Preskočiť menu

Štát a jazyk

Česká republika

Poloha a hranice

Česká republika (Česko, ČR) je vnútrozemský štát ležiaci v strednej Európe. Na západe hraničí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na východe so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Práve vďaka svojej polohe je ČR často označovaná ako "srdce" Európy.

Rozloha a historické územia

Česká republika má rozlohu 78 867 km2. Tvoria ju historické regióny Čechy, Morava a časť Sliezska. Hlavným mestom je Praha.

Administratívne členenie – kraje a krajské mestá

Česko má 7 územných krajov a 14 samosprávnych krajov. Každý kraj má svoje krajské mesto.

Územný kraj (sídlo kraja)

 1. Stredočeský kraj (Praha)
 2. Juhočeský kraj (České Budějovice)
 3. Západočeský kraj (Plzeň)
 4. Severočeský kraj (Ústí nad Labem)
 5. Východočeský kraj (Hradec Králové)
 6. Juhomoravský kraj (Brno)
 7. Severomoravský kraj (Ostrava)

Samosprávny kraj (krajské mesto)

 1. Hlavné mesto Praha
 2. Stredočeský kraj (Praha)
 3. Úsťanský kraj (Ústí nad Labem)
 4. Karlovarský kraj (Karlovy Vary)
 5. Plzenský kraj (Plzeň)
 6. Jihočeský kraj (České Budějovice)
 7. Liberecký kraj (Liberec)
 8. Královohradecký kraj (Hradec Králové)
 9. Pardubický kraj (Pardubice)
 10. Kraj Vysočina (Jihlava)
 11. Juhomoravský kraj (Brno)
 12. Olomoucký kraj (Olomouc)
 13. Zlínsky kraj (Zin)
 14. Moravsko-sliezsky kraj (Ostrava)

Počet obyvateľov a veľké mestá

V Českej republike žije približne 10,5 milióna obyvateľov.

Hlavné mesto Praha má asi 1,3 milióna obyvateľov.

Praha je politické, administratívne, ekonomické a kultúrne centrum štátu.

Ďalšie veľké mestá v Českej republike sú Brno (asi 400 000 obyvateľov), Ostrava (asi 330 000) a Plzeň (asi 180 000).

ČR má v súčasnosti podobne ako ostatné európske štáty demografické problémy. Pôrodnosť je tu veľmi nízka, v roku 2012 to bolo 1,27 detí na jednu ženu a v 90-tych rokoch počet obyvateľov dokonca mierne klesal. Priemerná dĺžka života žien je 79 rokov, mužov 72,5 roka (údaj z roku 2005) a má rastúcu tendenciu.

Celkom 71 % populácie žije v mestách.

Názov a štátne symboly

Česká republika vznikla 1. januára 1993 rozdelením Československa. Oficiálny názov štátu je podľa ústavy Česká republika, skrátený názov Česko časť verejnosti odmieta.

Štátne symboly sú veľký a malý štátny znak, štátna vlajka, štandarda prezidenta, štátna pečať, štátne farby a štátna hymna.

Veľký štátny znak sa skladá z českého leva (lev je symbol sily a statočnosti) a z moravskej a sliezskej orlice.

Štátna vlajka je biela, červená a modrá (trikolóra).

Českou štátnou hymnou sa stala pieseň {i}Kde domov můj?{/i}, resp. jej prvá sloha. V 19. storočí ju zložil František Škroup pre divadelnú hru Josefa Kajetána Tyla "Fidlovačka".

Dôležitým neoficiálnym symbolom českého štátu sú korunovačné klenoty – kráľovská koruna, žezlo a jablko. Nachádzajú sa na Pražskom hrade.

Viac o štátnych symboloch Českej republiky viď http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-symboly.shtml.

Politický systém

Česká republika je republika s parlamentnou demokraciou. Jej základným zákonom je Ústava ČR, ktorá spolu s Listinou základných práv a slobôd a niektorými ďalšími zákonmi tvoria tzv. Ústavný poriadok Českej republiky. Ústava vo svojej súčasnej podobe platí od 1. januára 1993, teda od vzniku samostatného českého štátu, ktorý vznikol rozdelením Československa.

Moc je rozdelená na zákonodarnú (Parlament ČR), výkonnú (vláda ČR a prezident republiky) a súdnu.

Zákonodarná (legislatívna) moc

Parlament ČR tvoria dve komory: Poslanecká snemovňa a Senát.

Poslanecká snemovňa je zložená z 200 poslancov, ktorí sú volení na obdobie 4 rokov. Poslancom môže byť zvolený len občan ČR starší ako 21 rokov. Senát sa skladá z 81 senátorov, ich funkčné obdobie je 6 rokov (každé dva roky sa volí tretina senátorov). Senátorom môže byť zvolený občan ČR, ktorý dosiahol vek 40 rokov.

Voliť môže každý občan Českej republiky od 18 rokov.

K základným právomociam Poslaneckej snemovne patrí prerokúvanie a schvaľovanie zákonov a činnosti vlády. Schvaľuje tiež štátny rozpočet.

Senát zaisťuje protiváhu Poslaneckej snemovni, prerokúva a schvaľuje zákony, ktoré od nej dostane. Zákony môže schváliť a postúpiť prezidentovi, vrátiť ich s pripomienkami na prerokovanie do Poslaneckej snemovne alebo zamietnuť. Poslanecká snemovňa však môže vždy Senát prehlasovať a zákon schváliť. Senát ďalej vyslovuje (ne)súhlas s medzinárodnými zmluvami, s vymenovaním sudcov Ústavného súdu a má množstvo ďalších funkcií.

Výkonná moc

Výkonnú moc predstavuje vláda a prezident.

Vládu zostavuje a riadi premiér, ktorý navrhuje ministrov. Ministri potom zodpovedajú za činnosť jednotlivých ministerstiev.

Hlavou štátu je prezident republiky. Volia ho priamo českí občania (resp. voliči) na dobu 5 rokov. Prezident vymenúva a odvoláva vládu alebo jednotlivých ministrov, rozpúšťa Poslaneckú snemovňu ai. Má právo udeliť milosť, vyhlásiť amnestiu, vetovať zákon schválený Parlamentom. Je tiež vrchným veliteľom českej armády. Prezident sídli na Pražskom hrade a disponuje jedným zo siedmich kľúčov od dverí do Korunnej komory v kaplnke sv. Václava v katedrále sv. Víta, václava a Vojtěcha, kde sú uložené české korunovačné klenoty.

Súdna moc

Súdnu moc tvorí sústava nezávislých súdov – Najvyšší súd, Najvyšší správny súd, vrchné, krajské a okresné súdy. Na dodržiavanie ústavy dbá Ústavný súd, ktorý sa skladá z 15 sudcov, menovaných na obdobie 10 rokov.

Politické strany

V Českej republike pôsobí množstvo politických strán a hnutí. Na účasť v Poslaneckej snemovni potrebuje strana získať 5 % platných hlasov. K najväčším stranám patrí v súčasnej dobe ČSSD, ANO, KSČM, TOP09, ODS, Úsvit priamej demokracie a KDU-ČSL.

Podrobnosti viď:

Zapojenie do medzinárodných organizácií

Slovensko je členom Organizácie spojených národov (OSN, od 19. januára 1993), Severoatlantickej aliancie (NATO, od 12. marca 1999), Európskej únie (EÚ, od 1. 5. 2004) a iných medzinárodných štruktúr. Od 21. decembra 2007 je tiež súčasťou Schengenského priestoru.

Prehľad základných informácií

Oficiálny názov
Česká republika
Hlavné mesto
Praha
Najväčšie mesto
Praha (podľa počtu obyvateľov)
Štátny jazyk
čeština
Štátne zriadenie
republika
Politický systém
parlamentná demokracia
Dátum vzniku republiky
1. január 1993
Prezident
Miloš Zeman
Predseda vlády
Bohuslav Sobotka
Rozloha
78 867 km2
Počet obyvateľov
10526214 (údaj za rok 2011)
Hustota obyvateľstva
133 obyv. / km²
Národnostné zloženie obyvateľstva
národnosť česká / moravská / sliezska (69,4 %), slovenská (1,4 %), ukrajinská (0,5 %), poľská (0,4 %), vietnamská (0,3 %), nemecká, ruská, maďarská, rómska, rusínska atď., neuvedené (26,9 %)
Náboženstvo
bez vyznania (34,2 %), deklarujúci nejakú vieru či vyznanie (20,6 %, z toho rímsko-katolícke 10,3 %), rôzne iné vyznania a viery (10,3 %), bez údajov (45,2 %)
Mena
koruna česká (CZK)
Časové pásmo
CET/SEČ (UTC+1)
Letný čas
CEST/SELČ (UTC+2)
Medzinárodný kód
CZ
Internetová doména
.cz
Medzinárodná telefónna predvoľba
+420
Nahor