Sari peste meniu

Sistem de sănătate

Asigurarea medicală publică

Sistemul asigurărilor de sănătate publice în Republica Cehă se bazează pe trei subiecte:

 • Asiguratul (beneficiarul de servicii sanitare)
 • Furnizorul de servicii de sănătate ( el este certificat să furnizeze servicii medicale)
 • Asigurare de sănătate (o instituție, la care asiguratul are asigurarea de sănătate)

Tipuri de servicii de sănătate

Îngrijire ambulatorie

La îngrijirea ambulatorie este vorba despre un mod de ingrijire, la care spitalizarea pacientului într-un spital sau o altă insituție sanitară nu este necesară. Ea garantează o îngrijire de o zi și este asigurată de medici de ingrijire primară sau de medici specialiști. Într-o situație de boală pacientul se adresează, de regulă, mai întâi medicilor de ingrijire primară, adică medici generaliști pentru adulți, medici generaliști pentru copii și adolescenți, dentiști/stomatologi și ginecologi, la care le trebuie mai întâi să se înregistreze.

Medicul poate refuza pacientul , dacă

 • spitalizarea ar însemna pentru medic un astfel de volum de muncă pe care nu ar putea să-l asigure îngrijirea în mod adecvat a pacientului sau a altor paciente care sunt deja in grija/tratamentul lui;
 • dacă distanța de la reședința pacientului nu ar permite într-o urgență o vizită la domiciliu;
 • pacientul nu aparține niciunei Case de Sănătate. Acest lucru este nu este totuși valabil pentru asigurați din alte state ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ai Confederației Helvetice sau din statele cu care Republica Cehă a încheiat un contract despre asigurările sociale, care conține drepturi la îngrijirea sănătății.

În cazul unui refuz asiguratul are dreptul să fie confirmat în scris de refuzul medicului. În cazul unui tratament necesar , urgent, adică o rănire sau o boală acută, medicul nu poate refuza examinarea; totuși, după îngrijirea de urgență, medicul poate transfera pacientul în îngrijirea medicului său. Pacientul poate să vadă un specialist fără o referire/trimitere la medicul primar. Sunt oferite următoarele tipuri de îngrijire în ambulatoriu:

 • îngrijire primară ambulatorie: Acordarea îngrijirii preventive, de diagnostic, de tratament și de avizare și a consultației, mai departe coordonare și legarea serviciilor de sănătate acordate prin alți frunizori de servicii medicale. Parte componentă sunt și serviciile de vizitare.
 • îngrijire specializată ambulatorie: se acordă în cadrul domeniilor de specialitate separate/distincte ale îngrijirii de sănătate.
 • îngrijire stabilă: cu obiectivul de a furniza/acorda îngrijire medicală pacienților a căror stare de sănătate necesită o îngrijire zilnică ambulatorie repetată.

Îngrijirea bolnavului internat/spitalizat

Dacă o cere caracterul/felul bolii, medicul de ingrijire primară sau specialistul de ambulatoriu recomandă pacientului un tratament într-o instituție spitalicească sau face el însuși internarea/preluarea. În instituțiile spitalicești/medicale /de sănătate există următoarele tipuri de îngrijire de spital/la pat: îngrijire acută intensivă și standard precum și îngrijire de durată/pe termen lung și de urmărire.

Legea despre serviciile de sănătate definește îngrijirea în spital ca îngrijirea sănătății care nu se poate acorda ambulatoriu și pentru a cărui garanție nu este necesară o spitalizare. Îngrijirea în spital trebuie să fie acordată în cadrul unei forme continue/operațiuni neintrerupte.

Îngrijirea in spital se acordă în următoarele forme:

 • o îngrijire standar de urgență: se acordă pacientului
  • Pacienți cu oboală apărută brusc sau o înrăutățire a unei boli cronice, care amenință grav sănătatea, dar nu conduc neapărat la o cădere a funcțiilor vitale, sau
  • cu scopul de a realiza servicii de sănătate care nu se fac ambulatoriu
  • cu scopul de a furniza o măsură de reabilitare oportună.
 • O îngrijire intensivă acută se acordă pacientului în cazul unui eșec brusc sau a unei periclitări bruște a funcțiilor de bază de viață sau în cazurile când se pot prevedea asemenea stări.
 • o îngrijire spitalicească ulterioară/de urmărire: se acordă pacientului cu un diagnostic de bază pus și s-a ajuns la o stabilizare a stării lui de sănătate, la limitarea unei îmbolnăviri bruște sau la o înrăutățire bruscă a unei boli cronice și a cărui stare de sănătate necesită un post-tratament sau o măsură de reabilitare. În afară de aceasta este in beneficiul pacienților care sunt parțial sau total dependent de sprijinul funcțiilor de bază ale vieții.
 • O îngrijire permanentă este apoi necesară, dacă starea de sănătate a pacientului nu se îmbunătățește esențial prin tratament și s-ar putea înrăutăți fără îngrijire sistematică. În afară de aceasta este necesară la pacienții cu o tulburare a funcțiilor vitale primare.

Servicii de urgență medicale și de urgență/de apel

Serviciul de urgență este folosit în cazul unei îmbolnăviri manifestate brusc sau răniri când pacientul nu a mers/nu s-a prezentat el însuși și a solicitat ajutor rapid la locul accidentului și transport într-o insitituție de sănătate, ca să nu se ajungă la o înrăutățire sau chiar la periclitarea/punerea in pericol a vieții.

Numere de urgență gratuite:

 • 155 – număr de urgență național pentru tratarea problemelor de sănătate
 • 122 - număr unitar european de urgență pentru solicitarea ajutorului la evenimente cu un număr mai mare de răniți și de activare a sistemului integrat de salvare (Poliție, Serviciul de Urgență și Pompieri)

Serviciile de sănătate plătite stau la dispoziție chiar și la boli apărute brusc mai puțin grave, de ex. la boli dentare/stomatologice sau accidente, înafara programului cabinetelor/orelor normale de lucru sau în absența medicului curant. și acest lucru în dependență de relațiile locale. Fie medicii se reprezintă unii pe alții/îți țin locul reciproc sau se organizează servicii de urgență în anumite cabinete de urgență.

Serviciile de urgență enumerate se asigură de obicei și de către instituțiile de sănătate cu îngrijire la pat (spitale),

Informațiile stau la dispoziție în referatele de sănătate competente la Oficiul de district (krajský úřad) sau la Centrul de control al Serviciilor de Urgențe medicale.

Servicii medicale de prevenție de riscuri de muncă

Există servicii de sănătate preventive în cadrul cărora se evaluează influența/impactul activităților de lucru, mediul de lucru și condițiile de muncă asupra sănătății. Se realizează/efectuează examinări preventive și evaluări ale stării de sănătate. Scopul constă în evaluarea adecvării/aptitudinii sănătății pentru muncă, de a oferi consiliere privind protejarea sănătății la locul de muncă și de a proteja împotriva accidentelor de muncă, a bolilor profesionale și a bolilor legate de locul de muncă. De asemenea, are ca scop asigurarea/garantarea de pregătire/formare în domeniul primului ajutor și control regulat/ monitorizarea periodică a locurilor de muncă și a serviciilor. Aceste servicii se plătesc/sunt plătite de către angajator.

Îngrijire sistematică

Sensul/Scopul este o observare activă și pe termen lung a stării de sănătate a pacienților vulnerabili sau care suferă de o boală, respectiv o înrăutățire/deterioare/agravare, la care nu se poate aștepta o schimbare/modificare rapidă a stării de sănătate după evoluția/apariția bolii. O determinare punctuală/la timp util poate influența în mod fundamental tratamentul ulterior și evoluția bolii.

Reabilitarea terapeutică balneară

Uneori aceasta este o asemenea parte componentă inseparabilă a procesului de vindecare. Este recomandată de către medicul curant și confirmată de un alt medic care supervizează și confirmă decizia. Cererea pentru un asemenea tratament o face medicul de medicină generală sau medicul care asistă când pacientul este spitalizat.

Furnizarea/aprovizionare de produse farmaceutice și de dispozitive sanitare

În Republica Cehă există o rețea vastă de procurare de medicamente (farmacii) , care aasigură distribuția de medicamente , preparate/produse medicale și dispozitive sanitare. Acestea se pot vinde cu rețetă medicală sau în anumite cazuri, fără rețetă.

Valabiliatea rețetelor medicale:

 • 1 zi după eliberare pentru o rețetă emisă de un serviciu de urgență,
 • 5 zile pentru o rețetă pentru antibiotice și chimioterapeutice antimicrobiene,
 • 14 zile pentru alte rețete fără alt tip de prescripție, dacă nu sunt specificate în alt fel de medicul emitent.

Îngrijire preventivă

Medicul de îngrijire primară realizează examinări preventive și vaccinări impotriva bolilor infecțioase.

Îngrijirea de sănătate care se acoperă prin sistemul public de sănătate

Pe teritoriul Republicii Cehe, serviciile de sănătate sunt furnizate, predominant/în principal, pe baza asigurării obligatorii de asistență/asigurare medicală. În cazul unui raport de muncă, angajatorul deduce 13,5% din baza de impozitare. Din acestea, o treime este alocată pentru angajat și două treimi pentru angajator. În unele cazuri, statul plătește această asigurare, de ex., copiii care nu sunt îngrijiții suficient, pensionarii etc. Străinii fac parte din sistemul de asigurărie de sănătate publică dacă au un permis permanent de ședere în Republica Cehă. Dacă nu au o reședință permanentă în Republica Cehă, atunci fac parte din sistemul sanitar este valabil dacă este angajat de către un angajator permanent rezident sau dacă compania dvs. are sediul în Republica Cehă. Aceștia au aceleași drepturi la furnizarea/acordarea de serviciilor de sănătate acoperite de asigurările de sănătate publică (în continuare "servicii de sănătate acoperite") ca toate celelalte persoane asigurate.

Este vorba despre următoarele servicii:

 1. de prevenire, sistematice, de diagnosticare, de îngrijire curativă, reabilitare, reabilitare spa, asistență medicală, îngrijire medicală, îngrijiri paliative (îngrijiri ale muribundului, într-o stare adecvată, nestresarea pacienților și asigurarea demnității lor până la sfârșit) precum și ingrijirea sănătății pentru donatorii de sânge, țesut, celule sau organe, care este legată de prelevare. Toate aceste servicii de îngrijire trebuie să fie acordate sub toate formele în temeiul/conform Legii privind serviciile de sănătate.
 2. Aprovizionarea/Furnizarea de preparate medicale/medicinale, alimente curative pentru nevoi/scopuri medicale speciale, dispozitive medicale și produse stomatologice.
 3. Transportul persoanelor asigurate și preluarea/asumarea cheltuielilor de călătorie.
 4. Recoltarea sângelui și prelevarea țesuturilor, celulelor și organelor pentru transplant și manipularea în condiții de siguranță (păstrare, depozitare, prelucrare și examinare în siguranță).
 5. Transferul donatorului viu la locul de prelevare și de acolo la locul de îngrijire a sănătății, care este legat de prelevare și din nou înapoi și preluarea/asumarea cheltuielilor de călătorie.
 6. Transferul unui donator decedat la locul de prelevare și înapoi.
 7. transportul țesutului prelevat precum și ale celulelor și organelor.
 8. examniarea și autopsia persoanei asigurate decedate - inclusiv transportul
 9. șederea persoanei insoțitoare a asiguratului in instituția de sănătate cu ingrijire la pat.
 10. Asistența medicală legată de sarcina și nașterea unui copil a cărui mamă a solicitat secretul persoanei sale/confidențialitate în legătură cu nașterea. Această îngrijire este acoperită de asigurarea de sănătate, care pe baza identității asiguratului este solicitată de furnizorul responsabil de asistență medicală pentru acoperire de costuri.

Serviciile de sănătate acoperite se realizează de către personalul de sănătate/colaboratorii, respectiv de către personalul școlit /de specialitate în măsura competențelor profesionale.

Serviciile de sănătate acoperite se prevăd în instituții de către furnizorii de servicii medicale și pe baza unui contract între furnizorul de servicii de sănătate și casa de sănătate a asiguratului acestea se plătesc de către Casa de sănătate.

Acest lucru nu privește farmaciile; căci asiguratul poate folosi orice punct de livrare a medicamentului fără a ține cont de existența unei relații/legături contractuale la Casa de sănătate autorizată/competentă și să încaseze rețeta. Rețeta trebuie, de regulă să fie emisă de acel/ași medic care este într-un raport/relație contractuală cu Casa de sănătate autorizată a asiguratului.

Numai în cazuri excepționale se pot prevedea servicii de cănătate și în instituțiile care nu au niciun contract cu casa de sănătate a asiguratului.

Pacientul participă cu o anumită sumă la costurile anumitor medicamente. Medicamentele/preparatele medicinale sunt împărțite in grupuri, unde măcar unul/un preparat în fiecare grup trebuie să fie complet acoperit de asigurarea de sănătate ( medicamentul nu are cerință de co-plată)

În timpul spitalizării asiguratul /o persoană asigurată nu plătește niciun cost pentru medicamente sau dispozitive medicale. Aceste costuri sunt complet acoperite/suportate de compania /casa de asigurări de sănătate.

Sursă: Ministerul Sănătății Republicii Cehe, www.mzr.cz/Cizinci/

Spre sus: