Preskočiť menu

Zdravotný systém

Zdravotné poisťovne

Verejné zdravotné poistenie v rámci Českej republiky vykonávajú zdravotné poisťovne, ktoré okrem názvu používajú na označenie aj číselný kód.

Najväčšou zdravotnou poisťovňou je:

111
Všeobecná zdravotná poisťovňa ČR (VZP ČR)

Ostatné tzv. zamestnanecké poisťovne sú:

201
Vojenská zdravotná poisťovňa Českej republiky (VoZP ČR)
205
Česká priemyselná zdravotná poisťovňa (ČPZP)
207
Odborová zdravotná poisťovňa zamestnancov bánk, poisťovní a stavebníctva (OZP)
209
Zamestnanecká poisťovňa Škoda (ZPŠ)
211
Zdravotná poisťovňa Ministerstva vnútra ČR (ZPMV ČR)
213
Revírna bratská pokladnica, zdravotná poisťovňa (RBP)

Kontakty na jednotlivé zdravotné poisťovne sú uvedené v kapitole Kontakty na dôležité inštitúcie.

Pokiaľ má cudzinec nárok na účasť vo verejnom zdravotnom poistení, vyberie si jednu z vyššie uvedených zdravotných poisťovní a prihlási sa u nej na poistenie. Zdravotná poisťovňa má povinnosť prijať ako poistenca každú osobu, ktorá spĺňa podmienky účasti na verejnom zdravotnom poistení – tzn. má trvalý pobyt na území Českej republiky alebo je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území ČR.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor