Sari peste meniu

Stat și limbă

Scurtă privire generală asupra istoriei Republicii Cehe

Teritoriul actualei Republici Cehe a fost locuit de oameni deja din epoca preistorică. Cele mai vechi descoperiri arheologice provin din vremea paleoliticului ( 2,5 mil - 750 000 înainde Hristos). Din secolul 3 înainte de Hristos s-au așezat/stabilit aici celții, după ei au venit aproximativ în secolul I înainte de Hristos, triburile germanice și la trecerea sec. 5 spre 6 după Hristos s-au așezat/stabilit pe acest teritoriu slavii. În sec. 7 exista pe teritoriul Cehiei așa numitul Imperiu Samo, o uniune supertribală, care a apărut prin uniuna triburilor slave.

Istoria cehă din secolul 9 până în anul 1918

Sec.9
... a luat ființă așa numitul imperiu al Marii Moravii (833-906/907), centrul era in Moravia de Sud
863
Prințul Rastislav a invitat doi frați din Salonic (Grecia) - Constantin (Kiril/Chiril) și Metodiu (Metoděj) ca să vină în Moravia. Ei au răspândit credința creștină și au creat cea mai veche scrieere slavică numit alfabetul glagolitic, au tradus in slava veche bisericească (primul limbaj scris al slavilor) textele fundamentale slave - slava veche bisericească a devenit limbă liturgică și literară.
Sec. 9/10
Apariția primului stat ceh/esc (bohemian)
Sec. 9 - 1306
Přemyslovci - primul dintre regii cehi, prima dinastie importantă pe tronul cehesc/boem, întemeierea orașelor importante, reforma monetară (Přemysl Otakar II, Václav II).
1310–1437
Casa de Luxemburg - dezvoltare economică, politică și culturală a societății cehe care culminează in timpul domniei lui Carol al IV-lea(1346-1378), când Praga devine centrul Sfântului Imperiu Roman.
6. 7. 1415
Învățatul/savantul și reformatorul bisericesc Mistr Jan Hus a fost ars pe rug pentru învățăturile lui.
1419–1436
Husitism, războaiele husite(boemiene) - mișcarea de reforme în biserica catolică, încercarea de reforme integrale. (Jan Žižka). Aripa radicală a mișcării husite a fost învinsă/infrântă în anul 1434 in lupta de la Lipany.
1458–1471
George de Poděbrady ("Regele husit") - a încercat să creeze o "Comunitate a națiunilor" medievală, Europa a trebuit să se unească în lupta împotriva turcilor. Această idee a eșuat în cele din urmă.
1471–1526
Epoca guvernării/domniei Jagiellonilor
1526–1918
Epoca guvernării habsburgilor
1576–1612
Rudolf II. de Habsburg - în timpul guvernării sale Praga a devenit reședința împăratului și centrul artei și științei. El a susținut și astrologia și alchimia, a concentrat/adunat la Praga pe cei mai importanți astronomi din toată Europa.
1620
1620 Bătălia de la Muntele Alb
Bătălia de la Muntele Alb s-a încheiat cu Răscoala Cehă/din Boemia (1618 - 1620) împotriva domniei habsburgilor.
Armata statelor cehe a fost înfrântă; în așa numita epocă după Muntele Alb începe in regiunile boemiene recatolicizarea forțată și decăderea ațât a limbii cehe cât și a vieții societății. A urmat un val de emigrație - în străinătate au mers in jur de 200 000 cehi; printre aceștia era și Jan Amos Comenius (1592-1670), unul dintre cei mai mari gânditori cehi.
1740–1780
Epoca domniei Mariei Teresa - așa numitele reforme teresiene. Printre cele mai importante se număra publicarea/decretul regulamentului general al școlii (1774), cu care se introduce învățământ obligatoriu pentru copiii de la 6 la 12 ani.
1780–1790
Epoca domniei lui Josef al II-lea - fiul Mariei Tereza, domnitorul luminat. El a promovat o serie de reforme ale iluminismului: abolirea iobăgiei, Edictul de Toleranță - într-un efort de modernizare a monarhiei habsburgice.
1775–1850
Procesul renașterii naționale, in timpul căreia ia ființă/apare națiunea cehă modernă. Forța conducătoare a renașterii naționale a fost inteligența cehă progresistă (z.B. Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Alois Jirásek, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, František Palacký, etc). Dezvoltarea literaturii cehe moderne a fost condiționată de crearea limbii cehe moderne.
1867
Apariția Autro-Ungariei - structura de stat în Europa Centrală și de Est, care a luat ființă prin compensarea după Războiul prusaco-austriac. S-a destrămat/dezintegrat în anul 1918.
1868
Plasarea pietrei de fundație a Teatrului Național.
1883
Inaugurarea festivă a Teatrului Național.
1914–1918
Primul Război Mondial - rezultatul final a fost destrămarea Austro-Ungariei și apariția Republicii Cehoslovacia.

Istoria Cehiei în anii 1918-2014

28. 10. 1918
A fost declarată independentă Republica Cehoslovacia (ČSR); la apariția statului cehoslovac independent au avut merit Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) și colaboratorii lui cei mai apropiați Edvard Beneš (1884–1948) și Milan Rastislav Štefánik (1880–1919). T.G.Masaryk a fost ales pentru prima dată președinte ( a fost in total, de patru ori, ales).
1929–1933
Criza economică globală.
1933
Adolf Hitler a instaurat dictatura fascistă.
1935
Demisia președintelui Masaryk; al doilea președinte a fost ales E. Beneš.
1938
Acordul de la München între cele patru mari puteri, între Hitler și reprezentanții Angliei(Chamberlain), Franței (Daladier) și Italiei (Mussolini) - Cehoslovacia a fost constrânsă/obligată să cedeze zone de graniță ale Regiunii Sudeților Germaniei.
15. 3. 1939
A început ocuparea Cehoslovaciei de către Wehrmacht-ul german (1939- 1945), pe teritoriul ocupat a fost proclamat Protectoratul autonom Boemia și Moravia.
Septembrie 1939-1945
Al doilea război mondial; rezistența străină și internă
Mai 1942
A fost comis un atentat asupra Protectorului Reich-ului Reinhard Heydrich - a urmat o epoca a terorii, așa numita Heydrichiadă; Lidice și Ležáky au fost demolate, multe persoane au fost executate.
5.–9. 5. 1945
Răscoala din Praga a izbucnit.
8. 5. 1945
Semnarea capitulării necondiționate la Berlin.
9. 5. 1945
Eliberarea Pragăi de către Armata Roșie.
În timpul războiului Cehoslovacia a pierdut 360 000 de locuitori, adică 25 de locuitori din 100. După mărimea pierderilor măsurate în numărul de populație ea aparține celor cinci cele mai afectate state din Europa.
August 1945
Conferința de la Potsdam - Decizia celor trei Mari Puteri (Rusia, SUA și Marea Britanie) privind expulzarea populației germane din Polonia, Cehoslovacia și Ungaria către Germania.
Februar 1948
Așa numitul Februarie Victorios - criza guvernului s-a declanșat și puciul comunist a reușit; Președintele E. Beneš a numit noul guvern în frunte cu comunistul Klement Gottwald, președintele a refuzat să semneze constituția nedemocratică și s-a retras/a demisionat și a fost ales ca nou președinte Klement Gottwald.
1950
Procese politice (General Heliodor Píka, Milada Horáková și alții).
1967
Noul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Cehoslovaciei a fost ales Alexander Dubček - el a devenit simbolul așa numitei Primăveri Pragheze.
21. 8. 1968
Ocuparea Republicii Socialiste Cehoslovace de către Armata celor cinci state membre ale Pactului de la Varșovia ca reacție la procesul regenerator al Primăverii de la Praga - reforma - și dezvoltarea democratică a fost stopată, A. Dubček a fost înlocuit de Gustav Husch și a urmat perioada așa numitei normalizări ( restaurarea regimului prosovietic).
1977
Declarația Chartei 77, a Mișcării civile de opoziție
17. 11. 1989
Demonstrații de protest împotriva regimului , așa numita Revoluție de catifea
Decembrie 1989
Președinte al Republicii a fost ales Václav Havel.
1991
Retragerea trupelor de ocupație din Cehoslovacia în mai; Republica Federativă Cehă și Slovacă (ČSFR) a fost acceptată/admisă în Consiliul Europei.
1. 1. 1993
Apariția Republicii Cehe indpendente (prin împărțirea Cehoslovaciei). Președinte a fost ales Václav Havel , care a câștigat din nou in alegerile din anul 1997.
19 ianuarie 1993
Acceptarea Republicii Cehe în Națiunile Unite.
12. 3. 1999
Republica Cehă a fost admisă/acceptată în NATO. Forțele ei armate au participat la operațiuni NATO, de exemplu în Kosovo, Afganistan sau Irak.
2003
Președinte al Reublicii Cehe a fost ales Václav Klaus. În anul 2008 el a fost ales a doua oară.
1. 5. 2004
Aderarea Republicii Ceehe la Uniunea Europeană
2013
Președinte al Republicii Cehe a fost ales Miloš Zeman

Link-uri interesante

Spre sus: