Preskočiť menu

Grammar

Duálové skloňovanie

Párové orgány ľudského tela (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) majú v množnom čísle zvyšky tzv. duálového skloňovania.

ruka noha oko ucho koleno rameno
1. nominatív ruce nohy oči uši kolena ramena
2. genitív rukou nohou očí uší kolenou
kolen
ramenou
ramen
3. datív rukám nohám očím uším kolenům ramenům
4. akuzatív ruce nohy oči uši kolena ramena
5. vokatív ruce nohy oči uši kolena ramena
6. lokál o rukou
o rukách
o nohou
o nohách
o očích o uších o kolenou
o kolenech
o ramenou
o ramenech
7. inštrumentál rukama nohama očima ušima koleny rameny
Nahor