Preskočiť menu

Grammar

Prechyľovanie

Názvy ženských povolaní sa najčastejšie tvoria tak, že k mužským povolaniam pridáme prípony -ka alebo -ice, alebo -yně.

prípona -ka: učitelučitelka, prodavačprodavačka
prípona -ice: úředníkúřednice, dělníkdělnice
prípona -yně: kolegakolegyně, sportovecsportovkyně

Všimnite si aj ďalšie možné hláskové zmeny, napríklad politikpolitička, psychologpsycholožka.

Nahor