Preskočiť menu

Grammar

Slovesnomenné predmetové konštrukcie

Slovesnomenné predmetové konštrukcie s datívom

Predmetové konštrukcie s datívom vyjadrujú pocity, vek, emócie alebo záľuby. Človek sa stáva predmetom (v datíve) týchto pocitov a emócií, ako by im bol priamo vystavený. Napríklad: být zle/dobre: Je mi špatně. Je mu špatně. Je špatně.

Ďalšie bežne používané konštrukcie s datívom sú:

  • být (vek): Je mi 20 (let).
  • být (zima/teplo): Je mi zima/teplo.
  • hodit se: Hodí se mi to.
  • chutnat: Chutná mi zmrzlina.
  • líbit se: Líbí se mi modrá barva.

Pozor: Krátke tvary osobných zámen (napríklad mi, ti, vám, mu, jí, jim) stoja na druhej pozícii vo vete.

Slovesnomenné predmetové konštrukcie s akuzatívom

Slovesnomenné predmetové konštrukcie s akuzatívom vyjadrujú pocity, emócie a postoje. Človek sa stáva predmetom (v akuzatíve) týchto pocitov a emócií, ako by im bol priamo vystavený. Napríklad: bolet: Bolí mě zub. Bolí ho v krku. Bolí ji břicho.

Ďalšie bežne používané konštrukcie s akuzatívom sú:

  • těšit: Těší mě.
  • bavit: Baví mě biologie.
  • zajímat: Zajímá mě móda.

Pozor: Krátke tvary osobných zámen (napríklad mi, ti, vám, mu, jí, jim) stoja na druhej pozícii vo vete.

Nahor