Preskočiť menu

Štát a jazyk

Užitočné odkazy

  • Ústav pre jazyk český Akadémie vied ČR - http://www.ujc.cas.cz/

    Akadémia vied ČR je hlavná verejnoprávna inštitúcia, ktorá sa v Českej republike zaoberá základným výskumom. Ústav pre jazyk český patrí do sekcie humanitných a filologických vied a vznikol roku 1946 z pôvodnej Kancelárie Slovníka jazyka českého, ktorá existovala od roku 1911. Zaoberá sa výskumom súčasného českého jazyka aj jeho históriou.

  • Internetová jazyková príručka ÚJČ AV ČR – jazyková poradňa - http://www.ujc.cas.cz/
  • Knižnica Akadémie vied ČR - http://www.ujc.cas.cz/

Jazykovedné časopisy online

Slovníky online

  • Príručný slovník jazyka českého (najrozsiahlejší český výkladový slovník z rokov 1935-1957) - http://bara.ujc.cas.cz/psjc/
  • Slovník spisovného jazyka českého (druhý najväčší výkladový slovník; 1. vydanie 1960-1971, 2. vydanie 1989) - http://ssjc.ujc.cas.cz/
  • Slovník spisovnej češtiny pre školu a verejnosť (jednozväzkový výkladový slovník určený na praktické využitie; prvé vydanie 1978, posledné vydanie 2009), Internetová jazyková príručka ÚJČ AV ČR, slovníková časť - http://prirucka.ujc.cas.cz/

Viac o slovníkoch na stránkach Oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie ÚJČ AV ČR: http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/dictionary.php

Vybrané univerzitné pracoviská

Čeština pre cudzincov

Čeština pre medikov

Ďalšie zaujímavé odkazy

Nahor