Sari peste meniu

Sistem de sănătate

Instrucții pentru prezentarea unei reclamații la acordarea îngrijirii sănătății

În acele cazuri în care persoana presupune că nu a beneficiat de asistență medicală adecvată sau nu i s-a acordat asistență medicală esențială de înaltă calitate sau că i s-a refuzat îngrijirea necesară, aceasta are un drept incontestabil de a depune o plângere. În caz că persoana este nemulțumită de comportamentul medicului sau de atitudinea/comportamentul/abordarea sa, informațiile raportate sunt considerate insuficiente sau chiar sub suspiciunea de neglijare a îngrijirii obligatorii sau a comportamentelor greșite la operații, aceasta reclamație/plângere poate fi, de asemenea, depusă.

Cum trebuie procedat la prezentarea reclamației?

Depunere unei reclamații/plângeri este, de cele mai multe ori, unul dintre ultimii pași într-o situație în care pacientul este nemulțumit de modul în care este furnizată asistența medicală sau de rezultatele obținute. Cu toate acestea, este benefic să se epuizeze toate celelalte posibilități pentru a rezolva situația ivită/apărută. Se poate întâmpla ca această cauză a problemei să fie doar o mică neînțelegere, capacitate insuficientă/inadecvată sau, în cazuri mai rele/mai rău, lipsa personalului medical de a explica totul suficient de detaliat. Cel mai convenabil/avantajos este să se rezolve dificultățile minore cu o vizită personală și acest lucru ar trebui făcut cât mai curând posibil.

Dacă pacientul este nemulțumit de îngrijirea medicală este de dorit să discute cu medicul curant reproșurile/obiecțiile, apoi trebuie să asculte și medicul șef, adică medicul primar al secției și colaboratorii/ personalul de management ( directorul sau un adjunct al directorului).

Dacă este vorba de cazuri grave, este mai indicat/eficient să să facă plângere scrisă, ceea ce garantează primirea unui răspuns scris într-o perioadă adecvată. Plângerea poate fi făcută și printr-un apel confirmat, trimiterea unui fax, respectiv, prin poștă electronică.

Conform legii privind serviciile de sănătate, plângerea este formulată împotriva furnizorului de servicii, aici împotriva medicului sau a șefului unei instituții de asistență medicală. Dacă persoana care a depus reclamația nu acceptă soluționarea reclamației, acesta poate să o trimită organului administrativ competent care a acordat prestatorului de servicii competența de a furniza serviciile de sănătate, adică, în majoritatea cazurilor, biroul regional (Krajský úřad), în a cărui zonă administrativă se află sediul instituției medicale, depune o plângere.

În caz de abateri profesionale suspectate sau de comportament neetic al unui medic, plângerea/reclamația poate fi înaintată Camerei Medicale Cehe sau Camerei Dentare din Cehia, după caz, unei alte organizații profesionale relevante. Camera de medicină cehă, Camera dentară cehă și aceste alte organizații profesionale acționează ca garanți ai profesionalismului și sunt obligați să examineze orice plângeri primite.

Legea serviciilor medicale nu reglementează literalmente posibilitatea de a se depune reclamație/plângere la casele de asigurări de sănătate, deși nu este exclusă posibilitatea de a depune plângerea. Casa/Societatea de asigurări de sănătate se poate confrunta cu abaterile/comportamentele greșite în cazul în care a încheiat un contract cu spitalul responsabil, cu clinica responsabilă sau cu medicul responsabil. Societatea de Asigurări de Sănătate examinează justificarea procesului de tratament medical în ceea ce privește cursul și prescrierea medicamentelor, respectiv, serviciilor de sănătate, dacă îngrijirea acordată corespunde îngrijirii plătite asigurării de sănătate, dacă au fost percepute/decontate numai serviciile necesare și dacă tipul de asistența medicală furnizată corespunde stării de sănătate a pacientului.

Autorități competente unde se poate depune reclamația

  1. Furnizorul de servicii medicale, adică, medicul, medicul șef, directorul de spiral, etc. Furnizorul se va uita în reclamație și va trimite pacientului un răspuns. Reclamația/plângerea trebuie să fie rezolvată în 30 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la primirea ei.
  2. Organul administrativ responsabil cu acordarea de servicii de sănătate furnizorului de servicii de sănătate în cauză (Oficiile de circumscripție / Krajské úřady, Autoritatea municipală din Praga, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, dacă sunt purtători ai furnizorului). În cazurile în care soluționarea plângerii de către furnizor nu este aprobată, plângerea se depune la acest organ administrativ.
  3. La camera de medici cehă , la camera cehă de stomatologi sau la alte organizații profesionale, care se ocupă cu reclamații în legătură cu un posibil malpraxis la o metodă/un demers profesional/ă , respectiv la suspiciunea de comportamnet neetic al medicului.

    Reclamațiile/Plângerile impotriva comportamentului neadecvat sau tehnic necorespunzător al medicului se pot depune până la un an de la momentul în care acest comportament a avut loc. Reclamția nu trebuie să fie depusă de pacientul afectatr/în cauză, ci de oricine (de ex., de rudele sale). Aceasta trebuie să fie o plângere scrisă și trebuie soluționată în termen de șase (6) luni de la data primirii.

    Dacă un pacient nu este de acord cu forma cu care a fost soluționată/tratată reclamația sa, poate prezenta o obiecție in cincisprezece(15) ziele de la primirea deciziei comisiei de revizuire, despre care va decide mai târziu Consiliul de onoare al Camerei Medicilor din Cehia. Orice decizie luată de părțile de mai sus poate fi contestată de medicul afectat sau de un membru autorizat al comisiei de revizuire/ examinare.

  4. La casa de sănătate, in caz că s-a încheiat un contract cu spitalul răspunzător, cu clinica responsabilă sau cu medicul responsabil, în special în cazurile în care trebuie să se verifice dacă justificarea procesului medical, luând în considerare în special cursul/desfășurarea și prescrierea acestuia, dacă serviciile farmaceutice sau de asistență medicală, indiferent dacă îngrijirea acordată corespunde îngrijirii plătite asigurării de sănătate, dacă au fost percepute/decontate numai beneficiile necesare, și dacă natura asistenței medicale, corespund stării de sănătate a pacientului. Este, de asemenea, posibil să se adreseze la fondul de asigurări de sănătate, în cazurile în care medicul sau alt colaborator au refuzat să efectueze un serviciu de sănătate acoperit de asigurarea de sănătate.

    Rezolvarea/soluționarea reclamației urmează după ordinul administrativ care prescrie o soluționare într-o perioadă de 60 de zile.

Sursă: Ministerul Sănătății Republicii Cehe, www.mzr.cz/Cizinci/

Spre sus: