Preskočiť menu

Zdravotný systém

Základné informácie – prehľad najdôležitejších platných právnych predpisov

Vyspelé zdravotníctvo na vysokej odbornej úrovni je veľmi nákladné a je treba dbať na to, aby bol každý cudzinec riadne poistený, aby v prípade ochorenia alebo úrazu nenastali problémy spojené s úhradou zdravotnej starostlivosti.

Platné právne predpisy, z ktorých vychádzajú tu uvedené informácie:

 • uznesenie predsedníctva ČNR č. 2/1993, o vyhlásení Listiny základných práv a slobôd ako súčasti ústavného poriadku ČR
 • zákon č. 48/1997 Zb., o verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení
 • zákon č. 592/1992 Zb., o poistnom na všeobecné zdravotné poistenie, v platnom znení
 • zákon č. 258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých zákonov v platnom znení
 • zákon č. 372/2011 Zb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania, v platnom znení (zákon o zdravotných službách)
 • zákon č. 373/2011 Zb., o špecifických zdravotných službách, v platnom znení
 • zákon č. 374/2011 Zb., o zdravotníckej záchrannej službe, v platnom znení
 • zákon č. 551/1991 Zb., o Všeobecnej zdravotnej poisťovni Českej republiky, v platnom znení
 • zákon č. 280/1992 Zb., o rezortných, odborových, podnikových a ďalších zdravotných poisťovniach, v platnom znení
 • zákon č. 378/2007 Zb., o liekoch, v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 123/2000 Zb., o zdravotníckych pomôckach, v znení neskorších predpisov
Nahor