Preskočiť menu

Grammar

Vokatív singuláru (piaty pád jednotného čísla) – spisovná čeština

Ma - mužský rod životný
Mi - mužský rod neživotný
F - ženský rod
N - stredný rod
podobné tvary zámen a prídavných mien
Pád1 Zámená2 Prídavné mená3 Podstatné mená4
Príklad kontextu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý prídavné mená (tvrdé)
Nominatív j. č. končí na
-í prídavné mená (mäkké)
Nominatív j. č. končí na
I. skloňovacia skupina
Nominatív j. č. končí na spoluhlásku/spoluhlásku bez mäkčeňa*, -a, -o
II. skloňovacia skupina**
Nominatív j.č. končí na spoluhlásku s mäkčeňom, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III. skloňovacia skupina
Nominatív j.č. končí na -a, -st,
5. vokatív
Volám:
- - můj
moje/má
nový
nová
moderní
moderní
studente! Adame!/Marku!
studentko! Evo!
muži! Tomáši!
kolegyně! Marie!
kolego!
Carmen!
Pozor:
  1. Vokatív môžeme tvoriť od všetkých podstatných mien, ale používame ho zvyčajne len u osôb alebo mien zvierat.
  2. M živ. podstatné mená končiace na -h, -ch, -ka -g majú vo vokatíve j. č. koncovku -u (Marek – Marku!).
  3. Niektoré podstatné mená majú vo vyskloňovaných tvaroch zmeny v kmeni (pes – pse! Marek – Marku!).
  4. Niektoré mužské mená končiace na -y alebo -i/-í sa skloňujú ako prídavné meno moderní (Jiří – Jiří!, Johnny – Jonny!). Ženské mená končiace na -y, -i, -o alebo spoluhlásku sa neskloňujú (Ivy – Ivy!, Maiako – Maiako!, Carmen – Carmen!).

* Niektoré M živ. (často vlastné mená) a výnimočne aj M neživ. končiace na -l, -s, -z, -x (napr. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) patria do II. skloňovacej skupiny a skloňujeme ich ako vzor muž/počítač.

** Niekoľko M podstatných mien zakončených na -tel, -c (napr. hotel, kostel, tác) patrí do I. skloňovacej skupiny. Niektoré Ž podstatné mená zakončené na spoluhlásku patria do III. skloňovacej skupiny (veľmi často zakončenia -ost, -st, pozri vzor místnost). Ale: Niektoré Ž podstatné mená (napr. věc, řeč) skloňujeme ako místnost a ďalšie (napr. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) kolíšu medzi vzormi kancelář a místnost.

*** Malá skupina S podstatných mien zakončených na -e/-ě, ktoré označujú niektoré zvieratá (zvíře, prase, kuře...) a jedla (rajče), má osobitné skloňovanie, napr. vo vokatíve j. č.. kuře. Zopár mužských životných podstatných mien končiacich na -e (soudce) skloňujeme okrem vokatívu j. č. ako vzor muž, vo vokatíve j. č. soudce!.

Zdá sa vám tabuľka so vzormi príliš zložitá? Zapamätajte si modelové vety pre podstatné mená vo vokatíve j. č. (I. a II. skloňovacia skupina):
Volám: Adame!/Marku! Tomáši!
Volám: Evo! Marie!

Súhrnnú tabuľku všetkých pádov v jednotnom čísle s ďalšími vysvetleniami nájdete tu.

Nahor