Sari peste meniu

Grammar

Substantive verbale

Se formează de la Participiu Preterit Pasiv (Participiu Perfect Pasiv), asta înseamnă de la forma -n- sau -t- cu sufixul :
zlepš-it → zlepšen → zlepšen-í
mýt → myt → myt-í
čístčten → čten-í

Substantivele verbale le putem forma de la majoritatea verbelor.

Ele au aceste sufixe:

  • -ání: čekání, přání, poznání - Noi alcătuim/formăm de la verbele în -at/-át.
  • -ování: telefonování, opakování - Le formăm/alcătuim de la verbele în -ovat.
  • -ení: zvětšení, mluvení, čtení, vysvětlení - Le formăm de la verbele în -et/-it și de la verbele de tipul nést.
  • Verbele în -ět au sufixul -ění: vyprávění
    Dar:
    platit – placení, chodit – chození, myslet – myšlení, jezdit – ježdění, zpozdit – zpoždění
  • -tí: pití, mytí, použití - Le alcătuim de la verbele de tipul a bea și de la verbele în -nu/-nout.

Substantivul verbal deosebește /diferențiază aspectul ca verbul:
kupování – koupení
čtení – přečtení

Substantivul verbal nu are se/si: oblékat se – oblékání
Atenție: učení – učení se

Substantivele se formează de la verbele, care nu au pasiv, de exemplu: bolení, stání, sezení, ježdění, spaní.

Substantivele verbale sunt neutre și se declină după modelul náměstí.

Substantivul verbal se completează adesea cu alte cuvinte și stă za substantivem.
Čekání na jaro je velmi dlouhé.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta bylo překvapivé.

Spre sus: