Preskočiť menu

Grammar

Pravopis

i/í alebo y/ý?

České spoluhlásky delíme na tvrdé (h, ch, k, r, g, d, t, n), mäkké (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) a obojaké (b, f, l, m, p, s, v, z).

Po mäkkých spoluhláskach sa píše i a po tvrdých spoluhláskach sa píše y. Slová s obojakými spoluhláskami, po ktorých nasleduje y, sa Česi učia naspamäť ako tzv. vybrané slová. Výnimku tvoria cudzie slová.

ú alebo ů?

Písmeno ú sa píše vždy na začiatku slova alebo po predpone (napríklad úkol, zúčastnit se), zatiaľ čo písmeno ů sa píše v koreni a na konci slova (napríklad dům, stůl, domů).

Nahor