Preskočiť menu

Grammar

Zdrobneniny

V bežnom používanom jazyku sa môžete často stretnúť sa zdrobneninami. Najčastejšie prípony zdrobnenín sú:

  • mužský rod životný/mužský rod neživotný: -ek (domek), -eček (domeček), -áček (kartáček), -íček (králíček)
  • ženský rod: -ka (myška), -ička (holčička)
  • stredný rod: -ečko (pivečko), -átko (koťátko)

Zdrobneniny vyjadrujú:

  • malé rozmery, napríklad (zubní) kartáček
  • citový vzťah, napríklad koťátko, pejsek, holčička
  • zdvorilosť, napríklad pivečko alebo kávička
Nahor