Preskočiť menu

Užitočné frázy

Zoznámenie

Dobrý den. Dobrý deň.
jsem Ja som...
Těší . Teší ma.
Odkud jste? Odkiaľ ste?
Mluvíte anglicky/německy/polsky/rusky…? Hovoríte anglicky/nemecky/poľsky/rusky...?
Učím se česky. Učím sa po česky.
Mluvím trochu česky. Hovorím trochu po česky.
Jak se máte? Jak se máš? Ako sa máte? Ako sa máš?
Dobře./Ujde to./Špatně. Dobre./Ujde to./Zle.
Můžeme si tykat? Môžeme si tykať?
Určitě. Určite./Samozrejme.
Promiňte. Promiň. Prepáčte. Prepáč.
To nic. To nič.
Mějte se hezky. Měj se hezky. Majte sa pekne. Maj sa pekne.
Na shledanou. Dovidenia.

Kontaktné informácie

Jaký máte telefon a e-mail? Jaký máš telefon a e-mail? Aké máte telefónne číslo a e-mail? Aké máš telefónne číslo a e-mail?
Tady je moje vizitka. Tu je moja vizitka.
zavináč zavináč
tečka bodka
cézet cézet
vévévé vévévé
podtržítko podčiarkovník
pomlčka pomlčka

"Školské frázy"

Ano./Jo. Áno./Hej.
Ne. Nie.
Co je to? Čo je to?
Co znamená…? Čo znamená...?
Děkuji./Děkuju./Díky. Ďakujem./Vďaka.
Prosím. Prosím.
Jak se řekne česky…? Ako sa po česky povie...?
Jak se to píše? Ako sa to píše?
Prosím vás, … Prosím vás,...
Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Nerozumiem. Ešte raz, prosím.
Mám otázku. Mám otázku.
Dobře./Správně./Výborně. Dobre./Správne./Výborne.

Pozdravy

Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobrý den. Dobrý deň.
Dobrý večer. Dobrý večer.
Dobrou noc. Dobrú noc.
Ahoj. Ahoj.
Čau. Čau.

Nápisy na ulici

Vchod Vchod
Východ Východ
Otevřeno Otvorené
Zavřeno Zatvorené
Zákaz kouření Zákaz fajčenia
Sem/tam Sem/tam
Vstup zakázán Vstup zakázaný
Pozor! Nebezpečí úrazu. Pozor! Nebezpečenstvo úrazu.

Orientácia

Prosím vás, kde je…? Prosím vás, kde je...?
Nevíte, kde je…? Neviete, kde je...?
To je blízko. To je blízko.
To je daleko. To je ďaleko.
To je tady. To je tu.
To je tam. To je tam.
Musíte jet autobusem/trolejbusem/tramvají/metrem/taxíkem Musíte ísť autobusom/trolejbusom/električkou/metrom/taxíkom...
Jeďte Choďte...
Jděte pěšky. Choďte pešo.

V obchode

Kolik stojí...? Koľko stojí...?
Kolik to stojí? Koľko to stojí?
Chtěl bych... Chcel by som...
Chtěla bych... Chcela by som...

V reštaurácii

Dám si Dám si...
Dáte si…? Dáte si...?
To je dobré. To je dobré.
To není dobré. To nie je dobré.
Na zdraví! Na zdravie!
Dobrou chuť. Dobrú chuť.
Zaplatím! Zaplatím!
Zvlášť, nebo dohromady? Zvlášť alebo dohromady?

Časté reakcie

To je překvapení! To je prekvapenie!
To je zajímavé. To je zaujímavé.
To je v pohodě. To je v poriadku.
To je škoda. To je škoda.
To je pravda. To je pravda.
To je náhoda. To je náhoda.
To je fajn. To je fajn.
To je mi líto. To je mi ľúto.

Čas

Kolik je hodin? Koľko je hodín?
Kdy je to? Kedy to je?
Kolikátého je? Koľkého je?
Kdy se sejdeme? Kedy sa stretneme?
Hodí se ti to? Hodí se vám to? Hodí sa ti to? Hodí sa vám to?

Rodina

Kdo je to? Kto je to?
To je můj tatínek/bratr/syn/manžel/přítel. To je môj ocko/brat/syn/manžel/priateľ.
To je moje maminka/sestra/dcera/manželka/přítelkyně. To je moja mamička/sestra/dcéra/manželka/priateľka.
Jak se jmenuje…? Ako sa volá...?
Kolik mu/ je? Koľko má rokov? (on/ona)

U doktora

Co vám je? Co ti je? Čo vám je? Čo ti je?
Co vás bolí? Co bolí? Čo vás bolí? Čo ťa bolí?
Je mi špatně. Je mi zle.
Bolí hlava/břicho/záda/ruka/noha. Bolí ma hlava/brucho/chrbát/ruka/noha.
Mám horečku. Mám horúčku.
Au! Au!

Vyplňujeme formulár

Jméno Meno
Příjmení Priezvisko
Datum narození Dátum narodenia
Bydliště Bydlisko
Rodné číslo/Číslo pasu Rodné číslo / Číslo pasu
Národnost Národnosť
Státní příslušnost Štátna príslušnosť
E-mail E-mail
Telefon Telefón
Podpis Podpis

Čísla

jedna jedna
dva dva
tři tri
čtyři štyri
pět päť
šest šesť
sedm sedem
osm osem
devět deväť
deset desať
jedenáct jedenásť
dvanáct dvanásť
třináct trinásť
čtrnáct štrnásť
patnáct pätnásť
šestnáct šestnásť
sedmnáct sedemnásť
osmnáct osemnásť
devatenáct devätnásť
dvacet dvadsať
třicet tridsať
čtyřicet štyridsať
padesát päťdesiat
šedesát šesťdesiat
sedmdesát sedemdesiat
osmdesát osemdesiat
devadesát deväťdesiat
sto sto
dvě stě dvesto
tři sta tristo
čtyři sta štyristo
pět set päťsto
šest set šesťsto
sedm set sedemsto
osm set osemsto
devět set deväťsto
tisíc tisíc
Nahor