Sari peste meniu

Viață și muncă

Studiul medicinii în Republica Cehă

Universitățile în Republica Cehă sunt publice, de stat (militare sau de poliție) sau private.

Programe de studii:

 • Studii de licență
  Studiul este de regulă de trei, maxim patru ani
  titlu
  licențiat
  licențiat in artă
 • masterat
  continuă studiile de grad și durata oscilează între un și trei ani
  titlu
  Mgr. – Magister
  Ing. - (Diploma)Inginer în domeniul științei, tehnologiilor și științelor tehnice, agriculturii, silviculturii și științelor militare/armatei)
  Ing. arch – (Diploma)Inginer de arhitectură (în domeniul arhitecturii)
  MUDr. – Doctor în Medicină (în domeniul medicinii)
  MDDr. – Stomatolog (în domeniul stomatologiei)
  MVDr. - Doctor în medicină veterinară (în domeniul medicinii veterinare și al igienei)
  MgA. - Maestru în Artă(în domeniul artei)
 • Studiul doctoral
  Lungimea standard a studiului este de trei ani
  titlu
  Ph.D. - doctor
  Th.D. – Doctor în Teologie (în domeniul teologiei)

Forma de studiu poate fi b}denní, distanční (Fern-) oder kombinovaná (combinarea ambelor dinainte) .

Studiul medicinii

Studiul medicinii are o lungă tradiție în Republica Cehă, este la un nivel profesional ridicat și atrage mulți studenți din străinătate, și datorită taxelor de studii avantajoase ( în cazul studiului într-o altă limbă decât limba cehă).

Cei mai mulți studenți la medicină străini din Republica Cehă provin din SUA, Canada, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Germania, Israel, Malaezia, Nigeria și alte țări.

În Republica Cehă se poate studia medicina la 8 facultăți de la patru universități: Universitatea Carolină ( Facultatea de Medicină 1, Facultatea de Medicină 2, Facultatea de Medicină 3, Facultatea de Medicină în Hradec Králové, Facultatea de Medicină in Pilsen), Universitea Masaryk (Facultatea de Medicină), Universitatea Palacky în Olomouc (Facultatea de Medicină) și Universitatea din Ostrava (Facultatea de Medicină).

Lungimea studiului variază în funcție de disciplina aleasă. Medicina generală se studiază șase ani, urmată de pregătire/formare de specialitate în domeniul ales. Cea mai scurtă formare de specialitate o are medicina practică/generală (3 ani), cele mai lungi studii precum domeniile de specializare , neurochirurgie și chirurgia cardiovasulară(7 ani). Pregătirea/formarea in domeniu se termină/încheie cu un examen de specialitate.

Examenele de admitere

Condiția pentru admiterea la studii sunt finalizarea educației secundare obișnuite sau specializate, înregistrarea completată pentru studiu, plata taxei și trecerea examenului de admitere. Examenul de admitere variază în funcție de facultate, de cele mai multe ori candidatul trebuie să dea un test scris la biologie, chimie și fizică, un test de cunoștințe generale/cerințe preliminare pentru studiu și apoi, în etapa a doua, un interviu oral. Unele facultăți fac posibilă admiterea și fără examenul de admitere, condițiile sunt, de exemplu absolvirea scolii secundare în Republica Cehă, examenul de maturitate/bacalaureat în cehă, o medie excelentă a notelor din școala superioară samd.

Străini

Când un străin stă mai mult de trei luni pe teritoriul Republicii Cehe (În acest caz "pentru studii", este necesar să procure un permis de ședere. Studenții, care nu provin din statele UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția, sunt obligați să aibă o viză valabilă.

La școlile de stat și publice pot studia străinii:

 • în limba cehă - la aceleași condiții precum cetățenii Republicii Cehe, dar la examenele de admitere pot fi solicitate să se facă dovada de cunoștințe rezonabile de limbă cehă; studiul este gratuit.
 • într-o altă limbă - studiul este cu taxe/taxabil (conform Legii universităților §58), valoarea banilor pentru studii o stabilesc singure universitățile.

La Universitatea Carolină disciplinele de studiu pentru grade, master și studii doctorale sunt disponibile în engleză. Toate facultățile de medicină oferă un program de șase ani "Medicină generală" în engleză. Facultatea de Medicină 1 din Praga , Facultatea de Medicină 2 din Pilsen și Facultatea de Medicină la Hradci Králové oferă, de asemenea un studiu de cinci ani "Stomatologie" în engleză. Mai multe informații despre aceste programe, examene de admitere, condiții de studiu, etc le găsiți în broșura Bachelor’s & Master’s Study Programs in English.

Facultatea de Medicină a Universității Masaryk oferă programe de studii în limba engleză - Medicină generală și stomatologie. Titlurile obținute MUDr. / MDDr. sunt acceptate complet/deplin în țările UE, în SUA și în multe alte țări. Condiția pentru admitere este o pregătire superioară absolvită/educație secundară și trecerea cu succes a unui examen de admitere care este alcătuit dintr-un examen scris la probele/disciplinele biologie, chimie și fizică sau matematică.

Examenul de admitere la Facultatea de Medicină a Universității Masaryk poate fi dat/susținut și în străinătate - în anul 2014 a fost cazul, de exemplu la Viena și la Nottingham și candidații pot cu această ocazie să solicite în multe alte țări. Pentru alte informații vezi: http://www.med.muni.cz/index.php?id=9.

(Informațiile despre examenele de admitere la alte facultăți ale universităților în republica Cehă : vezi indicații utile jos)

La școlile superioare/universitățile private plătesc teaxe de școlarizare toți studenții, străinii și cetățenii Republicii Cehe.

Cursuri de pregătire în limba cehă

Unele universități oferă studenților din străinătate care are dori să studieze în limba cehă cursuri pregătitoare. Un curs de pregătire specializat de limba cehă pentru candidații la studiul medicinii și la disciplinele de științele naturii oferă Institutul de limbă și pregătire de specialitate (ÚJOP), care este o parte a Universității Carol din Praga. Cursul nu este destinat numai pentru candidații de discipline medicale la Universitate Carol (și facultăților acesteia în Praze/Praga, Plzni/Pilsen/Plzen a Hradci Králové), ci și Universității Masaryk sau Universității Palacký din Olomouc.

Institutul de Limbă și Pregătire de Specialitate (ÚJOP) organizează diferite tipuri de cursuri "Limba cehă pentru străini" (Cursuri Online + cursuri anuale/semestriale/de vară/individuale samd), există posibilitatea de a da examene certificate în limba cehă și de a frecventa cursuri pregătitoare anuale la universități pentru străini.

Pentru studenții care ar dori să studieze in limba cehă, este indicat cursul anual intensiv în limba cehă la Centrul lingvistic/de limbă la Mariánské lázně. Studenții învață intensiv ceha căpătând și cu timpul subiecte profesionale, în care solcitanții pot da un examen de admitere la Universitate - biologie, fizică și chimie. Alte informații la cursuri pot fi găsite la stránkách ÚJOP

Link-uri utile

Spre sus: