Sari peste meniu

Grammar

Verbele

Prezentul

Limba cehă are numai un prezent.

In limbajul colocvial/familiar se folosește adesea prezentul și pentru exprimarea viitorului. De exemplu: Zítra jsem doma. Co zítra děláš?

Verbul neregulat být

Verbul být are la prezent conjugare neregulată.

být
forma pozitivă forma negativă
jsem nejsem
ty jsi, în ceha colocvială/familiară: (j)seš nejsi, în ceha colocvială/familiară: nejseš
on, ona, to je není
my jsme nejsme
vy jste nejste
oni jsou nejsou

Țineți cont de pronunție: jsem [sem], jsi/jseš [si/seš], je, jsme [sme], jste [ste], jsou [sou].

Clasele de conjugare la prezent

Toate verbele cehe se conjugă. La prezent există patru clase de conjugare:

ty on, ona, to my vy oni
-Á Verbe, de exemplu dělat
Infinitivul se termină în -at + verbul mít
děl-ám děl-áš děl-á děl-áme děl-áte děl-ají
-Í Verbe, de exemplu rozumět
Infinitivul se termină -et, -ět, -it + verbele jíst, spát, stát
rozum-ím rozum-íš rozum-í rozum-íme rozum-íte rozum-í, rozum-ějí**
-OVAT Verbe, de exemplu pracovat
Infinitivul se termină în -ovat
prac-uju, prac/uji** prac-uješ prac-uje prac-ujeme prac-ujete prac-ujou, prac-ují**
-E Verbe, de exemplu číst
Infinitivul se termină în -ít, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ást, -ůst*
čt-u čt-eš čt-e čt-eme čt-ete čt-ou

* Pentru acest grup de verbe ( dar și in mod excepțional pentru altele, de exemplu být, stát, vědět...) modificările în rădăcină sunt tipice.

** Formele astfel marcate sunt tipice pentru limba scrisă.

Atenție: Unele verbe cehe sunt reflexive, de exemplu jmenovat se, dát si. Adică, sunt însoțite de pronumele reflexive se sau si care nu se modifică la conjugare, de exemplu jmenuju se, jmenuješ se, jmenuje se... samd. Pronumele reflexive se și si nu pot sta la începutul propoziției și ocupă în propoziție a doua poziție (mai mult aici).

Negația la prezent

Când vreți să formați negația, dați înaintea verbului prefixul ne-, pe care îl scriem împreună cu verbul. De exemplu: Já nejsem z Německa, já jsem z Rakouska.

De la această regulă există doar o excepție. și aceasta e negația de la a III-a persoană singular a verbului být: není. De exemplu: To neje není voda, to je víno.

Limba cehă are dublă negație sau multiplă, de exemplu Co nikdy neděláš?

În limba cehă se folosește adesea întrebarea negativă, care îndeplinește funcția unei propuneri politicoase sau a unei oferte. De exemplu: Nechceš kávu? Nechceš jít na tenis?

Întrebarea la prezent

Dacă ați dori să alcătuiți o întrebare, modificați numai intonația propoziției. Țineți cont de ambele tipuri de intonație:

Dacă se poate răspunde la întrebare cu "da" oder "nu", intonați este crescătoare:
To je tvůj kamarád?
Vy jste student?
Când nu se poate răspunde la întrebare cu "da" oder "nu" , intonația este în cădere:
Odkud jsi?
Co děláš?

Preteritul/Imperfectul

La formarea preteritului procedați după următorii pași:

 1. De la infinitiv despărțiți -t și adăugați -l. Prin aceasta obțineți așa numita formă -l Form (“-l Form“, Participiu Preterit Activ), de exemplu: být – byl, dělat – dělal, pracovat – pracoval, studovat – studoval, rozumět – rozuměl, hledat – hledal, vědět – věděl, vidět – viděl

  Atenție: Câteva verbe (adesea verbe monosilabice și verbe care se termină în -nout) au -l forme neregulate. Aceasta neregularitate constă în:

  • reducție vocalică de la rădăcină, de exemplu být – byl, pít – pil, spát – spal, psát – psal
  • Modificarea rădăcinii verbului, de exemplu číst – četl, chtít – chtěl, jíst – jedl, jít – šel, šla, šli, mít – měl, moct – mohl, umřít – umřel
 2. Rețineți, că -l Forma are o formă pentru masculin, feminin, neutru și plural.
  De exemplu verbul být: byl, byla, bylo, byli*
 3. Forma -l adecvată genului o legați cu forma corespunzătoare a verbului auxiliar být (vezi tabel). Țineți cont că persoana A III-a singular și pl. nu are un verb auxiliar/ajutător.
singular plural
byl/byla/bylo jsem byli* jsme
byl/byla/bylo jsi byli* jste
byl/byla/bylo byli*

Verbul být în acest tabel este folosit ca exemplu și poate fi înlocuit prin oricare alt verb.

* În limba scrisă/standard puteți găsi la plural următoarele terminații ale -l Formelor: muži byli, banány byly, ženy byly, auta byla. Ultima formă (auta byla) poate fi găsită și la forma vorbită a limbii standard/scrise. Aceste terminații diferențiază genul, dar aici folosim doar forma byli.

Vorbirea cu Dvs la preterit

Pane Nový, byl jste doma? - folosim, când ne adresăm unui bărbat
Paní Nová, byla jste doma? - folosim, când ne adresăm unei femei
Byli jste doma? - folosim, când ne adresăm mai multor persoane

Negația la preterit

Dacă vreți să alcătuiți forma negativă, adăugați negația ne- la verbul cu sens plin. De exemplu:
Nepracovala jsem.
Nebyl jsem tam.

Nu adăugați niciodată negația ne- înaintea verbului auxiliar, de exemplu: Byl nejsem tam./Nejsem byl tam.

Țineți cont: Nu uitați negația dublă sau multiplă în limba cehă: Nikdy jsem nic nedělal.

Întrebarea la preterit

Când ați dori să puneți o întrebare, modificați doarintonația:

Byl jsi doma? – Ano./Ne.
Co jsi dělal? – Pracoval jsem.

Țineți cont de reacțiile scurte ( fără verbul auxiliar): Byl jsi doma? – Ano, byl.

Verbele reflexive la preterit

La persoana a II-a sg. (forma tu) se poate ajunge în limbajul colocvial la imperfect/preterit la contracția sunetelor:
Byl jsi doma? → Byls doma?
Co jsi dělala? → Cos dělala?

La contracție asemănătoare se ajunge și in limba scrisă la verbele reflexive:
Díval jsi se na televizi? → Díval ses na televizi?

Viitorul

Pentru exprimarea viitorului se poate folosi în limba cehă și prezentul, ceea ce înainte de orice este tipic pentru limbajul colocvial/familiar. Adesea se folosesc totuși formele de viitor. Diferite verbe alcătuiesc viitorul astfel:

Viitorul verbului být.

budu
budeš
bude
budeme
budete
budou

Viitorul verbelor imperfective, de exemplu pracovat.*

budu
budeš
bude
budeme
budete
budou

+ Infinitiv, de exemplu pracovat

Viitorul verbelor de mișcare jít, jet a letět.

jít
jet
letět
(já) půjdu
(já) pojedu
(já) poletím

Atenție: půjduse pronunță adesea ca [pudu].

Viitorul verbelor perfective, de exemplu zavolat.
Zavolám do kina. ...

Negația la viitor

Dacă doriți să formați negația, adăugați înaintea verbului prefixul ne- ( în cazul verbelor imperfective înaintea verbului auxiliar).

 • Verbul být: nebudu, nebudeš, nebude...
 • Verbele imperfective, de exemplu pracovat: nebudu pracovat, nebudeš pracovat, nebude pracovat...
 • Verbele de mișcare, de exemplu jít: nepůjdu, nepůjdeš, nepůjde...
 • Verbele perfective, de exemplu zavolat: nezavolám, nezavoláš, nezavolá...

Întrebarea la viitor

Dacă doriți să puneți o întrebare, modificați numai intonația (mai mult aici).

Budeš doma? – Ano./Ne.
Co budeš dělat? – Budu pracovat.

Verbele modale

Verbele modale nu au nicio semnificație și pentru sine, ci modifică doar semnificația verbului cu sens plin în propoziție. Rețineți aceste verbe modale:
moct*, (já) můžu
muset, (já) musím
chtít*, (já) chci
smět, (já) smím

* Verbul chtít are o conjugare complet neregulată, care trebuie învățată pe de rost: chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí.

După verbele modale urmează, de regulă un infinitiv, de exemplu: Chci pracovat. Můžu pracovat. Musím pracovat.

După verbul chtít poate urma și un complement direct (în acuzativ), de exemplu Chci nové auto. Chci to.

Utilizarea modală a verbului mít

Atenție la cele două sensuri/semnificații ale verbului mít, cel concret și cel modal. Comparați:

 • sens concret: Máme auto.
 • sens modal: Nevím, co mám koupit mamince. Omlouvám se, měla jsem ti zavolat dřív.

Verbele modale la condițional

Verbele modale se folosesc adesea la condițional. Ele exprimă o politețe, o propunere , un sfat, dar și nesiguranță. De exemplu:
Chtěl/a bych...
Mohl/a bych...
Měl/a bych...?
Měl/a bys...

Imperativ

Formele regulate ale imperativului

Folosiți pentru alcătuirea formelor regulate ale imperativului verbul la persoana a III-a plural (forma ei/ele). Mai întâi îndepărtați terminația -ou/-ají/-í, prin aceasta obțineți așa numita rădăcină a verbului. Apoi adăugați terminațiile imperativului confrom tabelului prezentat mai jos.

Dacă rădăcina verbului se termină într-o consoană, adăugați –, -me, -te, de exemplu:

persoana a III-a plural (forma ei/ele) imperativ (ty) imperativ (my) imperativ (vy)
učit, (oni) uč-í uč! učme! učte!

Dacă rădăcina verbului se termină în două consoane, adăugați -i, -eme/-ěme, -ete/ěte , de exemplu:

persoana a III-a plural (forma ei/ele) imperativ (ty) imperativ (my) imperativ (vy)
říct, (oni) řekn-ou řekni! řekněme! řekněte!

Dacă verbul la persoana a III-a plural se termină în -ají, adăugați la rădăcina cuvântului -ej, -ejme, -ejte, de exemplu:

persoana a III-a plural (forma ei/ele) imperativ (ty) imperativ (my) imperativ (vy)
dělat, (oni) děl-ají dělej! dělejme! dělejte!

La unele -Í Verbe (Tip rozumět) se folosește pentru formarea imperativului forma formală a persoanei a III-a plural. De exemplu utilizăm din perechea oni rozumí/rozumějí la formarea imperativului forma rozumějí.

Dacă rădăcina cuvântului se termină în d, t, n, se ajunge la întărirea consoanei, de exemplu uklidit – ukliď, vrátit – vrať, zapomenout – zapomeň.

Formele imperativului pentru persoana I plural (noi) nu sunt foarte frecvente în limbajul colocvial.

Formele neregulate ale imperativului

být - buď! buďte!
mít – měj! mějte!
jíst – jez! jezte!
koupit – kup! kupte!
mít – měj! mějte!
přijít – přijď! přijďte!
sníst – sněz! snězte!
hrát – hraj! i hrej! hrajte! i hrejte!

Atenție: Verbul jít are imperativul jdi! jděte!, dar și běž! běžte!

Rețineți: Pojď sem! Pojďte sem!

Imperativul negativ

Imperativul negativ se formează exclusiv de la verbele imperativ. De exemplu:

Infinitivele impf./pf. Imperativele impf./pf. Imperativul negativ
psát/napsat piš!/napiš! nepiš! nepište!
brát/vzít ber!/vezmi! neber! neberte!
dávat/dát dávej!/dej! nedávej! nedávejte!
prohlížet (si)/prohlédnout (si) prohlížej (si!)/prodhlédni (si)! neprohlížej (si)!

Rețineți:
jít, chodit, přijít – nechoď! nechoďte!
jet, jezdit, přijet – nejezdi! nejezděte!

Atenție la excepție: zapomínat/zapomenout: nezapomínej! nezapomínejte!, dar și: nezapomeň! nezapomeňte!

Condițional

Pentru formarea condiționalului folosim aceeași -l formă (în limbaj de specialitate este denumită particip perfect) ca la preterit, de exemplu byl, měl, chtěl, mohl samd. Adăugăm doar alte forme auxiliare/ajutătoare.

-l forma (Participiu Perfect Activ) a oricărui verb Forma auxiliară a conjunctivului
byl/byla/bylo bych1
ty byl/byla/bylo bys
on byl/byla/bylo by
my byli2 bychom/bysme3
vy byli byste
oni byli by

1 La fel ca și verbul auxiliar la preterit expresiile bych, bys, by, bychom/bysme, byste, by la condițional ocupă a doua poziție în propoziție. Mai mult despre a doua poziție în propoziție găsiți aici.

2 În limba cehă standard puteți vedea la plural următoarele terminații ale -l formelor: byli by (muži), byly by (banány), byly by (ženy), byla by (auta). Ultima formă (neutru) se poate auzi și in forma vorbită a limbii cehe standard. Aceste terminații diferențiază genul. La nivelurile A1 și A2 folosim pentru simplificare doar/numai forma byli.

3 Expresia bychom este tipică pentru limba cehă scrisă, expresia bysme se folosește în limbajul colocvial. Actual apare în forma eu(persoana I sg.) forma bysem, in care forma tu(persoana a II-a sg.) forma bysi.

Adresarea formală(cu Dvs.) la condițional

Byl byste tak hodný? - folosim, când ne adresăm unui bărbat
Byla byste tak hodná? - folosim, când ne adresăm unei femei

Verbele reflexive la condițional

La verbele reflexive se ajunge la persoana a II-a sg. (forma tu) la deplasarea sfârșitului -s la pronumele reflexiv, de exemplu: Dal bys si čaj? → Dal by sis čaj?

Propozițiile condiționale ("kdyby-propoziții")

Următorul tabel reprezintă structura propozițiilor condiționale ("kdyby-propoziții"). Participiul preterit activ (-i forma) al verbului být se folosește aici doar ca exemplu. Asemănător funcționează oricare/fiecare alt verb.

Propoziția 1 Propoziția 2
Forma auxiliară de condițional (kdybych...) -I forma a verbului -I forma a verbului forma auxiliară de condițional (bych...)
kdybych byl/byla/bylo byl/byla/bylo bych
ty kdybys byl/byla/bylo byl/byla/bylo bys
on, ona, to kdyby byl/byla/bylo , byl/byla/bylo by
my kdybychom/kdybysme byli byli bychom/bysme
vy kdybyste byli byli byste
oni kdyby byli byli by

Comparați topica/ordine propozițiilor în întrebări. Ambele variante sunt posibile:
Kdybyste vyhráli milion, co byste dělali?
Co byste dělali, kdybyste vyhráli milion?

Propozițiile condiționale "aby-" (propozițiile finale și completive)

Conjuncția ABY = A+BY preia de la condițional BY și, de aceea se modifică după persoană și număr.

singular plural
abych měl/-a, abych se učil/-a my abychom měli/-y, abychom se učili/-y
ty abys měl/-a, aby ses učil/-a vy abyste měli/-y, abyste se učili/-y
on, ona, ono aby měl/-a, aby se učil/-a oni, ony, ona aby měl/-a/-o, aby se učil/-a/-o

La verbele reflexive este la a doua persoană singular aby ses/aby sis: umýt si → aby sis umyl

În propoziția "abych, abys,…" verbul are mereu forma la condițional a + by + -l forma, acest lucru înseamnă că în această propoziție forma pentru toate timpurile este identică:

Prezentul:
Přichází, aby se poradil.
Preteritul:
Přišel, aby se poradil.
Viitorul:
Přijde, aby se poradil.

