Preskočiť menu

Grammar

Jednotky miery a váhy. Symboly v texte.

Medzi najčastejšie používané české jednotky patria:

  • jednotky hmotnosti: kilogram (kg), gram (g), dekagram (dkg)
  • jednotky dĺžky: metr (m), kilometr (km), centimetr (cm), milimetr (mm)
  • jednotky teploty: stupeň Celsia (°C)
  • jednotky rýchlosti: kilometr za hodinu (km/h), metr za sekundu (m/s)
  • jednotky plochy: metr čtvereční (m2)
  • jednotky objemu: metr krychlový (m3), litr (l), decilitr (dcl)

Desatinné čísla čítame tak, že za základnú číslovku označujúcu celé číslo pridávame prídavné meno celý:

  • po číslovke jedna používame tvar celá (v N j. č. ženského rodu)
  • po číslovkách dvě, tři, čtyři používame tvar celé (v N mn. č. ženského rodu)
  • od číslovky pět a vyššie používame tvar celých (G mn. č.)

Ak je desatinné číslo menšie ako jeden, používame číslovku nula alebo zámeno žádná s prídavným menom celá (v N j. č. ženského rodu).

Desatinné čísla označujeme základnými číslovkami:

0,1 nula celá jedna = žádná celá jedna 2,0 dvě celé = dvě celé nula
0,02 nula celá nula dva = žádná celá nula dva 2,1 dvě celé jedna
0,67 nula celá šedesát sedm 2,2 dvě celé dva
1,0 jedna celá = jedna celá nula 2,3 dvě celé tři
1,1 jedna celá jedna 3,5 tři celé pět
1,2 jedna celá dvě 4,8 čtyři celé osm
1,3 jedna celá tři 5,7 pět celých sedm
1,4 jedna celá čtyři 10,67 deset celých šedesát sedm
1,5 jedna celá pět 136,01 sto třicet šest celých nula jedna
1,6 jedna celá šest
1,7 jedna celá sedm
1,8 jedna celá osm
1,9 jedna celá devět

Podstatné meno sa k jednotke pripája v genitíve:
kilo sýra
čtvrt kila másla
dvacet deka salámu
metr látky
litr mléka

Peňažné meny menia gramatický tvar ako počítané podstatné meno:
jedna koruna + N jednotného čísla
dvě koruny, tři koruny, čtyři koruny + N množného čísla
pět korun, šest korun, sedm korun, deset korun, sto korun + G množného čísla

Symboly v texte

@ zavináč + plus
§ paragraf minus
euro × krát
$ dolar ± plus minus
* hvězdička (značka pre narodenie) : děleno
křížek (značka pre úmrtie) = rovná se
% procento průměr
promile nekonečno

V niektorých textoch sa tiež objavujú písmená gréckej abecedy, tie najčastejšie používané čítame takto:

α alfa
β beta
γ gama
δ delta
μ
π
ρ
ψ psí
ω omega

V niektorých textoch sa napr. pri číslovaní kapitol používajú rímske číslice:

rímska číslica arabská číslica rímska číslica arabská číslica
I 1 XI 11
II 2 XII 12
III 3 XIII 13
IV 4 XIX 19
V 5 XXIX 29
VI 6 XL 40
VII 7 L 50
VIII 8 C 100
IX 9 D 500
X 10 M 1000
Nahor