are în alfabetul ceh/esc un loc propriu imediat după h.

Sunetele p, t, k le pronunțăm fără aspirație (fără un curent de aer adăugat).

Cum se pronunță ď, ť, ň?
Pentru pronunția corectă a ď, ť și ň imitați sunetele după profesor astfel ca să atingeți cu partea din față a limbii latura din față a arcului mandibular și în același timp să aveți vârful limbii sub dinții din față de sus. În acest mod obțineți pronunția sunetelor asemănătoare precum d, t, n, doar mai moale.

Când se pronunță ď, ť, ň ?
Dacă în text stă ď, ť, ň - precum și în cuvintele -: ďábel, ťukat, Plzeň.
Dacă în text stă d, t, n + ě - precum și în cuvintele -: děkuju, těžký, někdo.
Dacă în text stă d, t, n + í - precum în cuvintele - : divadlo, dítě, tisk, tíseň, nikdo, nízký.

O excepție o formează așa numitele "Internaționalisme", care au fost preluate/împrumutate din limbi străine, de exemplu: tenis [tenys], diktát [dyktát], tip [typ].

Cum se pronunță silabele i}bě, pě, vě, mě?
Bě, pě, vě, mě se citesc [b´ie, p´ie, v´ie, mn´ie] precum în cuvintele: oběd, jít pěšky, člověk, město.

Asimilarea și sunetul liber al consoanelor

În limba cehă există un fenomen care se numește asimilație. Pentru înțelegerea regulilor asimilației este necesar să cunoaștem deosebirea/diferența dintre consoanele sonore și surde. Comparați consoanele sonore - surde: b – p, v – f, d – t, ď – ť, z – s, ž – š, g – k, h – ch.

Asimilația consoanelor

Când în cuvânt stau două consoane una după alta, a doua consoană modifică articularea consoanelor precedente, și anume, după cum urmează, de exemplu: vklad [fklat], tužka [tuška], kdo [gdo], sbírat [zbírat].

Atenție: La asimilare se ajunge și la unele prepoziții, de exemplu v kanceláři [fkanceláři], z České republiky [sčeské republiki]. Când urmează după o prepoziție sonoră un cuvânt care începe cu o vocală, această consoană(la sfârșitul prepoziției) se pronunță sonor cu o așa numitaă izbitură, de exemplu z Anglie [s´anglije], z Itálie [s´itálie].

La această regulă există diferențe regionale, de exemplu, salutul se pronunță na shledanou in Boemia [naschledanou] și în Moravia [nazhledanou].

Sunetul liber al consoanelor (pierderea sonorității la sfârșitul cuvântului)

Consoanele sonore se pronunță la sfârșitul cuvântului ca omologii lor surzi: b > p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š. De exemplu: Jakub [Jakup], oběd [obět], tedˇ [teť], Oleg [Olek], břeh [břech], Václav [Václaf], kvíz [kvís], když [gdyš].

Accentul în cehă

Majoritatea covârșitoare a cuvintelor cehești are intonația/accentul pe prima silabă, de exempluměstí, situace, analýza. Excepția o formează numai o serie de cuvinte neaccentuate, care se găsesc în limba cehă, într-un anume fel, pe a doua poziție logică în propoziție.La unirea prepoziției și a unui alt cuvânt accentul este pe prepoziție, de exemplu ve škole.

Extinderea prepozițiilor cu o singură literă

Prepozițiile cu o singură literă se extind din cauza pronunției atunci când începe cuvântul următor cu două sau mai multe consoane pe același sunet respectiv cu partenerul său sonor sau surd
k > ke: ke škole, ke kamarádovi, ke galerii
v > ve: ve středu, ve škole, ve vlaku, ve Francii
s > se: se školou, se sestrou, se zahradou
z > ze: ze školy, ze zahrady, ze stadionu

Spre sus: