Preskočiť menu

Grammar

Genitív singuláru (druhý pád jednotného čísla) – spisovná čeština

Ma - mužský rod životný
Mi - mužský rod neživotný
F - ženský rod
N - stredný rod
podobné tvary zámen a prídavných mien
Pád1 Zámená2 Prídavné mená3 Podstatné mená4
Príklad kontextu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý prídavné mená (tvrdé)
Nominatív j. č. končí na
-í prídavné mená (mäkké)
Nominatív j. č. končí na
I. skloňovacia skupina
Nominatív j. č. končí na spoluhlásku/spoluhlásku bez mäkčeňa*, -a, -o
II. skloňovacia skupina**
Nominatív j.č. končí na spoluhlásku s mäkčeňom, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III. skloňovacia skupina
Nominatív j.č. končí na -a, -st,
2. genitív
Jdu z/do/od...
koho?
čeho?
toho
toho

toho
mého
mého
mojí/mé
mého
nového
nového
nové
nového
moderního
moderního
moderní
moderního
studenta
obchodu, lesa
školy
kina
muže
počítače
restaurace, kanceláře
parkoviště
kolegy
-
místnosti
nádraží

Pozor:

  1. Niektoré M neživ. z I. skloňovacej skupiny majú koncovku -a (vzor les). Sú to napr. niektoré názvy mesiacov, (od ledna, února, března...), ďalšie časové údaje (do čtvrtka, od oběda), niektoré názvy obcí a krajín (do Londýna, do Egypta), niektoré názvy miest (do lesa, kolem světa, u rybníka) a iné podstatné mená (kousek chleba a sýra).
  2. Niektoré podstatné mená majú vo vyskloňovaných tvaroch zmeny v kmeni (pes – bez psa, dům – do domu).
  3. Niektoré mužské mená končiace na -y alebo -i/-í sa skloňujú ako prídavné mená moderní (Jiří – bez Jiřího, Johnny – bez Jonnyho). Ženské mená končiace na -y, -i, -o alebo spoluhlásku sú nesklonné (Ivy – bez Ivy, Maiako – bez Maiako, Carmen – bez Carmen).

* Niektoré M živ. (často vlastné mená) a výnimočne aj M neživ. končiace na -l, -s, -z, -x (napr. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) patria do II. skloňovacej skupiny a skloňujeme ich ako vzor muž/počítač.

** Niekoľko M podstatných mien zakončených na -tel, -c (napr. hotel, kostel, tác) patrí do I. skloňovacej skupiny. Niektoré Ž podstatné mená zakončené na spoluhlásku patria do III. skloňovacej skupiny (veľmi často zakončenia -ost, -st, pozri vzor místnost). Ale: Niektoré Ž podstatné mená (napr. věc, řeč) skloňujeme ako místnost a ďalšie (napr. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) kolíšu medzi vzormi kancelář a místnost.

*** Malá skupina S podstatných mien zakončených na -e/-ě, ktoré označujú niektoré zvieratá (zvíře, prase, kuře...) a jedlá (rajče) má osobitné skloňovanie, napr. v genitíve j. č. kuřete. Zopár M živ. končiacich na -e (napr. soudce) skloňujeme (okrem vokatívu j. č.) ako vzor muž, v genitíve j. č. soudce.

Zdá sa vám tabuľka so vzormi príliš zložitá? Zapamätajte si modelové vety pre prídavné a podstatné mená v genitíve j. č. (I. a II. skloňovacia skupina):
Jdu od nového moderního studenta a muže.
Jdu z/do nového moderního obchodu, nové moderní školy a restaurace a nového moderního kina.

Súhrnnú tabuľku všetkých pádov v jednotnom čísle s ďalšími vysvetleniami nájdete tu.

Nahor