Preskočiť menu

Grammar

Podstatné mená

Gramatický rod

V slovách, ako sú napríklad student, studentka, doktor, doktorka alebo profesor, profesorka sa odráža prirodzený rod (student, doktor a profesor sú muži, studentka, doktorka a profesorka sú ženy). Tento prirodzený rod je logický napríklad u ľudí a zvierat. Všetky podstatné mená v češtine však majú gramatický rod, ktorý u väčšiny z nich nemá žiadne logické opodstatnenie.

Podstatné mená majú tri gramatické rody:

  • mužský (rozlišujeme mužský životný – osoby a zvieratá, napríklad student, muž, a mužský neživotný, napríklad obchod)
  • ženský (napríklad škola)
  • stredný (napríklad kino).

Identifikácia rodu podstatných mien

Je dôležité poznať rod každého podstatného mena. Na určovanie rodu podstatných mien existuje praktická pomôcka. Pamätajte si:

66 % podstatných mien má v nominatíve jednotného čísla tieto majoritné koncovky:

  • Mužský rod končí na spoluhlásku (napríklad student, muž, učitel, obchod, supermarket, počítač...).
  • Ženský rod končí na -a (napríklad škola, káva, studentka, profesorka, učitelka, banka...).
  • Stredný rod končí na -o (napríklad kino, auto, město, pivo, metro...).

34 % podstatných mien má v nominatíve jednotného čísla iné, minoritné koncovky:

  • Koncovka -e/-ě sa veľmi často objavuje u ženského rodu (restaurace, stanice, sportovkyně, kolegyně...), ale aj u stredného rodu (parkoviště, kuře) a zriedka aj u podstatných mien mužského rodu (soudce).
  • Koncovka sa veľmi často objavuje u stredného rodu (napríklad nádraží, náměstí).
  • Koncovka -a sa môže objaviť aj u mužského rodu (kolega, chleba), zatiaľ čo spoluhláska na konci slova sa môže objaviť aj u ženského rodu (kancelář, místnost).

Rod podstatných mien s minoritnými koncovkami si musíte zapamätať. Časom však v určovaní rodu podľa koncovky nominatívu jednotného čísla získate prax a naučíte sa určovať rod takmer všetkých podstatných mien.

Úloha gramatického rodu v systéme jazyka

Prečo je dôležité poznať gramatický rod každého nového podstatného mena, ktoré sa naučíte (to znamená vedieť, či ide o mužský, ženský alebo stredný rod)? Pretože rod podstatných mien ovplyvňuje nielen skloňovanie samotného podstatného mena, ale aj niektoré ďalšie slovné druhy. Porovnajte napríklad tieto vety:

Byl jednou jeden dobrý král a ten se jmenoval Karel.
Byl jednou jeden velký hrad a ten se jmenoval Karlštejn.
Byla jednou jedna dobrá královna a ta se jmenovala Anna.
Bylo jednou jedno velké město a to se jmenovalo Brno.

Nižšie vidíte gramatické javy, ktoré rod podstatných mien ovplyvňuje.

v jednotnom čísle
mužský rod životný mužský rod neživotný ženský rod stredný rod
podstatné mená student obchod škola kino
prídavné mená dobrý (dobrej)* dobrý (dobrej)* dobrá dobré (dobrý)*
minulý čas byl jsem byl jsem byla jsem bylo jsem
podmieňovací spôsob byl bych byl bych byla bych bylo bych
číslovka jedna jeden jeden jedna jedno
privlastňovacie zámená j, tvůj, náš, váš můj, tvůj, náš, váš moje, tvoje, naše, vaše moje, tvoje, naše, vaše
ukazovacie zámená ten ten ta to
opisný trpný rod je dělán je dělán je dělána je děláno
v množnom čísle
mužský rod životný mužský rod neživotný ženský rod stredný rod
podstatné mená studenti obchody školy kina
prídavné mená dobří (dobrý)* dobré (dobrý)* dobré (dobrý)* dobrá (dobrý)*
minulý čas byli jsme byly jsme byly jsme byla (byly)* jsme
podmieňovací spôsob byli bychom byly bychom byly bychom byla (byly)* bychom...
číslovka dva dva dva dvě dvě
privlastňovacie zámená moji, tvoji, naši, vaši moje, tvoje, naše, vaše moje, tvoje, naše, vaše moje, tvoje, naše, vaše
ukazovacie zámená ti (ty)* ty ty ta(ty)*
opisný trpný rod jsou děláni jsou dělány jsou dělány jsou dělána

* Tieto formy sú typické pre bežný hovorený jazyk.

Nahor