Utilizarea:

 • De ce → scopul:
  Obléknu se, aby mi nebyla zima. (Obléknu se, protože nechci cítit zimu.)
  Nezapomeň se objednat, abys nemusel dlouho čekat.
 • Ce? Despre ce? Pentru ce? → das Obiectul:
  Přáli jsme si, aby se maminka brzy uzdravila.
  Dovolte, abych se představil.
  Profesor požádal studenty, aby si příklad zapsali.
  Myslel na to, aby poslal včas zprávu.
 • În subordonate, unde ABY reprezintă obiectul, in principală adesea este verbul, care exprimă dorința, voința, sfatul, cererea: přát si, chtít, radit/poradit, žádat/požádat.
 • Cum? → efectul:
  Musím studovat češtinu tak, aby se dorozuměl v nemocnici.

Construcția tipului:

Este/nu este posibil, ca...
Není možné, abychom chodili stále pozdě.
Este/nu este necesar, ca...
Je třeba, aby lékaři prováděli preventivní prohlídky.
Este /nu este necesar/ imperativ, ca...
Není nutné, abyste byl operován.
Este/nu este imporatant , ca...
Je důležité, abyste tomu rozuměli.
Este (deja) timpul /vremea , ca...
Je už čas, abyste přednesli svůj návrh.

Propozițiile cu ABY le putem exprima uneori și cu un infinitiv:
Přijde, aby se poradil. Přijde se poradit.
Je nutné, abyste tomu dobře rozuměli. Je nutné tomu dobře rozumět.

Verbele imperfective și perfective

Cele mai multe verbe cehe "trăiesc în pereche", asta înseamnă că au aspectul imperfectiv și perfectiv, de exemplu dělat/udělat. Aspectul este o categorie verbală prin care verbul cuprinde acțiunea sau activitatea din punstul stării neincheiate sau incheiate/complete, al repetării sau unicității.

Verbele imperfective cuprind acțiunea ca proces. Aceste verbe exprimă o ațiune nelimitată, neterminată și repetată. Ele au imperfect/preterit, prezent și viitor.

Verbele perfective cuprind rezultatul acțiunii într-un moment concret, de exemplu la inceputul lui sau la sfârșitul acestuia. Verbele perfective nu formează prezent, au doar preterit și viitor. Atenție: formele verbelor perfective, care arată ca formele prezentului, exprimă viitorul, de exemplu: Zaplatím. Sejdeme se v 6 hodin. Zavolám ti/vám.

Unele verbe nu au niciun echivalent perfectiv, de exemplu verbele modale (chtít, moct, muset) sau verbele, care exprimă starea (být, spát, stát).

Verbele reflexive in general

Verbele reflexive se însoțesc mereu de reflexivele se sau si, care nu-și schimbă forma la conjugare. Se și si nu pot sta la inceputul propoziției, ci ocupă a doua poziție logică în propoziție (mai mult aici).

inseparabil se/si

i}Se și si nu au un sens specific, sunt totuși/doar o parte inseparabilă a verbului, de exemplu jmenovat se, smát se, stěžovat si, starat se o.

Separabil se/si

Se și si au aici un sens/o semnificație anume.

 • se – se, si – si, de exemplu:
  mýt se, oblékat se, připravovat se
  mýt si ruce, oblékat si svetr, připravovat si lekci
 • se, si – reciproc, zum Beispiel:
  mít se rádi, povídat si

Reflexivul se se folosește la formarea pasivului reflexiv.

Pasivul

În cehă/limba cehă există două tipuri de pasiv:

 1. Passivul reflexiv, de exemplu dělá se, vaří se, připravuje se
 2. Pasivul compus/descriptiv, de exemplu je dělán, je vařen, je připravován

Pasivul reflexiv

Formele pasivului reflexiv se alcătuiesc cu ajutorul verbului la persoana a III- a singular sau plural și a pronumelui se. Ele se folosesc în aceste sensuri:

 1. Pasivul reflexiv cu subiect
  Kniha se čte dobře.
  Oběd se jí v poledne.
  Písničky se zpívají.
 2. Pasivul reflexiv fără subiect (aici se folosesc doar verbele la persoana a III- a singular ). Aceste propoziții au sens general.
  Čte se hodně. = Lidé hodně čtou.
  Jí se v obvykle poledne. = Lidé jí obvykle v poledne.
  Říká se, že je inflace. = Lidé říkají, že je inflace.

