Preskočiť menu

Grammar

Slovesné podstatné mená

Tvoria sa od trpného príčastia, to znamená od -n- alebo -t-formy, príponou :
zlepš-it → zlepšen → zlepšen-í
mýt → myt → myt-í
čístčten → čten-í

Slovesné podstatné mená môžeme tvoriť od väčšiny slovies.

Majú tieto prípony:

  • -ání: čekání, přání, poznání - Tvoríme ich od slovies na -at/-át.
  • -ování: telefonování, opakování - Tvoríme ich od slovies na -ovat.
  • -ení: zvětšení, mluvení, čtení, vysvětlení - Tvoríme ich od slovies na -et, -it a od slovies typu nést.
  • Slovesá na -ět majú príponu -ění: vyprávění
    Ale:
    platit – placení, chodit – chození, myslet – myšlení, jezdit – ježdění, zpozdit – zpoždění
  • -tí: pití, mytí, použití - Tvoríme ich od slovies typu pít a od slovies na -nut/-nout.

Slovesné podstatné meno rozlišuje vid rovnako ako sloveso:
kupování – koupení
čtení – přečtení

Slovesné podstatné meno nemá se/si: oblékat se – oblékání
Pozor: učení – učení se

Slovesné podstatné mená sa tvoria aj od slovies, ktorá nemajú trpný rod, napríklad: bolení, stání, sezení, ježdění, spaní.

Slovesné podstatné mená sú stredného rodu a skloňujú sa podľa vzoru náměstí.

Po slovesnom podstatnom mene často nasleduje predložka (podľa predložkovej väzby pôvodného slovesa).
Čekání na jaro je velmi dlouhé.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta bylo překvapivé.

Nahor