跳过菜单

个人信息保护

Vítáme vás na mluvtecesky.net a jsme rádi, že používáte náš portál! Na ochranu vašich osobních údajů klademe velký důraz a na tomto místě bychom vás rádi informovali o způsobu a rozsahu získávání, šíření a využívání vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našeho portálu.

S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně ve smyslu platných předpisů na ochranu údajů Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG) a v duchu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Nezveřejňujeme je, ani je neposkytujeme třetím stranám.

Dovolujeme si vás upozornit, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. v rámci e-mailové komunikace) může být zatížen bezpečnostními nedostatky. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetími osobami bohužel není možná.

Kontaktní údaje zveřejněné v rámci informační povinnosti nesmí být použity třetími stranami k zasílání informačních materiálů a reklamních sdělení, pokud tyto nebyly výslovně vyžádány. V případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. v podobě spamu, si vyhrazujeme právo na právní kroky.

1. 我们得到的信息

1.1. 个人信息

使用一些服务未必登录网站。如果需要使用平台所有功能,需要开设自己的账户。

为了提供我们的服务需要您注册,我们得到您的一些个人信息并进行处理。这些信息如下:

 • 用户名
 • 电子邮件
 • 密码

您的电子邮件或者密码从来不会揭露给别的用户看。这些信息不会卖给第三方,也不会以任何方式提供给其他人。

以下注册信息其他用户可以看得到:

 • 用户名
 • 注册平台的日期
 • 最后登录时间
 • 用户的语言

在某些情况下不同的有关您自己的信息会被留下来,比如您提供足够的信息或者和平台管理人沟通的时候。提供这些信息是自愿的。

如果您提供以下未必提供的个人信息,其他用户也会看得到:

 • 名称
 • 出生日期
 • 性别
 • 国家
 • 个人信息
 • 照片
 • 社交程序个人资料的链接

公开提供这些多余信息可以随时在 {1} 停止。

这个平台包含各种教材:课程、练习、生词、测验、资料库等等。这个平台搜集并保存注册用户学习进程,比如该用户学过什么课程、什么单词或者测验。保存这些信息的目标是帮助用户学习德语,比如以正确次序显示课程,提供有关学习过程的建议或者显示某个用户学习所做的进步。有一些这样的信息别的用户也会看得到,比如他得了多少分。

注册的用户可以给其他用户发个人信息。这些私人信息在平台被保存,不过从来不会有其他用户看得到。如果所有参加对话的用户取消对话,他们的的信息从信箱自动删除。在讨论专栏的公开信息长期被保存,删除这些信息是平台管理人负责的,该信息的作者也可以删除他的信息。平台出故障的时候,信息仍然也被保存。如果您参加讨论,其他用户也会看得到相关信息。

Svým uživatelům zasíláme z různých důvodů e-maily, např. potvrzení o přihlášení nebo informace o nových přijatých zprávách. E-maily od pracovníků portálu se ukládají. Tyto e-maily, na něž lze pohlížet jako na obchodní korespondenci, nebudou vymazány před uplynutím zákonné lhůty pro jejich uchování. Systém navíc zaznamenává i ty e-mailové adresy, na které nemohl být doručen e-mail, aby bylo možno uživatele požádat o aktualizaci jeho e-mailové adresy. E-maily zasílané uživatelům obsahují rovněž grafiku, jejímž zobrazením dojde k zaznamenání skutečnosti, že byl daný e-mail otevřen. Toto probíhá anonymně a bez přiřazení ke konkrétní osobě či uživateli. Totéž platí při kliknutí na odkaz v e-mailu od mluvtecesky.net. Námi zasílané zprávy mohou obsahovat i informace o našich službách (informační e-mail – newsletter). Souhlas se zasíláním informačních e-mailů můžete kdykoliv odvolat na adrese https://mluvtecesky.net/user/settings. Každý informační e-mail od mluvtecesky.net obsahuje jednoznačný odkaz, kterým lze odběr dalších informačních e-mailů zrušit.

1.2. 注册信息

Při každé návštěvě našeho portálu a při každém vyžádání souboru shromažďuje náš server o těchto procesech protokolové informace (např. typ prohlížeče, datum a čas volání). Toto nejsou osobní údaje. Proto není možné zaznamenané údaje přiřadit ke konkrétní osobě.

Všechny tyto údaje vyhodnocujeme výlučně pro statistické účely a za účelem identifikace neplatných odkazů a softwarových chyb. Neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Nepropojujeme je s jinými údaji. Po statistickém vyhodnocení jsou navíc tyto údaje pravidelně jednou týdně mazány.

cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížečem navštívené stránky ukládají v počítači uživatele, aby mohly být informace o uživateli poskytnuty serveru i při příští návštěvě.

Tento portál používá dva druhy cookies:

 • Dočasné cookies: Aby se zjednodušila navigace na stránce, používají se tzv. cookies relace (session cookies). Tyto cookies obsahují náhodně vygenerovaný jednoznačný identifikátor, tzv. session ID, a po ukončení relace jejich platnost automaticky vyprší.
 • Trvalé cookies: Umožňují lokálně na vašem počítači ukládat uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě. Funkcí "Pamatovat si mě" můžete toto cookie uložit natrvalo, aby bylo umožněno automatické přihlašování. Platnost tohoto cookie vyprší automaticky po 30 dnech, může být však smazáno i tím, že se uživatel odhlásí.

Součástí cookies relace i trvalých cookies jsou navíc i uživatelská nastavení, jako je výběr jazyka, nastavení rozpoznávání jazyka a identifikátor uživatele, s cílem zjednodušit vám používání portálu.

Používání cookies můžete zakázat buď cíleně pro tento portál, nebo i pro všechny internetové stránky, a to v nastaveních vašeho internetového prohlížeče. Informace o tom naleznete na stránkách jednotlivých internetových prohlížečů. Po deaktivaci cookies však již nebude možné využívat některé funkce, např. automatické přihlašování na portálu.

1.4. Google Analytics

Tento portál využívá Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používá cookies, tj. datové soubory, které se ukládají na vašem počítači, aby se pomocí nich mohlo analyzovat používání tohoto portálu.

Informace o vašem používání tohoto portálu získané prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Jelikož jsme aktivovali anonymizaci IP-adres, Google před dalším zpracováním zkracuje IP-adresy uživatelů nacházejících se v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší plná IP-adresa a až tam se zkracuje. Na naši žádost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání portálu a k sestavení zpráv pro nás o aktivitách na portálu, jakož i k poskytování služeb souvisejících s používáním portálu jeho provozovateli. Vaši IP-adresu, kterou internetový prohlížeč poskytne v rámci Google Analytics, společnost Google nespojuje s jinými údaji.

Svým uživatelům zasíláme z různých důvodů e-maily, např. potvrzení o přihlášení nebo informace o nových přijatých zprávách. E-maily od pracovníků portálu se ukládají. Tyto e-maily, na něž lze pohlížet jako na obchodní korespondenci, nebudou vymazány před uplynutím zákonné lhůty pro jejich uchování. Systém navíc zaznamenává i ty e-mailové adresy, na které nemohl být doručen e-mail, aby bylo možno uživatele požádat o aktualizaci jeho e-mailové adresy. E-maily zasílané uživatelům obsahují rovněž grafiku, jejímž zobrazením dojde k zaznamenání skutečnosti, že byl daný e-mail otevřen. Toto probíhá anonymně a bez přiřazení ke konkrétní osobě či uživateli. Totéž platí při kliknutí na odkaz v e-mailu od mluvtecesky.net. Námi zasílané zprávy mohou obsahovat i informace o našich službách (informační e-mail – newsletter). Souhlas se zasíláním informačních e-mailů můžete kdykoliv odvolat na adrese https://mluvtecesky.net/user/settings. Každý informační e-mail od mluvtecesky.net obsahuje jednoznačný odkaz, kterým lze odběr dalších informačních e-mailů zrušit.

1.5. Google AdSense

Tento portál využívá Google AdSense, službu na zobrazování reklamních inzerátů společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Také služba Google AdSense používá cookies, která se ukládají ve vašem počítači, aby pomocí nich bylo možné analyzovat používání portálu uživateli. Vedle cookies se ve službě Google AdSense používají i malé neviditelné grafické prvky, pomocí kterých se zaznamenávají další informace o komunikaci uživatelů se serverem. Informace shromážděné z cookies a z grafických prvků se ukládají na serveru společnosti Google v USA a používají se k dalšímu vyhodnocování vašeho používání portálu. Vedle toho mohou provádět vyhodnocování a tím i převzít vaše údaje smluvní partneři společnosti Google. Společnost Google však nespojuje vaši IP-adresu s jinými o vás uloženými údaji.

Ukládání cookies můžete zakázat v nastaveních svého internetového prohlížeče. Po tomto kroku však nebude možné plně využívat některé funkce portálu. Používáním tohoto portálu souhlasíte se zpracováním údajů získaných o vás společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům.

2. Používání sociálních sítí

2.1. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání sociální sítě Facebook

Tento portál má integrované doplňky sociální sítě Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), které poznáte podle loga Facebook nebo tlačítek "Like" („To se mi líbí“) a "Share" („Sdílet“) umístěných na portálu. Přehled všech doplňků pro Facebook najdete na následující stránce Facebooku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

V průběhu vaší návštěvy portálu navazuje tento doplněk přímé spojení vašeho prohlížeče se serverem Facebooku, jehož prostřednictvím Facebook obdrží informaci, že někdo z vaší IP-adresy přistupuje na náš portál. Pokud jste přitom přihlášeni do svého účtu na Facebooku a kliknete na tlačítko "Like" nebo "Share", můžete obsah našeho portálu propojit se svým profilem na Facebooku. Facebook tímto způsobem může vaši návštěvu portálu spojit s vaším uživatelským účtem. Zdůrazňujeme, že nedostáváme informace o obsahu sdílených údajů ani o jejich využívání Facebookem. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokud si nepřejete, aby Facebook spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

2.2. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání sociální sítě Twitter

Tento portál má integrované doplňky služby Twitter, kterou nabízí společnost Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Při používání Twitteru a především funkce "Re-Tweet" se tento portál propojuje s vaším účtem na Twitteru. S tímto propojením jsou seznámeni i ostatní uživatelé. Navíc se přitom také odesílají údaje na Twitter. Zdůrazňujeme, že nedostáváme informace o obsahu sdílených údajů ani o jejich používání Twitterem. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/privacy

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru si můžete změnit v nastavení svého účtu na https://twitter.com/account/settings.

2.3. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby Google+

S využitím ikonky Google +1 můžete zveřejňovat informace celému světu. Prostřednictvím ikonky Google +1 získáváte vy a ostatní uživatelé personalizovaný obsah společnosti Google a jejích partnerů. Google ukládá informaci, že jste udělili nějakému obsahu +1, stejně jako informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na +1 prohlíželi. Vaše +1 se jako poznámka může společně s vaším profilovým jménem a vaší fotografií zobrazit ve službách od Google, jako např. ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu na Google, případně jinde na internetových stránkách nebo v inzerátech na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 s cílem zlepšit služby Google pro vás a pro ostatní uživatele. Abyste mohli používat ikonku +1, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil na Google, který obsahuje přinejmenším vámi vybrané jméno profilu. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může být tímto jménem nahrazeno jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu přes své konto Google. Identita profilu na Google se může zobrazit těm uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo jiné informace, kterými vás mohou identifikovat.

Vedle výše vypsaných účelů použití údajů jsou informace od vás používány v souladu s platnými nařízeními společnosti Google o ochraně údajů. Google může zveřejnit souhrnné statistiky o aktivitách uživatelů služby +1 nebo je může předat uživatelům a svým partnerům, jako např. vydavatelům, inzerentům nebo propojeným internetovým stránkám.

3. Nezletilé osoby

Cílovou skupinou tohoto portálu jsou ze zásady osoby, které již dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby smějí portál používat výhradně se souhlasem zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce svolení neudělí, vyhrazujeme si právo vymazat všechny údaje dotyčného nezletilého. Rodiče nebo jiné osoby pověřené dohledem jsou zodpovědni za ochranu soukromí svých dětí.

4. Informace o údajích, korekce, zablokování a vymazání údajů

4.1. Informace o uložených údajích

Jako uživatel portálu máte právo bezplatně se informovat o tom, jaké osobní údaje byly o vás uloženy. V případě potřeby zašlete prosím e-mail na adresu admin@mluvtecesky.net. Abychom vám tuto informaci mohli poskytnout, potřebujeme k vaší identifikaci následující údaje: uživatelské jméno, jméno a příjmení, příp. rodné jméno, e-mailovou adresu a datum narození.

4.2. Korekce údajů

Jako uživatel portálu máte právo kdykoliv požádat o korekci nesprávných údajů, které se o vás ukládají na serveru. Nejsnadnějším řešením však je, pokud si uživatel změní příslušné záznamy sám. Osobní údaje je možné měnit na adrese https://mluvtecesky.net/user/settings.

4.3. Zablokování a vymazání údajů

Abychom mohli vymazat vaše uživatelské údaje, potřebujeme k vaší identifikaci následující údaje: uživatelské jméno, jméno a příjmení, příp. rodné jméno, e-mailovou adresu a datum narození. V případě potřeby nám pošlete e-mail na následující e-mailovou adresu: admin@mluvtecesky.net Pokud pro požadované vymazání údajů platí zákonné, smluvní, obchodněprávní, příp. daňověprávní lhůty nebo důvody, údaje se namísto vymazání zablokují.

5. Změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být příležitostně měněno; vaše práva, která zaručuje toto prohlášení, však nebudeme bez vašeho výslovného souhlasu omezovat. Veškeré změny v prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. O případných významných změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů budou uživatelé předem informováni (včetně informování e-mailem v obzvlášť závažných případech).

6. Platnost německého znění

Upozorňujeme, že v případě pochybností platí znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů v německém jazyce.

7. Kontakt

Důvěra uživatelů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme vám v případě dotazů o zpracování vašich osobních údajů kdykoliv k dispozici. Pokud máte otázku, na kterou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nenajdete odpověď, nebo pokud si přejete podrobnější informace k některému z těchto bodů, obraťte se prosím e-mailem na následující kontaktní adresu: info@mluvtecesky.net

Datum poslední aktualizace: 2015年11月1日

往上