Pasivul compus/descriptiv (perifrastic)

Se formează din participiul pasiv ( forma n- și t-) a verbului cu sens deplin și formele corespunzătoare ale verbului auxiliar být. De exemplu infinitivul la la pasiv la verbul operovat are forma být operován, -a, -o, operován-i, -y, -a; Prezent/Viitor/Preterit: pacient je/bude/byl operován, pacientka je/bude/byla operována, dítě je/bude/bylo operováno, pacienti jsou/budou/byli operováni, ženy jsou/budou/byly operovány samd.

Participiul Pasiv se formează cu sufixele -n(-en) a -t

 1. Verbele în -at, -ovat:
  zvát → zván
  dělat → dělán
  opakovat → opakován
  milovat → milován
 2. Verbele în -et, -it:
  vracet → vracen
  zvolit → zvolen

  De asemenea: číst → čten
 3. Verbele în -nu, -nout:
  rozhodnout → rozhodnut
  prohlédnout → prohlédnut

  De asemenea: vypít → vypit, umýt → umyt
  Atenție:
  platit → placen, vrátit → vrácen
  uklidit → uklizen, obsadit → obsazen
  zjistit → zjištěn
  přijmout → přijat

Într-o propoziție pasivă complementul direct în acuzativ devine subiect al propoziției pasive. Verbul are forma pasivului și se acordă cu noul subiect. Dacă este nevoie ca subiectul propoziției active să fie exprimat, așa numitul generator al acțiunii, acest substantiv este la instrumental.

Lékař čte zprávu. Zpráva je čtena. Zpráva je čtena lékařem.
Fyzioterapeut zahájil léčbu. Léčba byla zahájena. Léčba byla zahájena fyzioterapeutem.
Pacient si koupí léky v lékárně. Léky budou koupeny v lékárně. Léky budou koupeny v lékárně pacientem.

Participiul Pasiv exprimă genul (M,F,N) și numărul (Sg., Pl.):.

singular plural
Ma, Mi pozván
léčen
pozváni
léčeny
F pozvána
léčena
pozvány
léčeny
N pozváno
léčeno
pozvána
léčena

Conjugarea pasivului descriptiv

M F N
singular jsem, budu, byl, -a jsem pozván pozvána
jsi, budeš, byl, -a jsi pozván pozvána
je, bude, byl, -a, -o pozván pozvána pozváno
plural jsme, budeme, byli, -y jsme pozváni pozvány
jste, budete, byli, -y jste pozváni pozvány
jsou, budou, byli, -y, -a pozváni pozvány pozvána

Adresare formală:
jste pozván/a, budete pozván/a, byl/a jste pozván/a

Verbele de mișcare de bază

În limba cehă există două tipuri de verbe de mișcare de bază:

Verbe de mișcare "largi" (nederminate)

Verbe de mișcare "largi" (nederminate) chodit, jezdit und létat exprimă acțiunea repetată sau mișcarea către sine sau un anume scop.

Verbe de mișcare "lungi"
Infinitivul Prezentul (eu) Preteritul (eu) Viitorul (eu)
chodit chodím chodil jsem budu chodit
jezdit jezdím jezdil jsem budu jezdit
létat létám létal jsem budu létat

Verbe de mișcare "scurte"

Verbele de mișcare "scurte" jít, jet și letět exprimă mișcarea într-un moment concret explrimat și cu un scop concret.

Verbele de mișcare "scurte"
Infinitivul Prezentul (eu) Preteritul (eu) Viitorul (eu)
jít jdu šel/šla jsem půjdu
jet jedu jel jsem pojedu
letět letím letěl jsem poletím

Atenție: Verbele de mișcare "lungi" și "scurte" sunt imperfective.

Verbele de mișcare "scurte" cu prefixe

Verbele de mișcar e "scurte" jít, jet și letět pot apărea cu anumite prefixe, care își modifică sensul. Țineți cont de verbul jet, care a fost folosit aici ca model:

při- přijet
od- odjet
do- dojet
jet + s- = sjet
v- vjet
vy- vyjet
ob- objet

Atenție: Verbele přijet, odjet, dojet... sunt perfective. Mai mult/e despre verbele imperfective/perfective aici.

Spre sus: