Sari peste meniu

Stat și limbă

Ceha pentru străini - Literatura

Pe piață există o serie de manuale de cehă pentru străini. Mai departe există un tabel. Multe manuale acoperă mai multe niveluri de dificultate, in care este prezentată lista, la ce nivel se referă în mod primar.

Literatura de bază - Manuale care corespund nivelului A1

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech I. Praha, Karolinum, 2007.
 • HOLÁ, Lída. New Czech Step by Step. Praha, Akropolis, 2012, 7. vydání.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1 (A1/1), Praha, Akropolis, 2010.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1 (A1/2), Praha, Akropolis, 2011.
 • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena. Communicative Czech. Elementary Czech. Kontakt, Praha, 2009.
 • REMEDIOSOVÁ, Helena – ČECHOVÁ, Elga. Chcete mluvit česky? / Do you want to speak Czech? Liberec, Harry Putz, 2011.

Literatura de bază - Manuale care corespund nivelului A2

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – HRDLIČKA, Milan – IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech II. Praha, Karolinum 2012.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 3 (A2/1). Praha, Akropolis, 2014.
 • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena: Communicative Czech. Intermediate Czech. WD Publications, 2004.

Literatura de bază - Manuale care corespund nivelului B1

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – HRDLIČKA, Milan. Basic Czech III. Praha, Karolinum 2010.
 • BISCHOFOVÁ, Jana. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, Karolinum 2011.
 • HLÍNOVÁ, Kateřina – KESTŘÁNKOVÁ, Marie – PEČENÝ, Pavel – ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar. Čeština pro cizince B1. Praha, Edika 2010.

Literatura de bază - Manuale care corespund nivelului B2 și mai sus

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana. Nebojte se češtiny. Praha, Karolinum 2013.
 • HLÍNOVÁ, Kateřina – KESTŘÁNKOVÁ, Marie – PEČENÝ, Pavel – ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar. Čeština pro cizince B2. Praha, Edika 2013.

Literatura de bază/bibliografia - Ceha pentru mediciniști

 • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Talking medicine. Czech for Medical Students. Praha, Karolinum, 2012.
 • GRUNDOVÁ, Dominika. Needs of Patients. Czech-English Phrasebook for Beginners. Praha, Eurolex Bohemia, 2004.
 • JAROŠČÍK, Miroslav. Anglicko-český tematický slovník. Člověk po stránce fyzické. Olomouc, 2005.
 • MOKROŠOVÁ, Ivana. Lékařská čeština. Galén, Praha, 2007.

Literatura pentru solicitanți de protecție internațională și solicitanții de azil

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – BISCHOFOVÁ, Jana – HÁDKOVÁ, Marie – HASIL, J. – HRDLIČKA, Milan. Čeština pro cizince a azylanty B2. Brno, MŠMT a SOZE, 2007.
 • BISCHOFOVÁ, Jana – HRDLIČKA, Milan. Čeština pro cizince a azylanty B1. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • BISCHOFOVÁ, Jana – HRDLIČKA, Milan. Sociálně-kulturní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • HÁDKOVÁ, Marie. Čeština pro cizince a azylanty A1. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • HÁDKOVÁ, Marie. Čeština pro cizince a azylanty A2. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • POŘÍZEK, Pavel. Sociálně-právní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena a kol. Chceme si porozumět a domluvit se. Brno, Masarykova univerzita, 2008.

Alte manuale

 • AIGNER, Alena – GRUBER, Olga. Tschechisch anders NEU. České Budějovice, 2004.
 • CONFORTIOVÁ, Helena – CVEJNOVÁ, Jitka – ČADSKÁ, Milada. Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí. Praha, Karolinum, 2003.
 • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím I. Praha, Karolinum, 2008.
 • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím II. Praha, Karolinum, 2012.
 • FROULÍKOVÁ, Lenka. Zahrada českého jazyka. Čtvero ročních období. Praha, Academia, 2002.
 • HRONOVÁ, Karla. Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. Praha, ÚJOP UK, 1994.
 • HRONOVÁ, Karla – TURZÍKOVÁ, Milada. Čeština pro cizince. Plzeň, Fraus, 1998.
 • NGUYEN, Quyet Tien. Huóng Dan Hoc Tieng Séc. Čeština – základní kurz pro Vietnamce. Praha, Jazykové středisko, 2007.
 • NOVÁKOVÁ, Jaroslava – PAROLKOVÁ, Olga. Czech for Foreigners. Praha, Bohemika, 2004.
 • NÝVLTOVÁ, Dana – PINKOVÁ, Jitka. Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II. Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008.
 • ŠTINDL, Ondřej. Easy Czech Elementary. Praha, Akronym, 2008.
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora a kol: Česky v Česku I, II. Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008.

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine( CECRL), ghiduri și descrieri

 • Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Paris, Les Editions Didier, 2001.
 • Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
 • ČADSKÁ, Milada a kol. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2. Praha, MŠMT, 2005.
 • HÁDKOVÁ, Marie – LÍNEK, Josef – VLASÁKOVÁ, Kateřina. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Praha, MŠMT, 2005.
 • HOLUB, Jan a kol. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2. Praha, MŠMT, 2005.
 • HRDLIČKA, Milan – SLEZÁKOVÁ, Markéta a kol. Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince. Praha, Centrum pro integraci cizinců, AUČCJ, Člověk v tísni, 2007.
 • LITTLE, David – PERCLOVÁ, Radka. Evropské jazykové portfolio. Praha, MŠMT, 2001.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc, Univerzita Palackého, 2002.
 • ŠÁRA, Milan a kol. Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk. Strasbourg, Council of Europe, 2001.

Alte publicații utile

 • ANDRÁŠOVÁ, Hana – PODEPŘELOVÁ, Alena a kol. Desetiminutovky – čeština pro cizince. Praha, Klett 2008.
 • DAVIES, Bruce – HEJDUKOVÁ, Jana. 401 Czech Verbs. Praha, Bruce Davies, 2006.
 • HERCÍKOVÁ, Barbora. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Praha, Karolinum 2013.
 • HOLÁ, Lída. Jan Neruda: Povídky malostranské. Praha, Akropolis – cyklus Adaptovaná česká próza. Praha, Akropolis 2012.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavlína: Česká gramatika v kostce (různé jazykové mutace). Akropolis, Praha.
 • HRDLIČKA, Milan. Cizí jazyk čeština. Praha, Institut sociálních vztahů, 2002.
 • KEMPNÁ, Hana. Písanka pro zahraniční studenty. Praha, Univerzita Karlova, 1988.
 • KOŘÁNOVÁ, Ilona. Česká čítanka – adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis, 2013.
 • NEKOVÁŘOVÁ, Alena. Čeština pro život 1, 2. Akropolis, 2006, 2012.
 • POKORNÁ, Jaroslava – VRÁNOVÁ, Milena. Přehled české výslovnosti. Praha, Portál, 2007.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka českého jazyka. Praha, Academia 2014.

Literatura online

Spre sus: