Preskočiť menu

Grammar

Predložky

Predložky s miestnym významom: smer x miesto

Smer Miesto
Odkiaľ? Kam? Kde?
ze + G
ze školy
do + G
do školy
v/ve + L
ve škole
z + G
z koncertu
na + A
na koncert
na + L
na koncertě
od + G
od školy, od doktora
k/ke + D
ke škole, k doktorovi
u + G
u školy, u doktora
-
nad, pod, před,
za, mezi + A
nad, pod, před,
za, mezi + I
-
po + L

Predložky z – do – v zvyčajne používame v spojitosti so uzavretým alebo ohraničeným priestorom, ako sú napríklad kontinenty, väčšina krajín, miest, dedín a obchodov.

Predložky z – na – na zvyčajne používame v spojitosti s otvoreným alebo neohraničeným priestorom a s povrchom, ale tiež pre akcie a aktivity, niektoré verejné inštitúcie, ostrovy a polostrovy.

Predložky od – k – u zvyčajne používame, keď vyjadrujeme smer od jedného miesta k druhému (od – k), alebo keď sme u nejakého miesta (u). Logicky potom tieto predložky používame aj v súvislosti s ľuďmi – pozri príklady v tabuľke.

Predložky nad, pod, před, za a mezi sa používajú:

  • s akuzatívom po slovesách vyjadrujúcich smer pohybu, napríklad: Dám lampu nad stůl.
  • alebo s inštrumentálom po slovesách vyjadrujúcich miesto, napríklad Lampa je nad stolem.

Predložka po vyjadruje zároveň miesto aj pohyb po tomto mieste, napríklad Chodím po náměstí. Cestuju po Evropě.

Predložky s časovým významom

v/ve (+ akuzatív): v pondělí, ve středu, v neděli Lekce začíná v osm hodin.
Sejdeme se ve dvě hodiny.
v/ve (+ lokál): v lednu, v červenci, v létě, v zimě, ve dne, v noci Václav Havel se narodil v roce 1936.
na (+ akuzatív): Pojedu do Alp na dva týdny. = Zůstanu tam dva týdny.
(Ale: Jel jsem do Mnichova tři hodiny. = Cesta do Mnichova trvala tři hodiny.)
na (+ lokál): Na jaře kvetou tulipány a narcisy.
za (+ akuzatív): Vlak odjíždí za pět minut.
Antibiotikum musíte brát dvakrát za den.
od - do (+ genitív): Mám čas od dvou do pěti.
Studuje od rána do večera.
kolem/okolo (+ genitív): Přijdu kolem jedné hodiny.
před (+ inštrumentál) – při (+ lokál) – po (+ lokál): Léky bereme před jídlem nebo po jídle.
Otec zemřel před třemi roky na leukémii.
Při jídle raději nemluvíme.
Po dvou hodinách práce potřebujeme pauzu.
o (+ lokál): o půlnoci, o víkendu, o Vánocích, o Velikonocích, o prázdninách
o (+ akuzatív): Přišel o pět minut později.
Bratr je o dva roky starší než já.

Prehľad predložiek a pádových väzieb

Každá česká predložka sa spája s určitým pádom (alebo pádmi). Ak sa predložka viaže s viacerými pádmi, potom jednotlivé pády rozlišujú významy: na stole (lokál, miesto) X na stůl (akuzatív, smer).

predložky s genitívom:
bez bez = bez bez dětí, beze mě, bez komplikací bez detí, bezo mňa, bez komplikácií
do do = do do školy, do svalu, do šesti hodin do školy, do svalu, do šiestich hodín
kromě kromě = okrem všichni kromě tebe všetci okrem teba
od od = od jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda idem od školy, od piatich hodín, kniha od kamaráta
u u = u Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace. Stál som pri škole. Sme u babky. Bol som pri operácii.
z, ze z, ze = z, zo Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy. Idem zo školy. Dom je z papiera. Som z Prahy.
za za = za za války, za minulého děkana za vojny, za minulého dekana
predložky s datívom:
k k = k Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel. Choď k stanici. Poď ku mne! K horúčke sa pridal kašeľ.
proti proti = proti Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce. Stojí/stoja proti mne. Očkujeme proti chrípke.
naproti naproti = naproti bydlím naproti bance bývam naproti banke
kvůli kvůli = kvôli Nebyl ve škole kvůli chřipce. Nebol v škole kvôli chrípke.
vůči vůči = voči Tento virus je odolný vůči antibiotikům. Tento vírus je odolný voči antibiotikám.
predložky s akuzatívom:
na na = na položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci položiť na stôl, ísť na poštu, ísť na obed, ísť na operáciu
nad nad = nad Pověsila obraz nad stůl. Zavesila obraz nad stôl.
pod pod = pod 'Položil tašku pod stůl. Položil tašku pod stôl.
před před = pred Postavil se před televizi. Postavil sa pred televíziu.
za za = za Schoval se za skříň. Udělám to za týden. Schoval sa za skriňu. Urobím to za týždeň.
o o = o O co jde? Zajímá se o chemii. O čo ide? Zaujíma sa o chémiu.
pro pro = pre lék pro pacienta, šel pro kávu liek pre pacienta; Išiel po kávu.
mezi mezi = medzi Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás. Sadol si medzi teba a mňa. Prišiel som medzi vás.
přes přes = cez Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den. Prechádzam cez ulicu. Idem cez most. Idem cez les. Spí cez deň.
mimo mimo = mimo porod mimo nemocnici, je mimo nebezpečí pôrod mimo nemocnice; Je mimo nebezpečenstva.
predložky s lokálom:
o o = o Mluvil o něm. Byl tady o víkendu. Hovoril o ňom. Bol tu cez víkend.
při při = pri Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu. Skolaboval pri operácii. Pracuje popri štúdiu.
na na = na Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii. Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiológii.
po po = po Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii. Pacient je po operácii. Budem obedovať po anatómii.
v, ve v, ve = v, vo v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně. v januári; v roku 1994; Je v škole. Býva v Brne.
predložky s inštrumentálom:
nad nad = nad Obraz visí nad stolem. Obraz visí nad stolom.
pod pod = pod Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy. Batoh je pod stolom. Pacient je na sedatívach.
před před = pred Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety. Stál pred domom. Jedol som pred prednáškou. Zomrel pred piatimi rokmi.
s s = s Bydlí s přítelem. Co je s tebou? Býva s priateľom. Čo je s tebou?
za za = za Hraje si za domem. Hrá sa za domom.
mezi mezi = medzi Volal mi mezi vyšetřením a operací. Volal mi medzi vyšetrením a operáciou.
Nahor