Sari peste meniu

Stat și limbă

Limba cehă ca limbă slavă

Limba cehă aparține limbilor slave (care sunt o parte a familiei lingvistice indoeuropene), care se caracterizează printr-o flexiune bogat dezvoltată/evoluată sau principiul "declinării" cuvintelor. Un cuvânt (de exemplu. {I}pes) există într-o serie de alte forme (psa, psovi, psem, psi, psy samd.), fiecare după ce funcție gramaticală sau sintactică exprimă. Limba cehă are două numere (singular și plural), in care se deosebesc/diferențiază șapte cazuri (în total , un cuvânt poate avea până la 14 forme diferite, dar in practică multe forme sunt identice și funcția cuvântului este derivată din context). La verbe se deosesc trei persoane ( ca la alte limbi indoeuropene), (prima care indică asupra vorbitorului, a doua, care indică asupra ascultătorului, și a treia care indică asupra sibiectelor care nu participă activ la comunicare), două numere (singular și plural), trei timpuri (trecut, prezent și viitor).

Limbile slave se pot diviza în trei grupe: a) grupa vest-slavică, care conține pe lângă cehă și polonă, și slovacă (ca și sorba și cașuba), b) grupa est-slavică (rusa, belarusa și ucraineana), c) grupa slavică de sud (sârba, muntenegreana, bosniaca, croata, macedoneana și bulgara).

Limba care este cea mai apropiată de cehă este slovaca. Este citat faptul că vorbitorii, fără să fi studiat vreodată a doua limbă sunt in situația să înțeleagă până la 95%. Printre alte rațiuni/motive, pentru că din anul 1918 până în anul 1992 Cehia și Slovacia erau părți componente ale unui stat cu două limbi oficiale, în cehă și in slovacă au emis mass-media, precum radioul (emite din 18.5.1923) sau televiziunea (în mod regulat emite din 25.2.1954).Pentru vorbitorii nativi slavi este relativ ușor să învețe limba cehă datorită asemănării limbii lor materne cu ceha și de aici și cu sistemele. Pe de altă parte este dificil pentru ei să se dezobișnuiască de o serie de imixtiuni slave, tipice sunt terminațiile diferite ale sistemului flexionar sau accentul. Această problemă nu o au dimpotrivă vorbitorii non-slavi, care învață limba cehă să spunem așa "din nimic". Se poate compara metaforic învățarea limbii cehe pentru vorbitorii nonslavi cu construcția unei case (mai mult sau mai puțin, fiecare după țare de origine și cunoașterea altor limbi) pe o pășune verde, în cazul vorbitorilor nativi slavi este vorba mai degrabă de o "reconstrucție" a casei.

Vocabularul este preponderent de origine slavă. Limba cehă și slovaca înrudită păstrează până la 98% din vocabularul protoslav, cel mai mult in comparație cu alte limbi slave. O serie de cuvinte limba cehă le-a preluat din alte limbi, mai ales/în mod special (dacă este vorba de termeni/noțiuni de specialitate) din greacă sau latină (de ex.{filozofie sau škola), din germană (šunka), din rusă (vzduch), din italiană (die Musikterminologie), din franceză (expresiile din domeniul modei) și din engleză (expresii care privesc sportul și, în ultima vreme expresii din domeniul IT).

Câte cuvinte are limba cehă, nu este posibil să se determine (limba cehă - ca oricare limbă vie - evoluează mereu), se poate totuși cita faptul, că limba cehă are 300 000 de rădăcini ale cuvintelor( un fel de baze ale cuvântului din care cu ajutorul terminațiilor se alcătuiesc forme concrete ale cuvintelor). Momentan cel mai amplu dicționar mic/portativ al limbii cehe {i}Příruční slovník jazyka českého{/i}, editat în anii 1935-1957, are 250.000 de cuvinte titlu. Nu conține pe de o parte vocabularul periferic (așadar, acele cuvinte pe care le cunoaște și utilizează un minim de vorbitori) și, pe de altă parte nici cuvintele populare și general folosite (de ex. vulgaritățile). Se concentrează anume pe descrierea vocabularului limbii cehe literare pe baza extraselor/fragmentelor din beletristică, reviste și, parțial, ziare. Dicționarul limbii cehe literare, a cărui primă ediție în anii 1960-1971, a doua ediție în 1989, care au fost publicate, are aproximativ 192 000 de cuvinte cheie. Cel mai mic dicționar al limbii cehe scrise pentr școală și public (prima ediție 1978, a doua, ediție prelucrată 1994) conține aproximativ 48 000 de cuvinte cheie, care reprezintă miezul vocabularului limbii scrise/literare. Numărul total al cuvintelor limbii cehe este estimat la 2 milioane.

Link-uri utile:

Spre sus: