Preskočiť menu

Grammar

Vyjadrenie času

Hodiny

Otázka: Kdy je to? V kolik hodin?

Ak sa chcete opýtať, koľko je hodín, povedzte: Kolik je hodin?

Na vyjadrenie hodín možno použiť

  • dvanásťhodinový systém s výrazmi ráno, dopoledne, večer... atď. na upresnenie, napríklad:
  • dvadsaťštyrihodinový systém, napríklad Film je ve 20.15. Tento spôsob vyjadrenia času je typický pre oficiálny kontext, napríklad v televízii alebo rádiu, na letisku, na stanici a pod.
  • český spôsob vyjadrovania času, tzv. "český čas", ktorý je typický pre bežný hovorený jazyk. Tento spôsob vyjadrovania času je obvyklý v bežnom hovorenom jazyku:

Český spôsob vyjadrovania času

ve čtvrt na jednu (dvě, tři...)
v půl jedné (druhé, třetí...)
ve tři čtvrtě na jednu (dvě, tři...)

Po výraze čtvrt na a tři čtvrtě na sa používa akuzatív základnej číslovky. Po výraze půl sa používa radová číslovka v genitíve.

Časti dňa

nominatív j. č. kedy?
ráno (5.00–9.00) ráno
dopoledne (9.00–12.00) dopoledne
poledne (12.00) v poledne
odpoledne (12.00–17.00) odpoledne
večer (17.00–23.00) večer
noc (23.00–5.00) v noci

Všimnite si, že časti dňa väčšinou nepoužívame s predložkou. Napríklad:
Kdy je koncert? – Koncert je dopoledne.
Kdy je diskotéka? – Diskotéka je večer.

Dni v týždni

nominatív j. č. kedy? pôvod slova
pondělí v pondělí z "po neděli" – po nedeli
úterý v úterý z praslovanského "vtoroj", čo znamená druhý
středa ve středu zo "stred" – stred
čtvrtek ve čtvrtek zo "čtvrtý" – štvrtý
pátek v pátek z "pátý" – piaty
sobota v sobotu zo "sabat" – šabat, siedmy deň v týždni podľa židovského kalendára
neděle v neděli z "nedělať" – nerobiť, nepracovať

Predložka v/ve sa v súvislosti s časom používa s akuzatívom.

Zapamätajte si tiež: víkend – o víkendu

Mesiace

nominatív j. č. kedy? pôvod slova
leden v lednu z "led" – ľad
únor v únoru pôvod je nejasný
březen v březnu z "bříza" – breza
duben v dubnu z "dub" – dub
květen v květnu z "květ" – kvet
červen v červnu z "červený" – červený
červenec v červenci z "červený" – červený
srpen v srpnu zo "srp" – kosák
září v září zo "za říje" – počas ruje
říjen v říjnu z "říje" – ruja
listopad v listopadu z "list" a "padat" – list, padať
prosinec v prosinci pôvod je nejasný

Dátum, rok

Na dátum sa pýtame: Kolikátého je dneska?

1. prvního 13. třináctého první/ledna
2. druhého 14. čtrnáctého druhý/února
3. třetího 15. patnáctého třetí/března
4. čtvrtého 16. šestnáctého čtvrtý/dubna
5. pátého 17. sedmnáctého pátý/května
6. šestého 18. osmnáctého šestý/června
7. sedmého 19. devatenáctého sedmý/července
8. osmého 20. dvacátého osmý/srpna
9. devátého 30. třicátého devátý/září
10. desátého 31. třicátého prvního desátý/října
11. jedenáctého jedenáctý/listopadu
12. dvanáctého dvanáctý/prosince

Dni označujeme radovými číslovkami v genitíve jednotného čísla. V rovnakom páde sú aj názvy mesiacov.

Dátum sa zapisuje v tomto poradí: deň, mesiac, rok. Môžeme ho čítať dvomi spôsobmi, napríklad:
1. 1. 2010 = čítame prvního první dva tisíce deset
1. 1. 2010 = čítame prvního ledna dva tisíce deset

Nahor