Preskočiť menu

Grammar

Spisovná čeština a bežná hovorená (kolokviálna) čeština

Dôvody, prečo existujú dve podoby češtiny, sú historické a siahajú ďaleko do minulosti. Po porážke protestantov v bitke na Bielej Hore v roku 1620 čeština takmer vymizla ako úradný a literárny jazyk a bola v týchto funkciách nahradená nemčinou. Hovorená podoba jazyka sa však naďalej vyvíjala. V priebehu národného obrodenia na začiatku 19. storočia bola spisovná podoba češtiny postupne kodifikovaná na základe svojej staršej podoby zo 16. storočia, čo spôsobilo súčasné rozdiely v jazyku. Na území Čiech prevláda tzv. obecná čeština, zatiaľ čo na Morave je situácia diferencovanejšia a výraznejšie sa tu vyskytujú jazykové prvky typické pre dialekty.

Použitie spisovnej a bežnej hovorenej (kolokviálnej) češtiny

Spisovná čeština sa používa na oficiálnu alebo formálnu komunikáciu, napríklad na úrade, pri prednáškach, vo formálnych hláseniach a vystúpeniach v televízii a rádiu, pri pracovných pohovoroch alebo pri písaní formálnych dokumentov. Bežnú hovorenú češtinu môžete počuť v rodinách, v práci, na ulici, v obchodoch, reštauráciách a podobne. V tomto kurze sa učíte predovšetkým spisovnú češtinu, ale priebežne sa zoznamujete aj s prvkami bežného hovoreného jazyka.

Pozor: niektorí rodení Česi pokladajú bežne hovorený jazyk za "nesprávny" a snaží sa cudzincov prinútiť, aby hovorili iba spisovne. Tento prístup k jazyku je zastaralý a bežne hovorená (obecná čeština) sa považuje za legitímnu a správnu súčasť jazyka.

Najčastejšie rozdiely medzi spisovnou a bežnou hovorenou češtinou

-é → -ý/-í
černé pivo → černý pivo
-ý/-í → ej
pomerančový džus → pomerančovej džus
být → bejt
vaří → vařej
ovo
on → von
ona → vona
oni → voni
okno → vokno

-í → í
hledají → hledaj
prodají → prodaj
rozumějí → rozuměj
l → l
řekl → řek
mohl → moh
četl → čet
-e → e
pracujeme → pracujem
kupujeme → kupujem
sejdeme se → sejdem se

Slovná zásoba

ano → jo
že ano → že jo
káva → kafe
dům → barák
fotografovat → fotit
kamarád → kámoš

Univerbizácia

česneková polévka → česnečka
obývací pokoj → obývák
řidičský průkaz → řidičák
Václavské náměstí → Václavák

Vokatív

pane Horáku → pane Horák

Výplňové slová

no, hele, jako

Nárečia

Okrem obecnej češtiny, ktorá je rozšírená hlavne na území Čiech, sa môžete stretnúť aj s rôznymi českými a moravskými nárečiami. Napríklad na Morave môžete počuť:
Já su z Moravy. = Já jsem z Moravy.
Nechcu jít do kina. = Nechci jít do kina.
Má 10 let. = Je mu/jí 10 let.

V iných častiach Českej republiky môžete počuť rôzne nárečia.

Nahor