Preskočiť menu

Život a práca

Podpora zahraničných odborníkov v oblasti zdravotníctva v Českej republike

Sieť služieb EURAXESS vznikla už v roku 2004 a doteraz sa zapojilo viac ako 40 (prevažne európskych) krajín. Spolupracujúce kontaktné miesta v Českej republike boli vytvorené v rokoch 2005-2007. V súčasnej dobe pozostáva sieť EURAXESS Česká republika z dvoch servisných stredísk (len Praha a Brno) a siedmich miestnych kontaktných miest.

EURAXESS Česká republika ponúka zahraničným vedecko-výskumným pracovníkom a ich zamestnávateľom informácie a služby súvisiace s ich plánovaným pobytom v Českej republike. Zaoberá sa najmä:

  • podporou mobility vedecko-výskumných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov
  • poskytovaním informačných, konzultačných a asistenčných služieb zahraničným VaV pracovníkom
  • poskytovaním podpory zamestnávateľom týchto pracovníkov
  • zlepšovaním sociálnej integrácie zahraničných VaV pracovníkov a ich rodinných príslušníkov do českej spoločnosti
  • odstraňovaním prekážok v medzinárodnej vedeckej mobilite
  • vyhľadávaním vhodných pracovníkov, zodpovedajúcich špecifickým požiadavkám, prostredníctvom portálu EURAXESS Jobs

Kontakty:

EURAXESS Centre Prague
Centre for Administration and Operations of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Department of Projects and Grants
Vodičkova 40, 110 00, Prague 1, Czech Republic
E-mail: euraxess@ssc.cas.cz
Hana Hušková
tel.: +420 221 403 850
E-mail: huskova@ssc.cas.cz
Zuzana Dobešová
tel.: +420 221 403 813
E-mail: dobesova@ssc.cas.cz
Markéta Doležalová
tel.: +420 221 403 812
E-mail: dolezalova@ssc.cas.cz
EURAXESS Centre Brno
South Moravian Centre for International Mobility
Mezírka 775/1, 602 00 Brno
(third floor, left from lift, JCMM, door EURAXESS)
Martina Šatinská
tel.: +420 541 211 043
Cell: +420 724 803 394
E-mail: brno@euraxess.cz, martina.satinska@jcmm.cz
EURAXESS Centre Ostrava
VSB – Technical university of Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
E-mail: euraxess@ssc.cas.cz
Kateřina Mrázková
tel.: +420 59732 9142
E-mail: euraxess@vsb.cz
Lenka Fabiková
tel.: +420 59732 9160
E-mail: euraxess@vsb.cz

Ďalšie miestne kontakty:

University of Pardubice
Zuzana Tuťálková
Studentská 95, 532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 530
zuzana.tutalkova@upce.cz
Tomas Bata University in Zlin
Jana Skoloudikova
International Office
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
tel.: +420 576 032 238
skoloudikova@rektorat.utb.cz
Technical University of Liberec
Viera Huličková
International Office
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 497
viera.hulickova@tul.cz
University of West Bohemia in Pilsen
Lucie Šmuclerová
Department of Intl. Relations
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 635 799
lsmucler@rek.zcu.cz
University of South Bohemia
Hana Nichtburgerova
Departm. of Int. Relations
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 389 032 030
hnichtburgerova@jcu.cz
University of Hradec Králové
Veronika Měchurová
International Office
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 493 332 519
veronika.mechurova@uhk.cz
Palacky University Olomouc
Yvona Vyhnánková
International Relations Office
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 041
yvona.vyhnankova@upol.cz
Nahor