Preskočiť menu

Grammar

Skloňovanie prevzatých slov

Mužské podstatné mená latinského a gréckeho pôvodu zakončené v 1. páde jednotného čísla na -us, -os, -es vypúšťajú toto zakončenie a prijímajú české koncovky k pôvodnému kmeňu slova. Podobne aj latinské podstatné mená stredného rodu zakončené na -um vynechávajú v nepriamych pádoch toto zakončenie a české koncovky pripájajú k pôvodnému kmeňu. Podstatné mená stredného rodu gréckeho pôvodu zakončené na -ma pripájajú české koncovky k pôvodnému gréckemu kmeňu -mat-:

jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo
1. nominatív virus viry kritérium kritéria trauma traumata
2. genitív viru virů kritéria kritérií traumatu traumat
3. datív viru virům kritériu kritériím traumatu traumatům
4. akuzatív virus viry kritérium kritéria trauma traumata
5. vokatív vire viry kritérium kritéria trauma traumata
6. lokál (o) viru (o) virech (o) kritériu (o) kritériích (o) traumatu (o) traumatech
7. inštrumentál virem s viry kritériem kritérii traumatem traumaty
Nahor