Preskočiť menu

Grammar

Nominativ singuláru (prvý pád jednotného čísla) – spisovná čeština

Ma - mužský rod životný
Mi - mužský rod neživotný
F - ženský rod
N - stredný rod
Pád1 Zámená2 Prídavné mená3 Podstatné mená4
Príklad kontextu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý prídavné mená (tvrdé)
Nominatív j. č. končí na
-í prídavné mená (mäkké)
Nominatív j. č. končí na
I. skloňovacia skupina
Nominatív j. č. končí na spoluhlásku/spoluhlásku bez mäkčeňa*, -a, -o
II. skloňovacia skupina**
Nominatív j.č. končí na spoluhlásku s mäkčeňom, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III. skloňovacia skupina
Nominatív j.č. končí na -a, -st,
1. nominatív
To je...
kdo
co
ten
ten
ta
to
můj
můj
moje/má
moje/mé
nový
nový
nová
nové
moderní
moderní
moderní
moderní
student
obchod
škola
kino
muž
počítač
restaurace, kancelář
parkoviště
kolega
-
místnost
nádraží

* Niektoré M živ. (často vlastné mená) a výnimočne aj M neživ. končiace na -l, -s, -z, -x (napr. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) patria do II. skloňovacej skupiny a skloňujeme ich ako vzor muž/počítač.

** Niekoľko M podstatných mien zakončených na -tel, -c (napr. hotel, kostel, tác) patrí do I. skloňovacej skupiny. Niektoré Ž podstatné mená zakončené na spoluhlásku patria do III. skloňovacej skupiny (veľmi často zakončenia -ost, -st, pozri vzor místnost). Ale: Niektoré Ž podstatné mená (napr. věc, řeč) skloňujeme ako místnost a ďalšie (napr. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) kolíšu medzi vzormi kancelář a místnost.

*** Malá skupina S podstatných mien zakončených na -e/-ě, ktoré označujú niektoré zvieratá (zvíře, prase, kuře...) a jedla (rajče), má osobitné skloňovanie, napr. v nominatíve j. č.. kuře. Zopár mužských životných podstatných mien končiacich na -e (soudce) skloňujeme okrem vokatívu j. č. ako vzor muž, napr. v nominatíve j. č. soudce.

Zdá sa vám tabuľka so vzormi príliš zložitá? Zapamätajte si modelové vety pre prídavné a podstatné mená v nominatíve j. č. (I. a II. skloňovacia skupina)::
To je nový moderní student a muž.
To je nový moderní obchod, nová moderní škola a restaurace a nové moderní kino.

Súhrnnú tabuľku všetkých pádov v jednotnom čísle s ďalšími vysvetleniami nájdete tu.

Nahor