Preskočiť menu

Zdravotný systém

Uznávanie kvalifikácie lekárskych a nelekárskych profesií pre príslušníkov z tzv. tretích krajín

  • Uznávanie kvalifikácií lekárskych pracovníkov, ktorí získali vzdelanie v štátoch EÚ: www.mzcr.cz
  • Uznávanie kvalifikácií lekárskych pracovníkov, ktorí získali vzdelanie mimo štátov EÚ: www.mzcr.cz
  • Uznávanie kvalifikácií nelekárskych pracovníkov získaných mimo členských štátov EÚ: www.mzcr.cz
  • Uznávanie kvalifikácií nelekárskych pracovníkov získaných v členských štátoch EÚ: www.mzcr.cz
  • Uznávanie kvalifikácií nelekárskych pracovníkov získaných v ČR: www.mzcr.cz
  • Priznávanie odbornej a špecializovanej spôsobilosti podľa zákona č. 96/2004 Zb.: www.mzcr.cz

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor