Preskočiť menu

Grammar

Pluralia tantum (pomnožné mená) a singularia tantum

Pluralia tantum (pomnožné mená)

Niektoré podstatné mená majú iba tvary množného čísla, aj keď môžu označovať jednu i viac vecí/osôb. Tvar jednotného čísla nemajú. Patria sem predovšetkým názvy predmetov skladajúcich sa z dvoch rovnakých častí (nůžky, kleště, brýle), niektoré bežné predmety (dverě, kamna), párové telesné orgány (plíce) a časti tela (záda), choroby (spalničky, neštovice), sviatky (Vánoce, Velikonoce) a iné. Skloňujeme ich iba v množnom čísle podľa príslušných vzorov, napr.:

Mužský rod: šachy, peníze
Ženský rod: kalhoty, plavky, nůžky, spalničky, narozeniny, noviny; housle, dveře
Stredný rod: ústa, játra, záda, antibiotika

Singularia tantum

Niektoré podstatné mená majú iba tvary jednotného čísla. Tvar množného čísla nemajú. Skloňujeme ich teda v jednotnom čísle podľa obvyklých vzorov. Môžeme ich rozdeliť podľa toho, čo označujú:

  • súborné celky: cukroví, námořnictvo
  • deje: čtení, psaní, učení, plavání
  • hmotu alebo látku: uhlí, listí, kamení
Nahor