Sari peste meniu

Sistem de sănătate

Taxe de reglementare în sănătate

Taxele de reglementare în sistemul de sănătate public au fost stabilite în Legea Nr. 48/1997 despre securitatea medicală publică și despre modificarea și completarea unor legi asociate în versiunea valabilă, ultima amendata.

Toate persoanele asigurate cu asigurarea de sănătate publică (sau reprezentanții lor legali), precum și persoanele asigurate din alte țări din UE sau SEE și din Elveția, precum și persoane din state cu care a fost încheiat un contract internațional bilateral de asigurare socială, respectiv un contract internațional (vezi mai jos) sunt obligați să achite taxe de reglementare.

Tipuri de bază de taxe de reglementare

Asiguratul sau reprezentantul lui legal este obligat față de prestatorul de servicii de sănătate să plătească o taxă de 90 Kč /de coroane cehești serviciilor de urgență medicale și serviciilor stomatologice ( în prealabil, "serviciide urgență").

Taxa de reglementare nu trebuie plătită din partea asiguratului:

  1. dacă asiguratul este într-un cămin de copii, într-o instituție statutară școlară și de educație, intr-o instituție de educație protejată sau într-o instituție statutară pentru persoane invalide sau, dacă asiguratul pe baza unei sentințe judecătorești a fost trimis într-o instituție pentru copii care necesită ajutor imediat, respectiv, dacă asiguratul pe baza unei sentințe judecătorești conform Codului Familiei a fost trimis unei famii în ingrijire.
  2. dacă este vorba despre o persoană asigurată care, printr-o hotărâre de cel mult 30 de zile, notificare sau confirmare din partea instituției competente, trebuie să furnizeze dovezi de asistență socială ca asistență materială care a fost acordată în temeiul legislației speciale,
  3. În cazul unui asigurat care, în conformitate cu o altă legislație/prevedere, are dreptul la prestații sociale de ședere într-o locuință pentru persoanele cu dizabilități, într-o cămin de bătrâni, într-o locuință pentru persoanele cu nevoi speciale sau în secția de paturi a unei instituții medicale în cazul persoanelor asigurate, după acoperirea costurilor de cazare și mese, suma reziduală fixă de cel puțin 15% din venitul lor este mai mică de 800 Kč sau dacă acesta nu are venituri; acest fapt este confirmat de asigurat/persoana asigurată printr-un certificat/o adeverință care nu trebuie să depășească 30 de zile și care trebuie să fie prezentată furnizorului de asistență medicală.
  4. dacă între serviciul de urgență și medic se descoperă că starea de sănătate a asiguratului necesită o internare la secția cu/de paturi.

Modul în care persoana asigurată trebuie să achite taxa de reglementare: Taxa de reglementare trebuie să fie plătită de persoana asigurată prompt/imediat sau după consultarea cu instituția de asistență medicală a furnizorului de asistență medicală. Furnizorul este obligat să predea confirmarea achitării taxei de decontare persoanei asigurate sau reprezentantului său legal la cererea sa.

Termene pentru plata taxelor de reglementare

  1. {bImediat - în cazul achitării taxei de reglementare și a achitării taxei pentru eliberarea unei unități de îngrijire a sănătății a medicamentelor parțial acoperite la costuri, alimente sănătoase în scopuri medicale speciale.
  2. Imediat sau prin înțelegere/acord/convenție - cu furnizorul de îngrijire a sănătății în legătură cu acordarea asistenței medicale.

Sursă: Ministerul Sănătății Republicii Cehe, www.mzr.cz/Cizinci/

Spre sus: