Sari peste meniu

Sistem de sănătate

Asigurări de sănătate ale străinilor

Persoane cu un permis de ședere permanentă în Republica Cehă

În Republica Cehă, conform legii, fiecare persoană este asigurată medical legal, care are permis de ședere permanentă în Republica Cehă, adică, și străinii, dacă nu după reglementările europene el/ea nu sunt subiecte ale legislației altui stat UE/EEA/ Elveția. Pentru acești oameni asigurarea de sănătate începe prin obținerea permisului de ședere permanentă în Republica Cehă și se termină când persoana asigurată decedează sau este declarată decedată sau prin terminarea/încheierea șederiii permanente în Republica Cehă.

Persoane fără permis de ședere permanentă în Republica Cehă

 1. Străinii care nu provin din UE / EEA / Elveția pot fără permis de ședere permanentă în Republica Cehă conform legii angajaților unui patron/angajator, care are sediul sau șederea permanentă în Republica Cehă să fie asigurați medical legal dacă indeplinesc criteriile stabilite/consacrate în reglementările europene (de ex. dacă străinul este aparținătorul nereglementat al unui susținător al familiei, care este asigurat conform regulamentului asigurărilor de sănătate din Cehia.), respectiv, dacă el este cetățean al unui stat, cu care Republica Cehă a încheiat un acord internațional de asigurare socială, in domeniul asigurării de sănătate ( Lista cu acorduri este vizibilă la „www.cmu.cz“, la Rubrica „Mezinárodní smlouvy“ – „Acorduri Internaționale“).

  La fel ca la inceputul și la incheierea unui raport de muncă de către angajați angajatorul este obligat să facă cunoscut casei de sănătate începutul și sfârșitul participării la asigurarea de sănătate a angajatului , dacă este vorba de un străin fără permis de ședere permanentă. Casa de sănătate eliberează acestor asigurați un permis verde de asigurat/asigurare. Persoanele care din alte motive părăsesc sistemul de asigurare de sănătate public, primesc un permis galben sau cardul de asigurat de sănătate european (EHIC).

  Străinii fără permis de ședere permanentă pot în lunile în care nu sunt raportați ca angajați la casele publice de sănătate să încheie o asigurare de sănătate contractuală.

 2. Un cetățean străin din UE, EEA precum și cetățeni din Elveția fără pemis de reședință permanentă în Republica Cehă pot participa la sistemul public de asigurări de sănătate din Republica Cehă - atât pe baza condițiilor de muncă, cât și pe baza reglementărilor/normativelor europene (de ex. ca persoană liber profesionistă, ca muncitori autonomi numai in Republica Cehă, membrii ai familiei fără mijloace ai unui cetățean UE activ/care are serviciu în Republica Cehă, in cazuri excepționale și persoane inactive economic care își demonstrază/dovedesc reședința și centrul de interes/de viață în Republica Cehă, etc.)

Cazuri speciale

În unele cazuri speciale, conform legii, anumite grupuri de persoane primesc statutul unui străin fără permis de ședere permanentă. Este vorba despre următoarele persoane:

 • solicitanți de azil/refugiați pentru durata deciziilor de azil
 • copii născuți de refugiate, solicitante de azil pentru perioada până la decizia preocedurii de azi sau a unei alte șederi pentru copil,
 • străinii plasați în custodie printr-o decizie a unei autorități competente, dacă măcar o persoană fizică care îl are pe străin in custodie, dispune de un permis de ședere permanentă în Republica Cehă sau există în Republica Cehă o instituție, in care copilul poate fi găzduit,
 • copiii de străini din momentul nașterii până la decizia finală de ședere, dacă este vorba despre copiii de la părinți care au un permis de ședere permanentă și în termenul fixat/stabilit de lege depun o cerere de ședere pentru copil,
 • străini care se bucură de protecție temporară,
 • străinii o decizie negativă de azil, in care a fost remarcat un obstacol in cale plecării conform Legii Azilului; acestor străini poliția le acordă o viză pentru ședere de 90 de zile, care autorizează străinilor șederea pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare începând cu ziua după obținerea/primirea vizei,
 • străinii cărora le-a fost acordată o viză de ședere pentru mai mult de 90 de zile cu scopul de a accepta șederea în cazurile specificate la § art. 32. paragraf 2 din Legea privind Șederea/rezidența străinilor, ultima dată amendată ( de ex. dacă plecarea nu este impiedicată de un motiv influențabil de el); durata necesară a valabilității vizei este stabilită/fixată de poliție, durata maximă a valabilității este un an,
 • străinilor cărora le-a fost acordat un permis de ședere permanentă cu scopul tolerării/suspendării expulzării, dacă șederea lor pe teritoriul Republicii Cehe nu este mai lungă de un an și dacă sunt/există alte motive pentru care a fost acordată o viză de ședere pentru mai mult de 90 de zile cu scopul tolerării șederii/suspendării expulzării.

Sursa : Casa generală de asigurare a Republicii Cehe http://www.vzp.cz/klienti/informace-a-zivotni-situace/zdravotni-pojisteni-cizincu

Spre sus: